Јавна набавка 3/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 3/2016

Набавка услуге – одржавање фотокопир апарата, штампача и набавка рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 1/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 1/2016

Набавка добара – набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 2/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 2/2016

Набавка добара – набавка горива за потребе Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 13/2015

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 13/2015

Набавка услуге истраживања и развоја у циљу реализације студијско-истраживачког пројекта „Ефикасније коришћење и заштита пољопривредног земљишта кроз повећано гајење легуминозних крмних врста на ораницама и травњацима у унапређења производње меса и млека на територији општине Бајина Башта“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 12/2015

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 12/2015

Набавка горива

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка Р ОП 5/15

Јавна набавка број Р ОП 5/15

Реконструкцијски и адаптациони радови на објекту Општинског центра у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 404-1-3/2015

Јавна набавка мале вредности број 404-1-3/2015

Набавка контејнера у оквиру пројекта “Без дивљих депонија“, програм Exchange4

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 9/2014

Јавна набавка мале вредности број 9/2014

Набавка услуга истраживања и развоја у циљу реализације студијско-истраживачког пројекта „Ефикасније очување и искоришћавање земљишта кроз гајење одговарајућих крмних врста и смеша и коришћење напредних технологија у циљу заштите земљишта и унапређења производње меса и млека на територији општине Бајина Башта“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 6/2014

Јавна набавка  број 6/2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод