Председник општине Бајина Башта, на основу члана 39, став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама ( „Сл.гласник РС“ број 87/2018), а на предлог општинског штаба за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној дана 01.09.2020. године у 09.00 чсова, доноси:

ОДЛУКУ

УКИДА се ванредна ситуација за територију дела општине Бајина Башта, која је проглашена Одлуком 06 бр.8-2/2020-26 од 29.06.2020. године и то у следећим месним заједницама:

  1. Бачевци
  2. Оклетац
  3. Гвоздац
  4. Овчиња
  5. Пашина Раван
  6. Зарожје

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                   Радомир Филиповић

Поделите ову вест:
Величина слова