Naziv projekta: Ja imam san…

Ukupna vrednost: 206.323,52 €

Donator: Evropska unija

Nosilac projekta: Opština Bajina Bašta

Lokacija projekta: Zlatiborski okrug, opština Bajina Bašta

Trajanje projekta: 20.12.2015. – 20.08.2017.

Opšti cilj projekta: Podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa u opštini Bajina Bašta

Specifični cilj: Uspostavljen dnevni centar za svakodnevnu socijalizaciju, edukaciju i pružanje socijalnih usluga osobama sa smetnjama u razvoju u opštini Bajina Bašta.

Rezultati projekta:

  • Unapređeni institucionalni kapaciteti Opštine Bajina Bašta i Centra za socijalni rad Bajina Bašta za svakodnevnu socijalizaciju, edukaciju i pružanje socijalnih usluga osobama sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti
  • Podignuta svest građana u opštini Bajina Bašta o značaju pružanja dobre socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju
  • Proširen obim i unapređem sistem usluga organizovane podrške i edukacije osoba sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta
  • Projekat promovisan na lokalnom i regionalnom nivou
Veličina slova