Usvojen zapisnik sa sednice Zelenog Saveta

Na 4. sednici Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine, održanoj 25. januara 2016. godine, na dnevnom redu, usvojen je zapisnik sa prethodne, 3. sednice.

Članovi Saveta razmatrali su i usvojili predlog Programa rada ovog savetodavnog tela Opštinskog veća opštine Bajina Bašta za 2016.godinu. Tom prilikom usvojen je i Plan aktivnosti kojim su precizirane aktivnosti, vreme i mesto održavanja. Tako je kao stalna aktivnost predviđena promocija Saveta putem medija, dok su ostale aktivnosti vezane za odrđene datume iz oblasti životne sredine kao i u skladu sa pristiglim materijalom prema Poslovniku o radu. Predviđeno je održavanje tematskih skupova, okruglih stolova, javnih tribina, kao i različitih vidova zajedničkih sednica i nastupa sa ostalim zelenim savetima u okruženju. Rad sa organizacijama civilnog društva, donatorskim i drugim organizacijama deo su plana aktivnosti Saveta za 2016. godinu.

Jednoglasno je usaglašen predlog da Savet obeleži 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine.

Sekretar Saveta Aleksandar Marković informisao je članove o učešću u radu regionalne obuke Smanjenje rizika od katastrofa, koja je održana od 15-18. decembra u Sarajevu.

Ivana Mitrović i Miloš Lazarević upoznali su Savet o svom učešću na radionici Programsko budžetiranje aktivnosti u oblasti životne sredine, održanoj 26-27. novembra 2015. godine u Požegi.

Savet je razmatrao i doneo mišljenje o opredeljenim sredstvima na budžetskoj poziciji za zaštitu životne sredine i uputio ga Opštinskom veću opštine Bajina Bašta na dalje razmatranje.

Razmatran je i utvrđen način donošenja mišljenja, preporuka i saveta na nacrte akata koji su pred usvajanjem kod lokalne samouprave.

JAVNI OGLAS radi davanja građevinskog zemljišta u zakup

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja raspisuje Oglas radi davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme.

Lokacije se daju u zakup na određeno vreme, na period do pet godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Javno nadmetanje će se sprovesti 17.02.2015.godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Otvaranje rekonstruisane sportske hale

17. januara u 17. časova zakazano je svečano otvaranje rekonstruisanog objekta sportske hale u Bajinoj Bašti. U okviru otvaranja biće odigrana revijalna fudbalska utakmica između tima domaćina i ekipe glumaca iz poznatog filma „Montevideo“.

Otvaranju će prisustvovati predstavnici ambasade Kraljevine Norveške a očekuje se i prisustvo predstavnika Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i mnogobrojnih drugih zvanica.

Nagrada za najbolje realizovan projekat okviru programa EU Exchange 4

Najveće godišnje okupljanje gradonačelnika i predsednika opština – 43. skupština Stalne konferencije gradova i opština održana je 9. decembra 2015. godine u Beogradu. Ovom skupu koji je istovremeno bio i završna konferencija programa , prisustvovalo je više od 500 učesnika, visokih predstavnika gradova i opština, državnih institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i dr.Opština Bajina Bašta je na ovom skupu dobila nagradu za najbolje realizovan projekat u Srbiji u okviru programa EU Exchange 4. Tom prilikom predstavljen je projekat i ukazana zahvalnost JKP ”12 Septembar” i građanima Bajine Bašte koji su prepoznali koristi i istinski se angažovali da ovaj projekat uspe.

Autor i koordinator projekta, Ivan Marković je primio nagradu u ime Opštine Bajina Bašta u vidu zahvalnice i jednog lap-top računara koji je dodelila Evropska unija za projekat “Bez divljih deponija” a koji je realizovan u Bajinoj Bašti i Sjenici.

Program zamene energenta gradske toplane sa mazuta na biomasu

Opština Bajina Bašta zajedno sa nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju „ GIZ „ i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, u okviru projekta Razvoja održivog tržišta biomase u Srbiji, sprovodi program zamene energenta gradske toplane – sa mazuta na biomasu.

Video priloge povodom zajedničkih napora koji se ulažu u realizaciju projekta možete pogledati ovde:

Promo - info video prilog

Prilog za emisiju Futura

Prilog sa Radio Televizije Srbije

Prilog sa Radio Televizije Vojvodina

Javna nabavka 13/2015

Javna nabavka male vrednosti broj JN br. 13/2015

Nabavka usluge istraživanja i razvoja u cilju realizacije studijsko-istraživačkog projekta „Efikasnije korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta kroz povećano gajenje leguminoznih krmnih vrsta na oranicama i travnjacima u unapređenja proizvodnje mesa i mleka na teritoriji opštine Bajina Bašta“

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova