Na 4. sednici Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine, održanoj 25. januara 2016. godine, na dnevnom redu, usvojen je zapisnik sa prethodne, 3. sednice.

Članovi Saveta razmatrali su i usvojili predlog Programa rada ovog savetodavnog tela Opštinskog veća opštine Bajina Bašta za 2016.godinu. Tom prilikom usvojen je i Plan aktivnosti kojim su precizirane aktivnosti, vreme i mesto održavanja. Tako je kao stalna aktivnost predviđena promocija Saveta putem medija, dok su ostale aktivnosti vezane za odrđene datume iz oblasti životne sredine kao i u skladu sa pristiglim materijalom prema Poslovniku o radu. Predviđeno je održavanje tematskih skupova, okruglih stolova, javnih tribina, kao i različitih vidova zajedničkih sednica i nastupa sa ostalim zelenim savetima u okruženju. Rad sa organizacijama civilnog društva, donatorskim i drugim organizacijama deo su plana aktivnosti Saveta za 2016. godinu.

Jednoglasno je usaglašen predlog da Savet obeleži 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine.

Sekretar Saveta Aleksandar Marković informisao je članove o učešću u radu regionalne obuke Smanjenje rizika od katastrofa, koja je održana od 15-18. decembra u Sarajevu.

Ivana Mitrović i Miloš Lazarević upoznali su Savet o svom učešću na radionici Programsko budžetiranje aktivnosti u oblasti životne sredine, održanoj 26-27. novembra 2015. godine u Požegi.

Savet je razmatrao i doneo mišljenje o opredeljenim sredstvima na budžetskoj poziciji za zaštitu životne sredine i uputio ga Opštinskom veću opštine Bajina Bašta na dalje razmatranje.

Razmatran je i utvrđen način donošenja mišljenja, preporuka i saveta na nacrte akata koji su pred usvajanjem kod lokalne samouprave.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova