Javna nabavka usluga MV 18/19

Javna nabavka usluga MV 18/19

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka dobara OP 03/19

Javna nabavka dobara OP 03/19

NABAVKA DIZEL GORIVA ZA POTREBE MESNIH ZAJEDNICA (GORIVO ZA RAD TRAKTORA SA GRTALICAMA ZA ČIŠĆENjE SNEGA NA PUTEVIMA)

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova