Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Sat za našu planetu 2019

         U subotu, 30. marta u 20:30, gradovi širom sveta će po jedanaesti put isključiti svetla na sat vremena i time još jednom poslati snažnu poruku da ipak možemo nešto da preduzmemo kako bismo ublažili posledice klimatskih promena, ali i kako bismo skrenuli pažnju na posledice prekomerne potrošnje ograničenih prirodnih resursa.
Ovaj sat je samo mali podsetnik da zajedno možemo uticati na to da se stvari promene i da su male stvari koje svakodnevno obavljamo te koje nam mogu pomoći da stvorimo humaniju budućnost.

Održana početna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“

U utorak 26. marta 2019. godine u Svečanoj sali Gradske kuće u Užicu, održana je početna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, iz sredstava IPA 2014, dok je ugovaračko telo Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Konferencija je imala za cilj da prisutnima predstavi buduće aktivnosti i napore dve susedne lokalne samouprave – Grada Užica i Opštine Bajina Bašta, u pravcu kreiranja funkcionalnog i efikasnog sistema upravljanja javnom imovinom orijentisanog, pre svega, ka građanima i privrednim subjektima.

Početnu konferenciju Projekta otvorio je Nemanja Nešić, zamenik gradonačelnika Užica, koji je tokom uvodnog obraćanja istakao značaj ovakvih poduhvata za unapređenje upravljanja nepokretnostima u javnoj svojini, kao oblasti koja značajno doprinosi podizanju kapaciteta lokalnih samouprava i zaposlenih u ovim institucijama u segmentima koji su ključni za uspostavljanje odgovorne javne uprave. Naglašivši da je projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“ osma po redu inicijativa koju Grad Užice sprovodi uz podršku Evropske unije, Nešić je pozdravio nastojanja Užica i Bajine Bašte da održe kvalitetnu saradnju i međuopštinske odnose i zahvalio se nosiocima programa i svima onima koji će omogućiti da javna imovina bude prepoznata kao važan razvojni resurs jedinica lokalne samouprave.

Predsednik opštine Bajina Bašta, Radomir Filipović, pozdravio je prisutne, uz napomenu da projekat predstavlja desetu zajedničku akciju Opštine Bajina Bašta i Grada Užica u poslednjih pet godina i svojevrsni iskorak ka definisanju institucionalnog okvira i podsticanju kapaciteta za sistematsko upravljanje javnom imovinom. Uveren u uspešnost partnerstva, Filipović je izjavio da će projekat zasigurno pozitivno uticati na promenu stanja i rešavanje postojećih problema u vezi sa upisom i evidencijom imovine u vlasništvu opštine.

Koliko je javna imovina važan resurs za razvoj lokalne zajednice i opštinske budžete, ali i kreiranje povoljne investicione klime i stimulativnog poslovnog ambijenta za otvaranje novih radnih mesta, objasnio je Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“. Lukić je takođe iskazao spremnost za podršku RRA Zlatibor opštinama u pripremi koncepata koji vode efikasnoj međuopštinskoj i regionalnoj saradnji i osvrnuo se na projekte sličnog tipa koji su težili jačanju lokalne administracije i prilagođavanju javne uprave važećem zakonodavnom okviru.

Damjan Milutinović, predstavnik Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije, ovom prilikom je rekao da oblast upravljanja imovinom zahteva reformu sistema na svim nivoima vlasti i izrazio zainteresovanost i otvorenost Ministarstva za zajednički rad na ovu temu sa relevantnim akterima u lokalnim samoupravama.

U nastavku konferencije, Miroslav Ivanović, menadžer projekta prezentovao je planirane aktivnosti i očekivane efekte pomenute inicijative. “Projektom će se uspostaviti sistem efikasnog upravljanja javnom imovinom u Užicu i Bajinoj Bašti. Građani će dobiti odgovorne i transparentne lokalne samouprave koje teže povećanju budžetskih prihoda i smanjenju rashoda, stvaranju novih vrednosti, kreiranju povoljne investicione i poslovne klime, kao i odgovornom staranju o javnoj imovini, što je u najboljem interesu lokalnih zajednica. Grad Užice i Opština Bajina Bašta će biti u mogućnosti da pruže relevantne informacije o objektima i zemljištu u javnoj svojini zainteresovanim predstavnicima privatnog sektora i potencijalnim investitorima, čime će se unaprediti njihova konkurentnost u odnosu na druge lokalne samouprave”, kazao je Ivanović na kraju svog izlaganja.

