Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Јавни увид нацрта треће измене и допуне плана генералне регулације Бајине Баште

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14 и 145/14) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЈИНЕ БАШТЕ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 14.08.2017.год. закључно са 14.09.2017.године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација треће измене и допуне Плана генералне регулације Бајине Баште одржаће се дана 05.09.2017. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 13,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 14.09.2017.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 22.09.2017. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Апел ЈКП „12 септембар“

Јавно комунално предузеће “12 септембар” Бајина Башта обавештава све грађане, а посебно кориснике градског водовода да је последњих дана због високих дневних температура евидентирана ванредно висока дневна и ноћна потрошња воде у свим деловима града.

Осим тога, радом екипа на терену, евидентиран је исто тако неодговорно и непримерено висок степен нерационалне потрошње и расипања воде за пиће.

Дневни протоколи који се воде на црпном постројењу указују на изразито смањен доток воде у зону водоизворишта, што директно утиче на количину воде која се може пумпати и препумпавати у постојеће резервоарске капацитете, без обзира на пуну погонску спрему пумпних агрегата и пратеће опреме.

Због свега претходно наведеног, Јавно комунално предузеће “12 септембар” апелује на све своје суграђане да чувају воду, да је штеде и рационално користе, јер нас и даље очекује период са мало падавина и високим температурама, како не би морали да вршимо ноћне и дневне рестрикције у снабдевању водом, свих делова града.

Обавештење се доноси шодно важећој Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Бајина Башта (“Службени лист СО” бр.6/2009) и Одлуци о градском водоводу (“Службени лист СО” бр.6/2001).

 

 

Јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ ВРУТЦИ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 43/17.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11. до 25. августа 2017. године на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Ужица и општина Бајина Башта и Чајетина.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 25. августом 2017. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Обавештење о хидрометеоролошком упозорењу – црвени метеоаларм

На основу упозорења о утицају ванредне/опасне појаве Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације од 03.08.2017.године, а у складу са издатим упозорењем Републичког хидрометеоролошког завода, да се,у периоду од 03.08. до 05.08.2017.год. очекује веома опасна појава: „ Прогнозиране су нарочито опасне временске појаве,а таквог су интензитета да могу проузроковати велику материјалну  штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња „-проглашен је црвени метеоаларм.

У складу са тим,апелује  се на становништво да :

  1. У циљу спречавања појаве пожара на отвореном,да се грађани придржавају прописа којима се забрањује употреба ватре на отвореном што подразумева забрану паљења траве стрњике и сл.
  2. О појави мањих пожара на отвореном, хитно обавештавају надлежне службе или сами приступе њиховом гашењу до пристизања професионалних ватрогасно спасилачких јединица.
  3. Обзиром на најављене температуре преко 38 °C,грађани бораве што је могуће мање на отвореном,посебно хронични болесници,лица под терапијом,медицинском контролом и метеоропате.

24. Дринска регата

Бајина Башта већ скоро четврт века организује Дринску регату која је највећа манифестација на води у региону и са целокупним садржајем и по масовности једна од најзначајнијих туристичких манифестација у Србији. Одржава се у успомену на древне дринске сплаваре и представља спој традиције са савременим туристичким трендовима.  Дринска регата поред великог спуста реком Дрином обухвата и бројне пратеће садржаје који сваке године у јулу у Бајину Башту привуку преко 100 000 посетилаца.

У 2016. години Дринска регата је награђена са два најзначајнија признања у туризму у Србији тако да је и званично крунисана као најбоља српска туристичка манифестација.  Од стране Туристичке организације Србије Дринској регати је на Светски дан туризма додељен Туристички цвет 2016 за најбољу туристичку манифестацију а од стране Привредне коморе Србије и Министарства трговине, туризма и телекомуникација награда „Најбоље из Србије 2016“ за најбољу туристичку манифестацију у функцији промоције Србије.

За овогодишњу манифестацију смо припремили веома садржајан програм а циљ нам је да поред традиционално одличног провода свим гостима Дринске регате  представимо комплетну туристичку понуду Бајине Баште али и региона Подриња и западне Србије.

