Dnevni red Druge sednice Opštinskog veća opštine Bajina Bašta 12.07.2022 godine

Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi (*Sl. glasnik RS*, br.129/07, 83/014-dr. zakon, 101/016-dr. zakon, 47/018 i 111/2021-dr. zakon), člana 73. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/019) i člana 17. Poslovnika Opštinskog veća opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 16/2020), sazivam

                                                  2. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA

Sednica će se održati dana 12. jula 2022. godine (utorak), u kancelariji Predsednika opštine Bajina Bašta, sa početkom u 8,00  sati. Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

 

1.Zapisnik sa 1. sednice Opštinskog veća od 14. juna 2022. godine,  sa 1. vanredne sednice od 28. juna 2022. godine i sa 2. vanredne sednice od 01. jula 2022. godine,

2.Nacrt Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2022. godinu,

 1. Nacrt Izmene i dopune Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bajina Bašta za 2022. godinu,

4.Nacrt Odluke o glavnom urbanisti opštine Bajina Bašta,

5.Nacrt Odluke o:

a.) sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP *12. septembar* Bajina Bašta,

b.) sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP *BB TERM* Bajina Bašta,

6.Nacrt Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bajina Bašta,

7.Nacrt Odluke o dodeli nagrada i drugih javnih priznanja opštine Bajina Bašta,

 1. Nacrt Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije obale jezera Perućac,

9.Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na:

a.) Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP *12. septembar* Bajina Bašta za 2022. godinu,

b.)Prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog  komunalnog preduzeća “Duboko“ Užice za 2022. godinu,

10.Predlog Dopune Rešenja o imenovanju Komisije za ralizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada,  porodičnih kuća i stanova u opštini Bajina Bašta za 2022.godinu,

 1. Predlog Izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu za Opštinsku upravu,

12.Predlog o izboru projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2022. godini,

 1. Zahtev Predškolske ustanove *Neven* Bajina Bašta za utvrđivanje ekonomske cene vrtića,

14.Saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP *BB TERM* Bajina Bašta o tarifnim cenama toplotne energije po tarifnim grupama,

15.Zahtev Opštinskog pravobranilaštva za izjašnjenje po zahtevu Mesne zajednice Solotuša za određivanje za korisnika nepokretnosti,

16.Zahtev Mesne zajednice Solotuša za izgradnju vodovodne mreže na vodovodnom kraku Jasikovice,

17.Zahtev MUP-a, PU Užice, Policijska stanica Bajina Bašta za produžetak ugovora o korišćenju vozila,

18.Inicijativa Saveta korisnika NP Tara za otvaranje ambulante i policijske ispostave u vikend naseljima Kaluđerske bare i Mitrovac na Tari,

19.Zahtev Profesionalnog upravnika stambene zajednice J.J.Zmaja br. 10 za pomoć u rešavanju problema sa krovnom konstrukcijom zgrade,

20.Odbornička pitanja i predlozi sa 1. sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

21.Razno.

                                                                                           PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                       Vesna Đurić, s.r.

Rang lista kandidata za instruktore koji se pozivaju na testiranje i razgovor i dokumentacija koju je potrebno doneti

Na kraju teksta je Rang lista kandidata za instuktore koji se pozivaju na testiranje i razgovor a u nastavku dokumentacija koju je potrebno predati prilikom dolaska na testiranje i razgovor.

Za sve kandidate:

 • fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta ili fotokopija pasoša;
 • fotokopija diplome (ili potvrda obrazovne ustanove) o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid;
 • uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);
 • uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci).

Dodatno za nezaposlene kandidate :

 • potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, kojom se dokazuje da je kandidat, u trenutku prijave, na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja prijave ili najkasnije do dana predaje dokumentacije), ili
 • potvrda iz nadležne filijale fonda PIO, da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž osiguranja. Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angažovana ali nisu prijavljena Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Dodatno za starosne penzionere:

 • fotokopija poslednjeg penzionog čeka, ili
 • fotokopija rešenja o penziji

Dodatno za zaposlene sa nepunim radnim vremenom:

 • fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca (navedena dužina trajanja radnog vremena)

Dodatno za zaposlene sa punim radnim vremenom:

 • fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom

NAPOMENA: Sva lica zaposlena u autonomnoj pokrajini ili jedinicama lokalne samouprave u obavezi su da pribave Saglasnost za dodatni rad van radnog vremena kod drugog poslodavca i prilikom potpisivanja ugovora istu dostave u originalu.

