Sporazum o regulisanju preuzetih obaveza po osnovu ugovora zaključenog između JP Direkcija za izgradnju Bajina Bašta i JKP „12 septembar“ Bajina Bašta
Podelite ovu vest:
Veličina slova