Програм 24. Дринске регате

Среда, 19. јул

21.00 Концерт Тропико Бенда у С.Р.Ц. „Браћа Милутиновић“

 

Четвртак, 20. јул

16.00 Такмичење у припремању рибље чорбе поред речице Врело у Перућцу.

Хуманитарни концерт у С.Р.Ц. „Браћа Милутиновић“

20.00 Трубачки оркестар Петра Милићевића

21.00 Џубокс бенд

22.00 Пинкове звезде

 

Петак, 21. јул

17.00 Егзибициони скокови са моста у реку Дрину, излетиште Рача.

Музички фестивал МОСТ ФЕСТ, прво вече учествују:

20.15    Предгрупе

21.00     ЗДРАВКО ЧОЛИЋ

 

Субота, 22. јул

до 10.30 Евидентирање пловила и учесника и спуштање пловила

11.00   24. Дринска регата®, велики забавно рекреативни спуст од Перућца до Рогачице

Музички фестивал МОСТ ФЕСТ, друго вече учествују

21.00     „РОК У ПОНОЋ “ Бајина Башта

22.00     НЕВЕРНЕ БЕБЕ

00.00     КЕРБЕР

 

Од 19. до 23. јула на тргу и главној улици у Бајиној Башти организује се Сајам сувенира, домаће радиности, меда и ракија.

Детаљне информације о програму 24. Дринске регате и све податке везане за туризам у Бајиној Башти можете добити на телефон

Туристичког информативног центра у Бајиној Башти 031/866-903,

мејл info@taradrina.com ,

и путем ФБ стране www.facebook.com/BajinaBastaInfo

Јавни увид у нацрт стратегије социјалне заштите општине Бајина Башта

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014-др. Закон) обавештава се:

            Заинтересована јавност да је Општинска управа општине Бајина Башта огласила:

Ј А В Н И  У В И Д

 

У НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

 

 

 

            Увид у поднети плански документ може се извршити на сајту општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs , од 12.07.-27.07.2017. године.

            Сва заинтересована физичка и правна лица своје примедбе и предлоге на Нацрт могу доставити:

– у писаној форми Општинској управи општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28., са назнаком: “примедбе и предлози на Нацрт Стратегије ”;

– у електронској форми на e-mail адресу: sobb@mts.rs;

            Јавна седница Комисије са јавном расправом, на којој ће бити разматране примедбе и предлози физичких и правних лица доспеле током јавног увида, биће одржана по завршетку јавног увида, у четвртак 27. јула 2017. године, у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, са почетком у 11 часова.

            Јавној седници и јавној расправи ће присуствовати представници обрађивача, Општинска управа општине Бајина Башта.

Јавној седници и јавној расправи могу присуствовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе и предлоге током јавног увида. О свакој поднетој примедби и предлогу обрађивач планског документа ће јавно изнети свој став.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта 01 Број:06-23/017 од 03. јула 2017. године и Закључка Општинског већа 01 Број:06-23/017 од 03. јула 2017. године Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Бајина Башта за 2017. годину износи 3.150.000,00 динара.

Одржана Радионица у оквиру пројекта Cressida на Златибору

Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC), Канцеларија у Србији је заједно са Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије организовао Радионицу на Златибору од 14. до 16. јуна под називом “Процена стања малих водотокова” у оквиру пројекта “Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дрим – CRESSIDA”.

Радионицу је отворила госпођа Гордана Кожухарова испред Регионалног центра за животну средину која је искористила прилику да учесницима скупа представи пројекат CRESSIDA који РЕЦ имплементира уз подршку Агенције за заштиту животне средине САД. Госпођа Кожухарова је истакла да је један од циљева ове радионице да на терену представи методу за евалуацију стања и мониторинг малих водотокова слива реке Дрине и иницира сарадњу међу општинама на чијим територијама се налази слив Дрине у циљу унапређења еколошког статуса ове реке али и да допринесе спровођењу Оквирне директиве о водама Европске уније у нашој земљи. Испред Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, суорганизатора Радионице, окупљене је поздравила госпођа Драгана Видојевић, шеф одсека за индикаторе и извештавање, и представила рад Агенције у области заштите вода. Госпођа Весна Митровић, начелница одељења за заштиту природних ресурса, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, важног партнера на пројекту CRESSIDA је учесницима дала преглед нових прописа из области заштите вода.

