Јавна набавка радова ОП 06/19

Јавна набавка радова ОП 06/19

Асфалтирање улице „Карађорђева“ са израдом тротоара у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова МВ 13/19

Јавна набавка радова МВ 13/19

Радови на изградњи степеништа и стазе за пешаке код дечијег вртића „Невен“ у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 03/19

Јавна набавка услуга МВ 03/19

МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 02/19

Јавна набавка услуга МВ 09/19

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 07/19

Јавна набавка радова ОП 07/19

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ СА ИЗРАДОМ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 09/19

Јавна набавка услуга МВ 09/19

ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ЛУГ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова МВ 11/19

Јавна набавка радова МВ 11/19

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ БЕТОНСКОГ ПОТПОРНОГ ЗИДА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 09/19

Јавна набавка добара МВ 09/19

НАБАВКА ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА И
ВРШЕЊЕ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 02/19

Јавна набавка радова ОП 02/19

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова