REŠENjA PO ČLANU 145. ZAKONA iz 2015. godine

Tabelu ispod sa dokumentima možete pretraživati po zadatom kriterijumu (npr. broju predmeta).

Redni brojInvestitorVrsta radovaBroj predmetaDatum objavljivanjaDokumentacija
1Čolić Mišo, Spasoja Ivanovića 55 Bajina BaštaIzgradnja ekonomskog objekta351-40/201503.04.2015

preuzmite

2Milosavljević Dušanka, Slavimira Đorđevića 14 Bajina BaštaIzgradnja pomoćnog objekta351-39/201502.04.2015

preuzmite

3Kadinjača AD, Milenka Topalovića 78Rekonstrukcija poslovnog prostora351-42/201509.04.2015

preuzmite

4Zarić Zarija, Dragoljuba Bešlića 18/1 Bajina BaštaIzgradnja pomoćnog objekta351-54/201530.04.2015

preuzmite

5Mihailo Popović, K.M.Obrenovića 5/b Bajina BaštaOdržavanje stambeno poslovnog objekta351-63/201514.05.2015

preuzmite

6Trišić Milan, Radnička 1 Bajina BaštaIzgradnja niskonaponskog voda351-38/201515.06.2015

preuzmite

7Milutin Tanasković, Jakalj Bajina BaštaIzgradnja objekta za namenu poljoprivrede351-99/201524.06.2015

preuzmite

8EPS Kraljevo-Pogon Bajina BaštaIzgradnja SBTC -Katino brdo 2351-95/201526.06.2015

preuzmite

9Robne kuće DOO, Makenzijeva 57 BeogradAdaptacija poslovnog prostora351-110/201503.07.2015

preuzmite

10Zoran Luković, Ustanička 6 Bajina BaštaPromena namene objekta351-113/201514.07.2015

preuzmite

11Mlekara Spasojević DOO, Crvica 22 Bajina BaštaIzgradnja STS 10/0.4 KV351-112/201510.07.2015

preuzmite

12Ljiljana Živanović, Svetosavska 145 Bajina BaštaIzgradnja objekta za namenu poljoprivrede351-138/201511.08.2015

preuzmite

13Opština Bajina Bašta, Dušana Višića 28Izgradnja mreže javnog osvetljenja351-158/201527.08.2015

preuzmite

14Nenad Jovanović, Miloša Pocerca 34 BeogradAdaptacija stambennog prostora351-178/201514.09.2015

preuzmite

15Ilić Željko, Nikole Tesle 92 UžiceIzgradnja objekta za namenu poljoprivrede351-181/201525.09.2015

preuzmite

16+Nikolić Đorđe, Crvica Bajina BaštaIzgradnja pomoćnog objekta 351-201/201528.09.2015

preuzmite

17Mitrović Boban, Pilica Bajina BaštaIzgradnja STS 10/0.4 KV351-202/201529.09.2015

preuzmite

18Štrbac Marko, Kneza Milana Obrenovića 57 Bajina BaštaIzgradnja pomoćnog objekta 351-205/201501.10.2015

preuzmite

19Trišić Milan, Radnička 1 Bajina BaštaIzgradnja niskonaponskog voda351-209/201502.10.2015

preuzmite

20Opština Bajina Bašta, Dušana Višića 28Izgradnja mreže javnog osvetljenja351-215/201507.10.2015

preuzmite

21VIP MOBILE DOO BeogradIzgradnja STS 10/0.4 KV351-210/201507.10.2015

preuzmite

22Opština Bajina Bašta, Dušana Višića 28Izgradnja puta u MZ Solotuša351-223/201520.10.2015

preuzmite

23Trišić Milan, Radnička 1 Bajina Bašta Izgradnja pomoćnog objekta 351-224/201527.10.2015

preuzmite

24Katanić Tadija, Kralja Dragutina 11 Bajina BaštaRekonstrukcija poslovno stambenog objekta351-227/201530.10.2015

preuzmite

25Trišić Milan, Radnička 1 Bajina BaštaIzgradnja bazena351-233/201503.11.2015

preuzmite

26Vojvođanska banka AD, Novi SadInvesticiono održavanje objekta351-235/201510.11.2015

preuzmite

27Opština Bajina Bašta, Dušana Višića 28Rekonstrukcija nekategorisanog puta351-265/201529.12.2015

preuzmite

28Opština Bajina Bašta, Dušana Višića 28Investiciono održavanje puta351-266/201530.12.2015

preuzmite

Veličina slova