Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat br.2, Komisija za izbor korisnika donosi ODLUKU o rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Bajina Bašta sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja bodova.

Sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Mramorje u selu Svojdrug

U okviru projekta „Podrinje u poznom srednjem veku“ (rukovodilac dr Emina Zečević), ekipa Narodnog muzeja u Beogradu obavila je sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Mramorje u selu Svojdrug u periodu avgust-septembar 2015. godine. Ovogodišnja kampanja predstavlja nastavak realizacije projekta započetog iskopavanjima na lokalitetu Mramorje u Perućcu (2010) i Pod mramorjem u Dobrotinu (2014), na području opštine Bajina Bašta.

Na lokalitetu Mramorje u Svojdrugu se takođe nalaze ostaci srpskog poznosrednjovekovnog groblja (14-15. vek) sa masivnim monolitnim kamenim nadgrobnim spomenicima – mramorima, u stručnoj literaturi poznatim pod nazivom stećak. Groblje se nalazi na parcelama familije Kovačević i Pavlović, na 3,5 km od centra Rogačice.

Na lokalitetu do sada nije vršeno arheološko iskopavanje, ali je po priči tadašnjeg vlasnika imanja Velizara Kovačevića, sredinom prošlog veka, iskopan jedan grob sa nalazom naušnica pod pločom sa reljefnom predstavom ruke koja drži mač. U prvim pomenima groblja tokom 19. veka (F. Kanic) navodi se 34 spomenika, da bi gotovo vek kasnije bilo popisano 24 mramora, kada je zabeležena i priča vlasnika da se tu nalazila i neka građevina, sa čije ruševine je odnošena sedra za gradnju crkve u Rogačici. Ovogodišnjim istraživanjima utvrđeno je postojanje crkve sa masivnim nadgrobnim spomenicima uz njene zidove, kao i površina groblja koju zauzimaju dve odvojene skupine mramora od kojih se veća nalazi jugozapadno od crkve, gde je nekoliko spomenika dislocirano. Veći broj polomljenih nadgrobnika u tom delu groblja, koji obuhvata površinu grebena uz savremene porodične grobnice vlasnika imanja, svedoči da je groblje bilo znatno veće nego što se do sada mislilo.

Otkriveno je ukupno 45 mramora (19 u prostoru oko crkve). Zastupljeni su oblici slemenjaka, sanduka i ploča, među kojima ima i ukrašenih motivima stilizovanog dvostrukog krsta na postolju, rozeta i potkovica. Brojni nalazi ulomaka fresaka u šutu građevine svedoče da je crkva bila oslikana, a dograđeni zidovi bočnih konhi unutar naosa i da je imala fazu obnove. Istraženo je nekoliko grobova u sondi otvorenoj u prostoru sa zapadne strane crkve. Osim što postojanje crkve i velikog broja spomenika ukazuje i na postojanje naselja negde u neposrednoj blizini groblja, poseban značaj ovih istraživanja predstavlja činjenica da je ovo prvo poznosrednjovekovno groblje sa mramorima, ne samo na području srednjeg Podrinja, već i šire, duž desne obale Drine, uz koju je otkrivena crkvena građevina.

Arheološka istraživanja u Svojdrugu se finansiraju sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Podršku ovom projektu pružili su predstavnici lokalne samouprave. Veliku zahvalnost dugujemo vlasnicima parcela na kojima se radovi izvode, pre svega Dragiši Kovačeviću.

dr E. Zečević

JAVNI OGLAS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bajina Bašta.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Bajina Bašta, u kancelariji br.19 svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Kontakt osoba Ana Ilijašević, tel. 031/862-366 lok 115.

JAVNI KONKURS za javne radove u 2015 godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Raspisuju

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2015. GODINI

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20.08.2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe-ispostava Bajina Bašta tel: 031/861-495, putem Pozivnog centra Nacionalne službe: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Početak programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

Početak jednogodišnjeg programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva„ zvanično je obeležen u četvrtak, 16. jula 2015. godine.

Program će biti sproveden u saradnji sa 11 partnerstava između organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih relevantnih institucija na lokalnom nivou. Vrednost programa iznosi približno 122.000 evra.

Program koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Na otvaranju skupa prisutnima su se obratili Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Lidija Vujičić, ispred Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a zatim su na svečanoj ceremoniji uručili ugovore partnerskim organizacijama koje će sprovoditi projekte:

Jedan od projekata koji će se realizovati u okviru navedenog programa je projekat „Ruralnet“, koji sprovodi Asocijacija za ruralni razvoj Arilja u partnerstvu sa Opštinom Arilje, Opštinom Čajetina, Opštinom Lučani i Opštinom Bajina Bašta, dok je saradnik na projektu Regionalna razvojna agencija Zlatibor d.o.o. Užice.

