Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Позив за учествовање на састанку „За одговорно друштво“

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије позива све заинтересоване грађане и представнике цивилног друштва да у понедељак, 13. октобра 2014. године са почетком од 10 часова, у хотелу „Златиборска ноћ“ у Ужицу,(Бела Земља) присуствују консултативном састанку поводом давања сугестија и предлога на текст Националне стратегије за развој цивилног друштва.

Циљ састанка је да грађани и представници цивилног сектора својим предлозима и сугестијама утичу на садржај Стратегије у циљу њеног побољшања и прилагођавања потребама цивилног сектора.

Археолошка ископавања локалитета „Под мраморјем у селу Добротину“

У оквиру пројекта „Подриње у позном средњем веку“ (руководилац др Емина Зечевић), екипа Народног музеја у Београду започела је сондажна археолошка ископавања локалитета Под мраморјем у селу Добротину. Овогодишња кампања представља наставак реализације пројекта започетог ископавањима на Мраморју у Перућцу, које је обављено 2010. године уз суфинансијску помоћ ЈП Национални парк Тара.

На локалитету Под мраморјем у Добротину се такође налазе остаци српског позносредњовековног гробља (14-15. век) са масивним монолитним каменим надгробним споменицима-мраморима, у стручној литератури познатим под термином стећак. Гробље се налази на парцелама фамилије Чолић и Спасојевић, на делу заравни леве обале реке Дервенте, у близини ушћа Добротинског потока. Локалитет је археолошко налазиште под претходном заштитом и до сада на њему није вршено археолошко ископавање, али се памти прича о «дивљим» копањима аустро-угарске војске у годинама окупације током Првог светског рата.

Разлика у бројном стању споменика у евиденцијама према стручној литератури јасан је показатељ промена конфигурације терена подложног бујичним наплавинама поменутих водених токова. Тако се у првим поменима гробља током 19. века (Хердер, Каниц) наводи двадесетак споменика, да би се у белешкама разних истраживача током 20. столећа број видљивих и сачуваних мрамора смањио са 18 на 6, док је пре почетка археолошких радова на терену било видљиво свега пет.

Занимљиво је да је већи број мрамора клесан у карактеристичном облику слемењака с постољем. Они представљају најмасивније примерке своје врсте у залеђу десне обале Дрине.

Археолошка истраживања у Добротину се финансирају средствима Министарства културе и информисања РС. Велика помоћ и подршка овом пројекту добијена је и од представника локалне самоуправе, господина Миодрага Лукића, заменика председника СО Бајина Башта, госпође Радине Рајаковић, секретара општине као и грађ. инг. Марка Марковића из ЈП Дирекције за изградњу Бајина Башта. Разумевање и подршку пружиле су и друге организације и појединци Удружење Црвена стена-Бориша и Петар Чолић; власници и корисници парцела на којима се радови изводе – Душко Чолић, Бориша Чолић, Видан Спасојевић, Предраг Спасојевић, Славољуб Чолић и остали житељи Добротина.

ДРИНСКА РЕГАТА 2014

Дринска регата® је најстарија манифестација туристичко – рекреативног карактера на реци Дрини коју преко две деценије у спомен на древну традицију дринских сплавара организују С.Т.Ц. „Бајина Башта“ и општина Бајина Башта.

Дринска регата® је централна туристичко – рекреативна манифестација која има циљ да представи туристичку понуду овог краја. Регата је најпосећенији догађај у Западној Србији и централна летња манифестација на води у региону.

Очекује се да овај хепенинг на реци Дрини, различитим садржајима од рекреативног спуста, преко скокова са моста, сајма сувенира па до изузетно богатог музичког програма са Мост Фестом, привуче преко 100 хиљада посетилаца из земље и иностранства.

Била би нам част и задовољство да будете наши гости на Дринској регати 2014.

ПРЕДСЕДНИК ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ УРУЧИО ПОМОЋ БАЈИНОЈ БАШТИ

Председник Србије Томислав Николић уручио је данас хуманитарну помоћ општини Бајина Башта и посетио мештане Рогачице и Гвоздца, места која су претрпела највеће штете од поплава и клизишта.

Ванредна ситуација још увек је у 12 месних заједница наше општине у којима је 49 домаћинстава остало без крова над главом.

Он је упутио апел државним органима да донације ослободи од ПДВ-а.

„Тешко је када од свега што људи донирају, 20 одсто оде на порез. Не мора баш све да се заради на овој невољи“, нагласио је Николић.

Председник општине Бајина Башта Радомир Филиповић захвалио је председнику Николићу и његовој супрузи Драгици за хуманитарну помоћ и нагласио да је Бајина Башта у току поплава од председника Николића добила нафте у вредности 500.000 динара, а да су тренутно на терену три комбиноване машине, такође донација Николића.

Процењена штета од поплава и клизишта у општини Бајина Башта је седам милиона евра. На општинске рачуне за помоћ до сада је уплаћено девет милиона динара и 33.000 евра.