Sekretar Skupštine grada Užica, Petar Vujadinović, podsetio je na izmene i dopune zakona u predmetnoj oblasti, kojima je, kako on smatra, stvorena kolizija u propisima koji se primenjuju i time onemogućavaju uređenje postupka evidencije javne imovine i prevazilaženje svih identifikovanih prepreka u ovom procesu. Vujadinović je skrenuo pažnju da zakonska regulativa mora pretrpeti dodatne izmene koje su u interesu i nosilaca prava javne svojine, ali i korisnika, u cilju ostvarenja ekonomskih, finansijskih i političkih koristi od ovog procesa. Dobro upravljanje imovinom, osim usklađenih propisa, zahteva stabilno godišnje povećanje budžetskih prihoda i multidisciplinarni timski rad obučenog osoblja, dodao je Vujadinović.

Milena Radomirović, program menadžer Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), nakon predstavljanja konteksta realizacije Programa Exchange 5, ocenila je podršku upravljanju javnom imovinom na lokalnom nivou kao pravi potez za poboljšanje upravljanja i nivoa usluga u lokalnoj samoupravi u cilju podsticanja lokalnog razvoja. Po njenim rečima, iako Program ne predstavlja deo pravnih tekovina Evropske nije, svakako je važan kao horizontalna tema za mnoga pitanja u planskim i investiciono zahtevnim poglavljima u procesu pridruživanja. Na kraju uvodnih obraćanja, Radomirovićeva je navela da će iskustva stečena kroz tekuće projekte poslužiti za prepoznavanje dobrih praksi koje mogu biti primenjene u drugim lokalnim samoupravama i unapređenje pravnog okvira od značaja za upravljanje imovinom na lokalom nivou.

Oglas o raspisivanju javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja radi davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme,a na osnovu člana 12,14. i 15.Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni list opštine Bajina Bašta“br.1/15 i 12/016) i Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o pristupanju javnom nadmetanju radi davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme 01 broj 06-34/2018 od 13.11.2018.godine.

Oglas

o raspisivanju javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog  zemljišta u javnoj svojini u zakup na   određeno vreme

I.

Raspisuje se javno nadmetanje (licitacija) u cilju davanja u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata, shodno Programu o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama (“Službeni list opštine Bajina Bašta“broj 2/2015).

II.

Lokacije se daju u zakup na određeno vreme, na period do pet (5) godina,računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

III.

Početna licitaciona cena određena je shodno odredbi člana 55. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 1/15 i 12/016)

IV.

Lokacija, tip i namena objekata na lokaciji, kao i početna licitaciona cena su sledeći

  1. UL.BRAĆE NINČIĆA
  1. na kat. parceli broj 936 KO Bajina Bašta (kod “Bajinovca“), tri privremena objekta, i to

a) objekat broj 1.površine 21m2,tip drveni, po slobodnom izboru,

namena trgovina, zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 995,98 dinara mesečno,

b)objekat broj 3. površine 19,05m2,tip metalni, po slobodnom izboru,namena trgovina, zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 942,78 dinara mesečno,

v)objekat broj 4. površine 17,16m2,tip metal i drvo, po slobodnom izboru,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 849,24 dinara mesečno,

  1. UL.VUKA KARADžIĆA

na kat. parceli br. 834/9 KO Bajina Bašta, na uglu Ulice Vuka Karadžića i Rajka Tadića,jedan kiosk, površine 4-5m2, tipa-metalni kiosk“Sevojno“,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupninejeiznosod 247,45 dinaramesečno

III.     UL. DUŠANA VIŠIĆA

na kat. parceli br. 1746 KO Bajina Bašta,(ispred zgrade suda),jedan kiosk,površine 4-5m2,tipa metalni “Sevojno“,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 247,45 dinara mesečno,

  1. PERUĆAC

na. kat. parceli broj 1492 KO Rastište, (plato na levoj obali Vrelo),jedan kiosk, površine 13m2, tipa-drveni, po slobodnom izboru,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 160,68 dinara mesečno,

V.