Ukoliko je kandidat u momentu prijave bio radno angažovan po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova (koji ističe najkasnije do 15. avgusta 2022. godine), potrebno je da prilikom dolaska na testiranje i razgovor donese fotokopiju važećeg ugovora, a najkasnije do 20. avgusta 2022. godine dostavi potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda da je nezaposlen, odnosno da je prestao da mu teče staž osiguranja.

Ako se uvidom u dokumentaciju ustanovi da je kandidat u prijavi naveo netačne podatke, broj bodova će biti korigovan i kandidat će ponovo biti rangiran. U slučaju da je ostvario manji broj bodova od kandidata koji je rangiran kao poslednji na spisku kandidata pozvanih na testiranje i razgovor, kandidat može biti isključen iz daljeg izbornog postupka.

Ukoliko kandidat ne preda traženu dokumentaciju, ili se uvidom u tražena dokumenta ustanovi da ne ispunjava predviđene opšte uslove, isključuje se iz daljeg izbornog postupka.

Predstojećeg vikenda nas očekuje novi Tara Ultra Trejl!

U subotu, 2. jula, na Kaluđerskim barama u Nacionalnom parku Tara biće održan treći po redu “Tara ultra trejl“.

Reč je planinarskoj trci koja okuplja kako vrhunske sportiste tako i rekreativce koje spaja ljubav prema prirodi i trčanju van uređenih staza.Ove godine manifestacija će okupiti rekordnih 500 učesnika (400 takmičara i stotinak dece na dečjoj trci) iz 9 zemalja.

Za treće izdanje Tara Ultra trail-a pripremili smo 4 potpuno nove staze koje će takmičare voditi dolinom Jarevca, do istoimenog jezerca, preko najvišeg vrha Tare – Zborišta (1545 m), fantastičnim spustom pored tri planinska jezera: Ploštice, Spajići i Zaovinsko jezero, zatim preko vrha Gavran i pored vidikovaca koji oduzimaju dah: Osluša, Sokolarica i Crnjeskovo!  Poseban bisere staze predstavljaju vodopad Lađevac i srednjevekovni manastir Rača.

Najkraća staza TUT 11 duga 11 km sa 450 metara uspona je idealna za početnike i one koji vole kraće trejl trke. Najmasovnija trka će biti TUT 25 duga 25,4 km sa 1320 metara kumulativnog uspona i ovo je prava poslastica za srednjeprugaše. TUT 46 staza od 47,5 km sa 2110 m kumulativnog uspona predstavlja odličnu priliku za sve one koji bi da se po prvi put oprobaju na ultra distancama. Glavna trka je TUT 66 na stazi od 64,7 km i 3250 metara uspona – pravi test mentalnih i fizičkih sposobnosti za sve one koji se odluče za ovaj izazov. Ova trka se boduje u okviru Nacionalne serije u skajraningu (planinskom trčanju) Planinarskog saveza Srbije.

Nismo zaboravili ni najmlađe, naše buduće šampione, za njih smo spremili dečju trku TUTić.

Start i cilj svih trka je na prostoru hotela “Beli bor”.

Satnica

7.00 start TUT 66

7.30 start TUT 46

9.00 start TUT 25

9.30 start TUT 11

9.45 start TUTić

Pobednici na kraćim stazama se očekuju oko 10.30

Pobednici na najdužoj trci se očekuju oko 14 časova.

Proglašenje pobednika je u 19 časova.

Trku organizuje udruženje “Tara Ultra” uz podršku Nacionalnog parka Tara, Opštine Bajina Bašta, Turističke organizacije “Tara-Drina” Bajina Bašta, VU “Tara”.
Sponzori trke su kompanije: Beosport, Knjaz Miloš i Imlek

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će 05.07.2022 godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 1 dan.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore u Popisu 2022.