ПОМОЋ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ ПОПЛАВАМА

Обавештавамо све заинтересоване грађане да је за прикупљање новчаних средстава ради пружања помоћи за отклањање последица изазваним поплавама отворен посебан рачун:

модел 97
број рачуна 840-744151843-84
позив на број 77-007

Пример налога за уплату

Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је за прикупљање новчаних средстава ради пружања помоћи за отклањање последица изазваним поплавама отворен посебан рачун:

број рачуна: 840-744151843-84

Пример налога за пренос

Дирекција за изградњу Бајина Башта апелује на све људе добре воље који могу да помогну да донирају цеви за обнову, Потребне све врсте цеви за воду пошто су клизишта однела постојећа па је потребно да се уграде нова.

 • ПЕ црева – пластичне цеви (пола цола, цол, три четврти).
 • ПВЦ цеви пластика Ф125, Ф200.

Материјал могу донети у просторије дирекције Бајина Башта.

Црквена општина Бајина Башта обавештава све суграђане да врши прикупљање помоћи за угрожене од поплава. Свештенство нашег града у сарадњи са свештеницима из Рогачице моли за помоћ, првенствено у храни и средствима за хигијену. Прикупљену помоћ можете донети у просторије Цркве у Бајиној Башти, а помоћ ћемо одмах проследити до угрожених становника наше општине.

Прилог у новцу можете уплатити на жиро рачун:

180 506 121 000 818 706

са назнаком: помоћ угроженима

Све потребне информације можете добити позивом на број телефона 063-8 240 249

Дому здравља Бајина Башта потребни су следећи лекови :

 • диуретици,
 • антибиотици,
 • аналгетици,
 • кардиотоници,
 • антипиретици,
 • дексазон,
 • урбазон,
 • сирупи за децу и
 • средства за дијареју.

Потребна је одређена количина санитетског материјала,системи за инфузије, ампуле. Сви заинтресовани могу се јавити на телефон 031-865-281

Обавештавамо све заинтересоване грађане да је за прикупљање новчаних средстава ради пружања помоћи за отклањање последица изазваним поплавама отворен и посебан девизни рачун:

01-504102-100008718-000000-0000

Општина Бајина Башта – пријем донација за отклањање последица од поплаве

ИБАН код: RS35908504102000871858

ЈАВНИ ПОЗИВ за обуку геронтодомаћица

У току је јавни позив за обуку геронтодомаћица у оквиру пројекта „Унапређење услова живота за стара лица на територији општина Сјеница и Бајина Башта“.

Предвиђена је реализација акредитоване обуке за 20 полазница из наше општине.

КОНКУРС за расподелу и коришћење средстава буџета намењених НВО и удружењима

Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта за 2014. годину,намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима објављује:

КОНКУРС

за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта за 2014. годину, намењених невладиним организацијама и удружењима.

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „12 СЕПТЕМБАР“ БАЈИНА БАШТА

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 07.новембра 2013. године објављује Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „12 септембар“ Бајина Башта.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРКВЕ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010)

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЈИНА БАШТА
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРАВОСЛАВНОГ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА – ЦРКВЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1588/1 КО БАЈИНА БАШТА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 21. до 28. октобра 2013. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, Епархија Жичка, Црквена општина Бајина Башта.

Урбанистички пројекат урађен је од стране СЗР „БАБИЋ“, Ул. Арсенија Чарнојевића 70, Ужице.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове, најкасније до 28. октобра 2013. године.

АКЦИОНИ ПЛАН – Предложите пројекат од јавног интереса

Општина Бајина Башта у оквиру процеса израде Стратегије одрживог развоја општине Бајина Башта за период 2013-2023. година, спроводи процедуру израде Акционог плана у коме ће бити дефинисани приоритетни пројекти које локална самоуправа намерава да реализује у наредном четворогодишњем периоду.

У оквиру израде Акционог плана, Општина Бајина Башта позива све заинтересоване појединце, предузетнике, предузећа, јавне установе, удружења грађана и друге пословне субјекте да кандидују пројекту идеју која ће ући у процес одабира за Акциони план.

Пројекте идеје морају у себи садржати јавни интерес, односно активности које су у функцији решавања проблема од јавног интереса (подршка појединцима се не сматра јавним интересом). Пројектне идеје се кандидују искуључиво на Обрасцу који се може преузети у Општинској управи Општине Бајина Башта – канцеларија број 19 или на интернет сајту Општине бајина Башта – www.bajinabasta.rs , заједно са упутством за попуњавање и критеријума на основу којих ће достављене пројектне идеје бити бодоване и рангиране.

Пројектне идеје можете слати на адресу Општинског већа општине Бајина Башта или на мејл адресу strategijabb@gmail.com , са назнаком „за акциони план“. Нацрт Стратегије одрживог развоја општине Бајина Башта такође се може преузети у Општинској управи општине Бајина Башта – канцеларија број 19, или на интернет сајту Општине Бајина Башта.

Рок за доставу пројектних идеја је 30.10.2013 године до 14 часова. Све додатне информације се могу добити у Општинској управи општине Бајина. Особa за контакт је Иван Марковић, телефон: 031/862-366 – локал 115.