Projekat „Ruralnet“ ima za cilj unapređenje informisanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o svim dostupnim podsticajnim sredstvima putem pripreme i slanja SMS poruka; unapređenje lokalnog pravnog okvira u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; kao i kreiranje mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju od strane partnerskih opština, koje bi bile usklađene sa realnim potrebama poljoprivrednih gazdinstava.

JAVNI POZIV za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu,obaveštava
interno raseljena lica dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoći namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, da će Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen 17.07.2015. godine na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, sa rokom trajanja od 30 dana od dana javnog oglašavanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, podnose se lično preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu :

Opština Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28
sa naznakom „ZA JAVNI POZIV – SEOSKE KUĆE IRL – NE OTVARATI”.

Obrazac prijave, obrasci izjava kao i spisak potrebne dokumentacije mogu se preuzeti kod poverenika za izbeglice opština Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova.

Dodatne informacije na mob. 069/ 8259225.

Odluka o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine

Opštinsko veće opštine Bajina Bašta donelo je Odluku o osnivanju saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine broj: 06-23/015 od 13. jula 2015. godine.

Rešenjem predsednika opštine imenovani su članovi Saveta iz redova predstavnika lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, obrazovnih ustanova, institucija javnog zdravlja, privrede i medija.

Imenovani članovi Saveta obavljaće poslove u skladu sa gore navedenom odlukom i poslovnikom o radu Saveta.

Prva konstitutivna sednica Saveta biće održana početkom septembra meseca, kada će na dnevni red biti stavljeni poslovnik o radu, izbor predsednika i sekretara Saveta, kao i predlog za izmene i dopune Odluke o merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Kako je najavila Dragana Ivanović, inspektor za zaštitu životne sredine opštine Bajina Bašta, sastanku će prisustvovati i predstavnici Beogradske otvorene škole, Stalne konferencije gradova i opština i Regionalne razvojne agencije Zlatibor.

Osnivanje Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bajina Bašta

Opština Bajina Bašta je na inicijativu Beogradske otvorene škole, Stalne konferencije gradova i opština i Regionalne razvojne agencije Zlatibor pokrenula proces osnivanja Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bajina Bašta (Zeleni savet).

U procesu formiranja Zelenog saveta u Bajinoj Bašti 2. juna 2015. godine, održana je javna diskusija, gde je predstavljena uloga i značaj Zelenog saveta i obavljena javna konsultacija sa zainteresovanim akterima o članstvu u Savetu.

Savet čine predstavnici lokalne uprave, organizacija civilnog društva, obrazovnih ustanova, institucija javnog zdravlja, privrede, medija i drugih zainteresovanih strana koje su bitne za kreiranje politike životne sredine u lokalnoj zajednici.

Dragana Ivanović, inspektor za zaštitu životne sredine opštine Bajine Bašta je pozdravila osnivanje Zelenog saveta i iznela uverenje da je stručna podrška radu Opštinske uprave u oblasti zaštite životne sredine dragocena i da će doprineti kvalitetu infrastrukturnih i razvojnih projekata koji su neophodni za dalji razvoj Opštine. Gospođa Ivanović je istakla da je zaštita i unaprađenje životne sredine od vitalnog značaja za Bajinu Baštu.

Mirko Popović, iz Beogradske otvorene škole predstavio je pozitivna iskustva drugih lokalnih samouprava koje su osnovale Zeleni savet, pre svega iskustva Saveta iz Trstenika, Kraljeva i Užica. Gospodin Popović je primerima prikazao kako Zeleni savet ukrupnjavanjem lokalnih ljudskih resursa, znanja, stručnosti i entuzijazma doprinosi efikasnijem i kvalitetnijem usvajanju i primeni zahtevnih standrada Evropske Unije u oblasti životne sredine u lokalnoj zajednici.

Učesnici skupa izrazili su podršku formiranju Zelenog saveta i predložili sledeće korake kako bi se uključili relevantni pojedinci i predstavnici važnih privrednih i društvenih subjekata za politku životne sredine u Bajinoj Bašti.

Izražena je potreba da Zeleni savet u Bajinoj Bašti doprinese boljem informisanju građanja i da treba da predstavlja efikasan instrument za unapređenje zajedničkog delovanja lokalne samouprave, civilnog društva i privrede u cilju kvalitetnije životne sredine i poboljšanja uslova života građana Bajine Bašte.

Veličina slova