Lice kome javno građevinsko zemljište bude dato u zakup naodređeno vreme je u obavezi

  • da sa opštinom Bajina Bašta ugovori, a preko Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda pri Odeljenju za poslove finansija, budžeta i računovodstva Opštinske uprave opštine Bajina Bašta i plati zakupninu.
  • da sa opštinom Bajina Bašta ugovori obavezu da po isteku roka zakupa ukloni montažni objekat sa površine javne namene, uz napomenu da ako to ne učini, da će isto učiniti JKP“ 12 septembar“ Bajina Bašta,a na njegov račun.

VI.

Javnonadmetanjećesesprovesti22.04.2019.godine sapočetkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da na ime kaucije polože iznos od 10% početne licitacione cene lokacije.

VII.

Licitacioni korak se određuje u visini od 1.000,00 dinara.

  VIII.

Oglas će biti istaknut naoglasnoj tabli Opštine Bajina Bašta,zvaničnoj internet stranici opštine www.bajinabasta.rs i u lokalnim medijima.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

Najava početne konferencije projekta “Javna svojina za razvoj javnog sektora”

Početna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“ će biti održana 26. marta 2019. godine sa početkom u 12.00 časova u Svečanoj sali Gradske kuće u Užicu.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije iz sredstava IPA 2014 kroz Program Exchange 5 – „Podrška Evropske unije lokalnim samouprava u oblasti upravljanja imovinom“. Program sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija Republike Srbije, dok je Stalna konferencija gradova i opština implementacioni partner.

Tokom realizacije projekta Grad Užice će u partnerstvu sa Opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor uspostaviti čvrstu saradnju kroz kreiranje efikasnog i odgovornog sistema upravljanja javnom imovinom u Užicu i Bajinoj Bašti, odnosno, ojačati kapacitet lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom svojinom i pružanju usluga građanima i privredi.

Na ovaj način, unapređenjem institucionalnog okvira i organizacionih kapaciteta za upravljanje javnom imovinom na lokalnom nivou, doprineće se: smanjenju budžetskih izdataka u vezi sa javnom svojinom, kreiranju povoljne investicione i poslovne klime kao i odgovornom staranju o javnoj imovini što je u najvećem interesu šire lokalne zajednice.

Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za lokalni registar izvora zagađivanja

Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – odluka US i 14/16), u obavezi da Opštini Bajina Bašta, Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu stredinu, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. – Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja – Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“ br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i nadležnom organz dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja. Podatke za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, potrebno je dostaviti nadležnom organu, najkasnije do 31. marta 2019. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u

štampanoj formi, na adresu:

Opština Bajina Bašta,

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta,

Odeljenje za poslove urbanizma građevinarstva i imovinsko pravne poslove,

Dušana Višića 28,

11000 Beograd,

i u elektronskoj formi na E-mail: aleksandarmarkovicbb@yahoo.com

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. – Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da nadležnom organu o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu. Za dodatne inforacije u vezi Lokalnog registra izvora zagađivanja za teritoriju Bajine Bašte, možete se obratiti na telefon 031-862-366, lokal 103.

Ministarka Mihajlović u poseti Bajinoj Bašti

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, rekla je danas u Bajinoj Bašti da očekuje da ove godine bude završena projektna dokumentacija za izgradnju tunela Kadinjača, na kojem bi radovi mogli da počnu 2020. godine.

