Javna nabavka usluga MV 05/19

Javna nabavka usluga MV 05/19

IZRADA PROJEKATA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE SA PROJEKTOM GEODETSKOG OBELEŽAVANjA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka usluga MV 18/19

Javna nabavka usluga MV 18/19

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova