ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Табелу испод са документима можете претраживати по задатом критеријуму (нпр. датуму објављивања или броју предмета).

РЕДНИ БРОЈИНВЕСТИТОРВРСТА РАДОВАБРОЈ ПРЕДМЕТАДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДОКУМЕНТАЦИЈА
1Станојла Малинић
грађевинска ROP-BBA-11384-CPI-5/2023
17.01.2023.

преузмите

2Видан Богосављевић
грађевинска ROP-BBA-25079-CPI-3/2023
18.01.2023.

преузмите

3Радован Стаменић
грађевинска ROP-BBA-20911-CPI-5/2023
19.01.2023.

преузмите

4Милош Васић
грађевинска ROP-BBA-38819-CPI-2/2023
31.01. 2023.

преузмите

5Наташа Станић
грађевинска ROP-BBA-37364-CPI-3/2023
02.02. 2023.

преузмите

6Владислав Мијаиловић
грађевинска ROP-BBA-20915-CPI-2/2023
03.02. 2023.

преузмите

7Наташа Петровић
грађевинска ROP-BBA-2624-CPI-1/2023
21.02. 2023.

преузмите

8Весна Лазански
грађевинска ROP-BBA-31201-cpi-6/23
02.03.2023.

преузмите

9Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-1073-CPIH-3/2023
07.03. 2023.

преузмите

10Владимир Ивљанин
грађевинска ROP-BBA-5131-CPI-4/2023
09.03. 2023.

преузмите

11Биљана Павловић
грађевинска ROP-BBA-45395-CPI-8/2022
13.03. 2023.

преузмите

12Немања Марковић Београд
грађевинска ROP-BBA-5309-CPI-4/2023
04.04. 2023.

преузмите

13Кристијан Ђујић
грађевинска ROP-BBA-24257-CPI-3/2022
11.01.2023.

преузмите

14Стеван Василић
грађевинска ROP-BBA-20253-CPI-2/2023
25.01.2023.

преузмите

15Владе Борањац
грађевинска ROP-BBA-21856-CPI-4/2023
25.01.2023.

преузмите

16Славица Богдановић Аџић
грађевинска ROP-BBA-9393-CPIH-3/2023
31.01.2023.

преузмите

17Бојан Јеротијевић
грађевинска ROP-BBA-1647-CPI-1/2023
31.01.2023.

преузмите

18Милан Ђурић
грађевинска ROP-BBA-27118-CPА-8/2022
13.03.2023.

преузмите

19Милица Величковић
грађевинска ROP-BBA-4764-CPI-3/2023
07.03.2023.

преузмите

20Јелена Ракић
грађевинска ROP-BBA-10608-2/2023
12.04.2023.

преузмите

21Милош Јовановић
грађевинска ROP-BBA-36266-CPI-3/2023
13.04. 2023.

преузмите

22Драгиша Вуковић
грађевинска ROP-BBA-31733-CPI-2/2023
18.04. 2023.

преузмите

23НИНА Милошевић
грађевинска ROP-BBA-19657-CPI-2/2023
18.04. 2023.

преузмите

24Милош Петковић и Радмила Н.С.
грађевинска ROP-BBA-9718-CPI-2/2023
20.04. 2023.

преузмите

25ЕЛВИС Андрић
грађевинска ROP-BBA-31716-CPIH-3/2023
21.04.2023.

преузмите

26Милош Стефановић
грађевинска ROP-BBA-38729-CPI-3/2023
03.05.2023.

преузмите

27Карадаревић Богдана и др.
грађевинска ROP-BBA-19833-CPIH-3/2023
08.05.2023.

преузмите

28Жељко Кнежевић
грађевинска ROP-BBA-3702-CPI-2/2023
12.04.2023.

преузмите

29Слободан Савовић
грађевинска ROP-BBA-37494-CPI-2/2023
18.04.2023.

преузмите

30Дејан Антић
грађевинска ROP-BBA-32877-CPIH-5/2023
21.04.2023.

преузмите

31Никола Баштовановић
грађевинска ROP-BBA-39961-CPI-2/2023
20.04.2023.

преузмите

32Наталија Типолд Реџа
грађевинска ROP-BBA-36445-CPI-4/2023
24.04.2023.

преузмите

33ЈП Електропривреда Србије
грађевинска ROP-BBA-3573-CPI-6/2023
15.05.2023.

преузмите

34Милан Стојановић
грађевинска ROP-BBA-40748-CPIH-3/2023
09.05.2023.

преузмите

35Јована Јелисавчић
грађевинска ROP-BBA-5435-CPI-3/2023
11.05.2023.

преузмите

36Драган Новаковић
грађевинска ROP-BBA-41892-CPI-2/2023
23.05.2023.

преузмите

37Гордана Војновић бојовић
грађевинска ROP-BBA-40081-CPI-2/2023
30.05.2023.

преузмите

38Горан Бајић
грађевинска ROP-BBA-16538-CPI-2/2023
02.06.2023.

преузмите

39Ивана Карамарковић
грађевинска ROP-BBA-2938-CPI-3/2023
06.06.2023.

преузмите

40Давид Обрадовић ....ЕКО ДРИНА ББ
грађевинска ROP-BBA-6848-CPА-9/2023
06.06.2023.

преузмите

41Јовиша Васић
грађевинска ROP-BBA-37842-CPI-2/2023
08.06.2023.

преузмите

42Никола Томић
грађевинска ROP-BBA 10217-CPIH-7/2023
12.06.2023.

преузмите

43Горан Вујић
грађевинска ROP-BBA-9937-GPIH-7/2023
13.06.2023.

преузмите

44Милисав Новаковић
грађевинска ROP-BBA-4766-CPI-4/2023
14.06.2023.

преузмите

45Владан Јовановић
грађевинска ROP-Bba-14861-CPI-3/2023
20.06.2023.

преузмите

46Радојка Јелисавчић
грађевинска ROP-BBA-25430-CPI-4/2023
20.06.2023.

преузмите

47Томислав Новичић
грађевинска ROP-BBA-39787-CPI-3/2023
29.06.2023.

преузмите

48Слађан Тодоровић
грађевинска ROP-BBA-16590-2/2023
03.07.2023.

преузмите

49Јелена Станојевић и деца
грађевинска ROP-BBA-18750-CPI-3/2023
03.07.2023.

преузмите

50Милош Јанковић
грађевинска ROP-BBA-13842-CPI-3/2023
03.07.2023.

преузмите

51Босиљка Добријевић
грађевинска ROP-BBA-3132-CPI-1/2023
04.07.2023.

преузмите

52Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-11169-CPI-1/2023
12.06.2023.

преузмите

53Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-16543-CPI-3/2023
08.06.2023.

преузмите

54Маријана Алексић Милановић
грађевинска ROP-BBA-1564-CPI-4/2023
20.06.2023.

преузмите

55Благоје и Оливера Крсмановић
грађевинска ROP-BBA 36369-CPIH-3/2023
15.06.2023.

преузмите

56Саво Надаждин
грађевинска ROP-BBA 45282-CPIH-3/2023
29.06.2023.

преузмите

57Душан Глоговац
грађевинска ROP-BBA-31413-CPI-4/2023
17.07.2023.

преузмите

Величина слова