 

“U celom Zlatiborskom okrugu samo u redovno održavanje puteva uloženo je u prethodne četiri godine oko 3,6 milijardi dinara, a sa drugim rehabilitacijama koje su rađene, uloženo je oko 5,5 milijardi dinara”, rekla je Mihajlovićeva novinarima u Bajinoj Bašti, gde je danas zajedno sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem razgovarala sa načelnikom Zlatiborskog okruga Bobanom Perišićem i čelnicima lokalnih samouprava iz Zlatiborskog okruga, i imala odvojeni sastanak sa rukovodstvom opštine Bajina Bašta.

 

Ona je rekla da se završava projekat za tunel Kadinjača, koji će uskoro biti na revizionoj komisiji. “To znači da ćemo ove godine imati završenu projektnu dokumentaciju, i da će onda Vlada i Ministarstvo raditi na pronalaženju načina finansiranja”, rekla je Mihajlovićeva.

 

Ona je rekla da kroz Zlatiborski okrug prolaze i novi auto-putevi koji se grade. “Predstoji početak izgradnje auto-puta Preljina-Požega, dužine 30,9 kilometara, deonica na kojoj jednu trećinu trase čine tuneli i mostovi. Takođe, sa turskim „Tašjapijem“ radimo na projektnoj dokumentaciji za auto-put Beograd-Sarajevo. Na deonici Sremska Rača-Kuzmin očekujemo sredinom godine početak radova, a na deonici Požega-Kotroman nije moguće pre sredine iduće godine da počne gradnja, zbog izgrade projektne dokumentacije.

 

Ona je dodala da će u okviru rekonstrukcije barske pruge biti rekonstruisane i železničke stanice koje se nalaze uz prugu.

 

Udovičić je rekao da se u direktnom dijalogu sa lokalnim samoupravama moglo saznati dokle se stiglo sa započetim projektima i koje su potrebe i šta je još moguće uraditi u oblasti omladinske politike. “Hvala potpredsednici Vlade na pomoći u podsticanju razvoja ženskog sporta”, rekao je Udovičić.

 

Predsednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović rekao je da je zadovoljan što je opština bila domaćin potpredsednici Vlade i svim opštinama iz okruga. “Imamo mnogo problema, ali smo zadovoljni obećanjima koje smo dobili”, rekao je Filipović, i dodao da je za ovu opštinu “tunel Kadinjača pitanje svih pitanja”.

 

Mihajlovićeva i Udovičić su tokom dana obišli i OŠ „Rajak Pavićević“ u Bajinoj Bašti, gde je dodeljena sportska oprema školi, kao i lopte lokalnom Ženskom odbojkaškom klubu „Drina“.

Održan prvi sastanak projektnog tima “Javna svojina za razvoj javnog sektora”

U utorak, 18. februara 2019. godine, u maloj Sali Gradske kuće u Užicu održan je prvi sastanak projektnog tima zaduženog za realizaciju projekta “Javna svojina za razvoj javnog sektora“.

Na sastanku, Projektni tim je analizirao projektne aktivnosti, dinamiku realizacije i potencijalne rizike u realizaciji projekta. Teme sastanka su bile: analiza projektnih zadataka i projekta,kao i pojedinačne ekspertize članova tima.

Prvi sastanak bio je prilika da predstavnici projektnog tima iz tri partnerske institucije razmene mišljenja i dogovore metodologiju realizacije početnih aktivnosti koje se odnose na formiranje radnih tela u okviru lokalnih samouprava koje će da unaprede upravljanje javnom imovinom. U narednih mesec dana organizovaće se početna konferencija projekta u Užicu što je prilika da se informiše javnost i obezbedi podrška u realizaciji projektnih aktivnosti. Na taj način, kreiraće se preduslovi za rad lokalnog eksperta za upravljanje javnom imovinom, kreiranje tela za upravljanje imovinom u obe lokalne samouprave ali i obezbediti  zainteresovanost za realizaciju treninga iz oblasti procene vrednosti i korisnosti javne imovine.

