Pozivaju se svi zainteresovani korisnici usluge pomoć u kući da se obrate nadležnim centrima za socijalni rad, kako bi ostvarili ovo pravo, a kriterijumi za korisnike su sledeći:

  • Osobe sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta,
  • Stare i hronično obolele osobe
  • Stare osobe koje žive same ili u domaćinstvima čiji članovi nisu u mogućnosti da im obezbede adekvatnu pomoć.

Participacija se određuje prema važećem Pravilniku Centra za socijalni rad u Bajinoj Bašti.

Adresa za prijavu korisnika je:

CSR Bajina Bašta, Rajka Tadića 2, 31250 Bajina Bašta, tel: 031-869-423

Podelite ovu vest:
Veličina slova