Na osnovu člana 8. Pravilnika o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima na teritoriji opštine Bajina Bašta ( Sl.list opštine Bajina Bašta , 05/2021) i predloga direktora CSR Bajina Bašta, broj 5510-168 od 27.05.2021.godine ,stručni tim CSR Bajina Bašta, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu slobodnih stanova u zgradama socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima ,ulica Radnička broj 3., Bajina Bašta na korišćenje po osnovu usluge socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.

Preuzmite celokupni Javni poziv …

Podelite ovu vest:
Veličina slova