Projekat realizuje Grad Užice u partnerstvu sa Opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ u okviru programa Exchange 5 koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Unapređenje sistema upravljanja javnom imovinom u Užicu i Bajinoj Bašti kroz program Exchange 5

Projekat “Javna svojina za razvoj javnog sektora“ doprineće jačanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava Užica i Bajine Bašte u upravljanju imovinom i i pružanju usluga javne uprave građanima i privredi. Realizacija projektnih aktivnosti ima za cilj unapređenje sistema upravljanja javnom imovinom u skladu sa potrebama građana i privatnog sektora koji već obavlja ili planira započinjanje poslovne delatnosti u ovim lokalnim samoupravama.

Grad Užice, kao nosilac projekta, u partnerstvu sa Opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ realizovaće projektne aktivnosti u periodu od 18 meseci, počev od 22. decembra 2018. godine, u ukupnoj vrednosti od 192.781,90 evra. Sa nadležnim Telom za ugovaranje – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u okviru programa Exchange 5, a koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština ugovoreno je sufinansiranje projekta sredstvima Evropske unije u vrednosti od 170.939,71 evra. Pomenuti iznos čini 88,67% ukupne vrednosti projekta, dok će ostatak sredstava obezbediti projektni partneri.

Projekat podrazumeva realizaciju aktivnosti koje se odnose na analizu postojeće organizacione strukture i uspostavljanje novog odeljenja u Gradu Užicu i radnog tima u Opštini Bajina Bašta zaduženih za upravljanje javnom imovinom. Adekvatno opremanje prostora i sprovođenje zajedničkih obuka u oblasti procene vrednosti i korisnosti javne nepokretne imovine doprineće se unapređenju kapaciteta ljudskih resursa i rada ovih tela. Predviđen je i unos podataka o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno, nosiocu prava korišćenja (Obrazac NEP) u bazu podataka Republičke direkcije za imovinu.

Sa druge strane, snimanjem podzemnih instalacija i procena vrednosti 50km vodovodne i 17km grejne mreže u Užicu i Bajinoj Bašti prikupiće se podaci o postojećim podzemnim instalacijama koji će biti korišćeni za izradu relevantnih dokumenata neophodnih za legalizaciju u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Projekat će uspostaviti efikasniji i odgovorniji sistem upravljanja imovinom koji će obezbediti sve potrebne informacije za donosioce odluka i usvajanje rešenja o korišćenju imovine u najboljem interesu celokupne lokalne zajednice.

Javno nadmetanje radi otuđenja motornih vozila u javnoj svojini

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o otpisu i otuđenju osnovnih sredstava  01 Broj: 06-34/2018 od 13.novembra 2018.godine i Rešenja predsednika opštine Bajina Bašta 01 broj 404-87/2018 od 20.novembra 2018. godine

OPŠTINA BAJINA BAŠTA
BAJINA BAŠTA
Ul. Dušana Višića br. 28.

O G L A Š A V A

JAVNO NADMETANjE
radi otuđenja motornih vozila  u javnoj svojini

I

 Predmet otuđenja su motorna vozila u javnoj svojini opštine Bajina Bašta i to:

-putničko motorno vozilo marke:VAZ LADA, model NIVA 1700 21213,broj šasije XTA21213021646807, broj motora 212137011755, godina proizvodnje 2002,reg.oznaka  BB 004-FI;

-putničko motorno vozilo marke:SKODA, model OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6 TDI,broj šasije TMBBT21Z4C2189477, broj motora CAYM75037, godina proizvodnje 2012,reg.oznaka BB 001 BB;

-putničko motorno vozilo marke: SKODA, model OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI broj šasije TMBBE21Z372145485, broj motora BKD 872127, godina proizvodnje 2007,reg.oznaka BB 005-HT.

II

Predmetna vozila  se otuđuju iz javne svojine po tržišnim uslovima  , u viđenom stanju bez prava kupca na naknadne reklamacije .

III

Otuđenje motornih vozila  iz javne svojine opštine Bajina Bašta iz stava I ovog oglasa se vrši putem javnog nadmetanja, po najnižoj početnoj  ceni izraženoj u dinarima  i to za :

1. putničko motorno vozilo marke:VAZ LADA, model NIVA 1700 21213,broj šasije XTA21213021646807, broj motora 212137011755, godina proizvodnje 2002;u iznosu od 82.857,70 dinara .