Испред Агенције за заштиту животне средине САД окупљене је поздравио доктор Хозе Замбрана (Јосé Замбрана) и доктор Клејтон Кокс субспецијализант Америчке асоцијације за напредак науке у оквиру Агенције за заштиту животне средине САД.

На Радионици су представљени резултати спроведених активности у оквиру програма CRESSIDA и пилот пројекта “Валуе Дрина” као и примењивост методе за брзу процену стања водних ресурса – СВАП2, на притокама реке Дрине које су спровеле општине Мали Зворник и Љубовија у сарадњи са невладиним сектором и то Омладинским еколошким удружењем „Наша Љубовија и „Еко Дрина“. Практичан рад на терену представљен је на реци Рзав – Црни Рзав на три одабране локације, где су учесници имали прилике да тимски раде процене на одабраним локацијама и тиме примене нова теоријска знања која ће им даље користити у имплементацији сличних акција у својим локалним заједницама.

Учесници радионице били су представници управе и цивилног сектора локалних самоуправа градова Шабац, Ужице и Сремска Митровица, као и општина Богатић, Крупањ, Пријепоље, Прибој, Бајина Башта, Мали Зворник и Љубовија. Испред Агенције за заштиту животне средине на Радионици су као предавачи били и доктор Џо Флоумерш ,госпођа Келси Ахо ,субспецијализант института за науку и образовање у Оук Риџу  и госпођа Мериен Кернс , субспецијализанти Америчке асоцијације за напредак науке. Испред REC-а међу предавачима је била и госпођа Нађа Железник, лидер на пројекту Светске банке „Подршка управљању водним ресурсима у сливу реке Дрине” и госпођа Јелена Трипковић, менаџер пројекта CRESSIDA за Србију.

CRESSIDA пројекат има за циљ да пружи подршку локалним заједницама које се налазе у сливовима река Дрина (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора) и Дрим (Албанија, Косово*, Македонија) релевантним државним институцијама и пословном сектору да ефикасније спроводе своје локалне стратегије и планове везане за одрживи развој. У пројекту учествује укупно 18 општина, заједно са својим партнерским организацијама из цивилног сектора, из земаља учесница у пројекту. У Србији су то општине Богатић, Мали Зворник и Љубовија.

Светски дан животне средине-Зелени савет општине Бајина Башта

Светски дан заштите животне средине који се обележава 05. маја 2017. године има за циљ подизање свести о важности поштовања животне средине али и неопходности доприноса појединца. Ове године биће обележен темом „Иновација, партнерство и вредност природе“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у сарадњи са Специјалним резерватом природе „Засавица”, обележиће овај дан акцијом уклањања глога са пашњака „Ваљевац”, који је највећи никад разорани степски пашњак у Србији, а који се налази у самом средишту резервата.

Заштита животне средине може да се оствари само уз међусекторску, мулти и интердисциплинарну сарадњу у овој области.  Животна средина је у свету али и у нашој земљи, под великим притиском различитих фактора угрожавања и многе биолошке врсте су угрожене у већем или мањем степену, на прагу нестајања или су чак заувек изгубљене.

Животну средину, пре свега штитимо ради здравља и напретка људи али и очувања природних вредности, што уједно и представља систем одрживог развоја, односно усклађеност економског и друштвеног развоја с једне стране и заштите животне средине с друге стране.

Светски дан заштите животне средине подсећа људе широм света да су наши лични избори они који обликују свет око нас и да наше свакодневне одлуке као потрошача, помножене са милијардама, имају огроман утицај на животну средину – неке од њих ће допринети даљем исцрпљивању природних ресурса, док ће друге помоћи да се заштитите осетљиви екосистеми.