Promena Statuta Opštine Bajina Bašta

Shodno Odluci Skupštine opštine Bajina Bašta 01 Broj:06-23/014 od 30. juna 2014. godine o pristupanju promeni Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta* br. 6/08 i 7/011), Opštinsko veće opštine Bajina Bašta imenovalo je radnu grupu za izradu nacrta Izmena i dopuna Statuta opštine Bajina Bašta.

Obrazložena Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Bajina Bašta, kao i prečišćeni tekst Statuta opštine Bajina Bašta, objavljeni su na sajtu opštine Bajina Bašta a svi zainteresovani ih mogu i neposredno preuzeti kod sekretara Skupštine.

Pozivaju se građani, institucije, mesne zajednice, udruženja građana i svi drugi zaintersovani da svoje primedbe, predloge, sugestije i mišljenja u vezi promene Statuta opštine Bajina Bašta dostave radnoj grupi Opštinskog veća opštine Bajina Bašta u pisanoj formi poštom, neposrednom predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili na e-mail adresu opštine Bajina Bašta sobb@open.telekom.rs , najkasnije do 22. decembra 2014. godine.

Informacija za korisnike usluge – POMOĆ U KUĆI

Pozivaju se svi zainteresovani korisnici usluge pomoć u kući da se obrate nadležnim centrima za socijalni rad, kako bi ostvarili ovo pravo, a kriterijumi za korisnike su sledeći:

  • Osobe sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta,
  • Stare i hronično obolele osobe
  • Stare osobe koje žive same ili u domaćinstvima čiji članovi nisu u mogućnosti da im obezbede adekvatnu pomoć.

Participacija se određuje prema važećem Pravilniku Centra za socijalni rad u Bajinoj Bašti.

Adresa za prijavu korisnika je:

CSR Bajina Bašta, Rajka Tadića 2, 31250 Bajina Bašta, tel: 031-869-423

VAŽNO – informacija o vodi za piće

Prema podacima Centra za vanredne situacije voda u MZ Kostojevići, Crvica i Rogačica nije za piće, snabdevanje se vrši cisternama i flaširanom vodom.

Potvrđeno je da je voda u Zaovinama ispravna za piće, pa samim tim i u hotelima Beli Bor i Omorika.

U dečjem odmaralištu na Mitrovcu voda je upotrebljiva za ličnu higijenu i kuvanje dok se za piće koristi flaširana voda.

Rezultati analize vode u MZ koje nemaju ispravnu vodu očekuju se tokom naredne sedmice.

Obaveštenje za sportske klubove i udruženja

Opštinsko veće opštine Bajina Bašta i Komisija za sprovođenje konkursnog postupka raspodele sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2014. godinu, namenjenih dotacijama sportu daju sledeće:

OBAVEŠTENjE

Pozivaju se sportska klubovi/udruženja u redovnim sistemima takmičenja, sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta da podnesu predloge godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bajina Bašta za 2014.godinu.

Veličina slova