2.putničko motorno vozilo marke:SKODA, model OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6 TDI,broj šasije TMBBT21Z4C2189477, broj motora CAYM75037, godina proizvodnje 2012, u iznosu od 727.441,21 dinara.

3.putničko motorno vozilo marke: SKODA, model OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI broj šasije TMBBE21Z372145485, broj motora BKD 872127, godina proizvodnje 2007., u iznosu od 397.867,36 dinara .

IV

Vozila  iz stava I ovog oglasa, nalaze se na parkingu zgrade Opštine Bajina Bašta i  ista se mogu razgledati svakog radnog dana od 10 časova do 14 časova sve do dana održavanja javnog nadmetanja.

Sva bliža obaveštenja i informacije u vezi sa prodajom vozila mogu se dobiti  u vremenu od 07 časova do 15 časova u kancelariji broj 15, u prostorijama Opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, telefon broj 031 862-366 ,kontakt osoba Tadić Suzana ,dipl.pravnik ,predsednik komisije .

V

Licitacioni korak se određujeu sledećim iznosima:

-za otuđenje vozila  iz stava III tačka 1, u iznosu od 1.000,00 dinara

-za otuđenje vozila  iz stava IIItačka  2 i 3, u iznosu od 10.000,00dinara.

VI

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.

Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i naznakom  motornog vozila iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.

Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži:

– za pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu se obavezno prilaže izvod iz registra privrednih subjekata, u originalu ili overenoj kopiji i potvrda o PIB-u, uredno ovlašćenje za zastupanje, dokaz o uplati depozita

– za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, JMBG, fotokopija lične karte. Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati depozita.

-privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja i izvod iz registra nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji i potvrdu o PIB-u, dokaz o uplati depozita.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da moželicitirati u ime davaoca ovlašćenja te da može licitirati cenu neograničenu po iznosu.

Svi učesnici u javnom nadmetanju uz prijavu moraju dostaviti original dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od utvrđene početne cene iz stava III ovog oglasa Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja.

Uplatu izvršiti na žiro račun – Primanja od prodaje pokretnih stvari  u korist nivoa opštine br. 840-812151843-08, sa pozivom na broj odobrenja 97-77-007.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju, sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, sa naznakom: „Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja motornih vozila  javnim nadmetanjem “ sa naznačenim rednim brojem vozila iz stava III ovog javnog oglasa, za koju se lice prijavljuje, poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 28.februara.  2019 godine. Blagovremenom će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Bajina Bašta do 15:00 časova 28.februara 2019.godine.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

Registarcija učesnika počinje sat i po pre početka javnog nadmetanja a završava se pola sata pre početka javnog nadmetanja, odnosno od 09h do 10:30h u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28- u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VII

Javno nadmetanje će se održati dana 01.marta. 2019.godine sa početkom u  11  časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28- u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VIII

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja motornih vozila javnim nadmetanjem.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se motorna vozila  otuđuju prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

IX

Opština Bajina Bašta na strani prodavca zaključuje ugovor o otuđenju vozila sa učesnikom koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene u roku od 7 dana od dana održavanja javnog nadmetanja .

Lice koje predmetna vozila pribavi u svojinu dužno je da izlicitirani iznos, umanjen za uplaćeni iznos depozita, uplati u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju, odnosno pribavljanju u svojinu.

Ukoliko najbolji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ne uplati izlicitiran iznos umanjen za visinu depozita, gubi pravo na povraćaj depozita a predmetna motorna vozila  biće predmet novog javnog nadmetanja.

X

Učesnici javnog nadmetanja koji nisu stekli status najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. Ponuđači su u obavezi da, u obrascu zahteva za povraćaj depozita, upišu tačan broj računa i naziv banke za povraćaj.

XI

Sve troškove u vezi sa zaključenjem ugovora ,porezom na prenos apsolutnih prava kao i svim drugim javnim dažbinama ,snosi kupac vozila.Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, dnevnom listu Danas i na internet stranici www.bajinabasta.rs.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

Veličina slova