Prijavljivanje u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula (do 20.00 časova)

Republički zavod za statistiku (u daljem tekstu: Zavod) upućuje  javni poziv svim zainteresovanim kandidatima da se prijave za posao  instruktora  za potrebe sprovođenja  Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.  (u daljem tekstu: Popis), koji se sprovodi u periodu  od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Instruktori imaju obavezu da prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikacijama za prikupljanje podataka i monitoring, sprovedu petodnevnu obuku kandidata za popisivače, i da na teritoriji za koju su zaduženi prate tok popisivanja, kontrolišu rad popisivača koji su im dodeljeni, daju im potrebna uputstva i pomažu im u radu i rešavanju spornih situacija tokom popisivanja. Jedan instruktor je, u proseku, zadužen za monitoring rada sedam popisivača.

Period angažovanja: od 23. avgusta do 31. oktobra 2022. godine

Napomena: u vreme obuke kandidata za popisivače, pripreme za rad na terenu i tokom terenske realizacije Popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati i rad vikendom.

OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNI:

državljanstvo Republike Srbije;

prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje;

da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNI:

poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;

mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se:

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili

Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca, odnosno čiji poslodavac nije Republika Srbija)

VAŽNA NAPOMENA:  Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do kog može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr: obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.).

Kandidati se mogu prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojoj stanuju (žive).

Izuzetno, studenti koji se školuju van mesta stanovanja mogu se prijaviti za rad u svojoj opštini/gradu ili u opštini/gradu u kojem privremeno borave tokom studija.

Kandidati se prijavljuju isključivo popunjavanjem elektronske prijave, koja će biti aktivna od petka 24. juna (od 9.00 časova) do nedelje 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova).

Kandidat može da popuni samo jednu prijavu.

Pre popunjavanja elektronske prijave obavezno pročitati Zadatke instruktora i proceduru za njihov izbor.

Potreban broj kandidata za obuku instruktora za opštinu Bajina Bašta je 10.

Elektronska prijava

Rang lista prijavljenih kandidata za instruktore sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i  spisak kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor, biće objavljena 6. jula 2022. godine na veb-sajtovima Republičkog zavoda za statistiku (www.stat.gov.rs) i (popis2022.stat.gov.rs)

Zahvalnica Saveta Evrope za opštinu Bajinu Baštu zbog unapređenja u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Opština Bajina Bašta je već četiri godine aktivna u zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”,  s ciljem da unapredi organizaciju rada zaposlenih kao i njihove kompetencije za rad. Tim povodom, predstavnici naše  lokalne samouprave nedavno suučestvovali na trodnevnom susretu u Aranđelovcu sa kolegama iz drugih jedinica lokalnih samouprava koji su takođe deo ovog Programa.

To je bila prilika da kolege razmene iskustva u dosadašnjim aktivnostima u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, na šta su lokalne samouprave obavezne od donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016.godine.

Trodnevnoj radionici prisustvovali sui predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu, Stalne konferencije gradova i opština i predstavnici iz 31 lokalne samouprave koje su uključene u program.

Ocenjeno je da su napravljeni značajni koraci u 50 lokalnih samouprava koje su dobile tzv „pakete podrške“ kroz ovaj Program te da je njihovo iskustvo dragoceno i za ostale opštine u Srbiji. Zajednički napor svih partnera u programu je da se upravljanje ljudskim resursima u Srbiji modernizuje u skladu sa vrednostima i standardima koji postoje u zemljama Evropske unije.

Da su „paketi podrške“ doprineli uspešnoj implementaciji Programa potvrđuje i povećan indeks učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 20 procenata u lokalnim samoupravama koje su učestvovale u radu ovog Programa.

Rezultati opština koje su bile deo „paketa podrške“su značajno bolji u odnosu na one koje nisu dobile podršku kroz naš Program. To se vidikroz njihov rad, kroz funkcije ocenjivanja, planiranja posebnih programa stručnog usavršavanja, planiranja obuka za svoje kolege, pravljenja kadrovskih planova. Napredak se vidi na terenu i oseća u njihovom radu“, ocenio je Aleksandar Jovanović,menadžer programa.

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021. – 2025. Predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Kompetencije predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu.Uvođenje okvira kompetencija za lokalne službenike će, upravo, biti u fokusu Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ u narednom periodu.

Prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava dodeljeni su sertifikati za njihovu posvećenost i učešće u reformskom procesu i dosadašnjem radu na programu.

Zajednički Program Evropske unije i Saveta Evrope “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Veličina slova