Јавна набавка 4/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 4/2016

Набавка добара- набавка електричне енергије за потпуно снабдевање

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 5/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 5/2016

Набавка добара- набавка полиетиленских кеса за одлагање сувог отпада

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 3/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 3/2016

Набавка услуге – одржавање фотокопир апарата, штампача и набавка рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 1/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 1/2016

Набавка добара – набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 2/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 2/2016

Набавка добара – набавка горива за потребе Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 13/2015

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 13/2015

Набавка услуге истраживања и развоја у циљу реализације студијско-истраживачког пројекта „Ефикасније коришћење и заштита пољопривредног земљишта кроз повећано гајење легуминозних крмних врста на ораницама и травњацима у унапређења производње меса и млека на територији општине Бајина Башта“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 12/2015

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 12/2015

Набавка горива

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка Р ОП 5/15

Јавна набавка број Р ОП 5/15

Реконструкцијски и адаптациони радови на објекту Општинског центра у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 404-1-3/2015

Јавна набавка мале вредности број 404-1-3/2015

Набавка контејнера у оквиру пројекта “Без дивљих депонија“, програм Exchange4

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод