Јавна набавка 12/2015

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 12/2015

Набавка горива

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка Р ОП 5/15

Јавна набавка број Р ОП 5/15

Реконструкцијски и адаптациони радови на објекту Општинског центра у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 404-1-3/2015

Јавна набавка мале вредности број 404-1-3/2015

Набавка контејнера у оквиру пројекта “Без дивљих депонија“, програм Exchange4

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 9/2014

Јавна набавка мале вредности број 9/2014

Набавка услуга истраживања и развоја у циљу реализације студијско-истраживачког пројекта „Ефикасније очување и искоришћавање земљишта кроз гајење одговарајућих крмних врста и смеша и коришћење напредних технологија у циљу заштите земљишта и унапређења производње меса и млека на територији општине Бајина Башта“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 6/2014

Јавна набавка  број 6/2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 8/2014

Јавна набавка мале вредности број 8/2014

За јавну набавку добра – полиетиленских кеса за реализацију пројекта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 404-19/2013

Јавна набавка мале вредности број 404-19/2013

набавка радова на изради претоварне станице Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова