ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Табелу испод са документима можете претраживати по задатом критеријуму (нпр. датуму објављивања или броју предмета).

РЕДНИ БРОЈИНВЕСТИТОРВРСТА РАДОВАБРОЈ ПРЕДМЕТАДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДОКУМЕНТАЦИЈА
1Станислав Алткорн грађевинска ROP-BBA -34713-CPI-2/202111.01.2022.

преузмите

2Обрад Симић
грађевинска ROP-BBA-5221-7/202114.01.2022.

преузмите

3Дејан Супуровић грађевинска ROP-BBA-28889-CPI-2/202217.01.2022.

преузмите

4Јован Лазовићграђевинска ROP-BBA-36697-CPI-2/202112.01.2022.

преузмите

5Небојша Нинковићграђевинска ROP-BBA-44716-CPIH-2/202128.01.2022.

преузмите

6Предраг Клинчевићграђевинска ROP-BBA-10608-CPIH-3/202227.01.2022.

преузмите

7Велимир Мијановићграђевинска ROP-BBA-969-CPI-1/202208.02.2022.

преузмите

8Бојан Николић грађевинска ROP-BBA-40420-CPI-2/202208.02.2022.

преузмите

9Никодин Јелисавчић грађевинска ROP-BBA-33241-CPI-3/202209.02.2022.

преузмите

10Јелена Вилотијевићграђевинска ROP-BBA-3212-CPI-3/202209.02.2022.

преузмите

11Златко Тешић грађевинска ROP-BBA-14550-CPI-2/202209.02.2022.

преузмите

12Љубодраг Радивојевић грађевинска ROP-BBA-15427-CPI-3/202211.02.2022.

преузмите

13Небојша Тегелтијаграђевинска ROP-BBA-3076-CPI-3/202208.02.2022.

преузмите

14Бранислав Васићграђевинска ROP-BBA-6119-CPI-2/202208.02.2022.

преузмите

15Бране Новаковићграђевинска ROP-BBA-27419-CPI-3/202208.02.2022.

преузмите

16Микаило Станићграђевинска ROP-BBA-20797-CPI-3/202217.02.2022

преузмите

17Стефан Лукић грађевинска ROP-BBA-33658-CPI-2/202221.02.2022.

преузмите

18Предраг Жижовић грађевинска ROP-BBA-7296-CPI-2/202228.02.2022.

преузмите

19Емилија Живановић грађевинска ROP-BBA-3929-CPI-1/202201.03.2022.

преузмите

20Сузана Јездић грађевинска ROP-BBA-44837-CPI-2/2022
02.03. 2022.

преузмите

21Љубиша Лазић
грађевинска ROP-BBA-29325-CPI-2/2022
02.03. 2022.

преузмите

22Марија Меничанин
грађевинска ROP-BBA-20974-CPI-4/2022
04.03. 2022.

преузмите

23Вера Мирковић
грађевинска ROP-BBA-4822-CPIH-2/2022
14.03. 2022.

преузмите

24Александра ђокић
грађевинска ROP-BBA-42267-CPIH-4/22
16.3.2022

преузмите

25Наташа Ордагић
грађевинска ROP-BBA-7838-CPI-1/2022
18.03. 2022.

преузмите

26Ружица Пајић
грађевинска ROP-BBA-44418-CPI-2/2022
18.03. 2022.

преузмите

27Марија Гавровић-Јанкуловић
грађевинска ROP-BBA-23438-CPI-2/2022
24.02.2022.

преузмите

28Милан Шука
грађевинска ROP-BBA-10453-CPI-2/2022
23.02.2022.

преузмите

29Предраг Пјевић
грађевинска ROP-BBA-8194-CPI-3/2022
27.02.2022.

преузмите

30Зоран Јовановић
грађевинска ROP-BBA-18867-CPI-2/2022
16.03.2022.

преузмите

31ЈП ЕПС Београд
грађевинска ROP-BBA-6245-CPI-1/2022
21.03.2022.

преузмите

32Радољуб Кремић
грађевинска ROP-BBA-128-CPI-4/2022
18.03.2022.

преузмите

33Владимир Јелисавчић
грађевинска ROP-BBA-27836-CPI-2/2022
23.03. 2022.

преузмите

34Владимир Спасојевић
грађевинска ROP-BBA-432-CPI-4/2022
23.03. 2022.

преузмите

35Мирослав Јосиповић
грађевинска ROP-BBA-1442-CPI-2/2022
25. 03. 2022.

преузмите

36Зоран Павловић
грађевинска ROP-BBA-41074-CPI-2/2022
30. 03. 2022.

преузмите

45Жарко Божић
грађевинска ROP-BBA-11759-CPA-7/2022
25.05.2022.

преузмите

46Горан Пајић
грађевинска ROP-BBA-45425-CPI-2/2022
03.06.2022.

преузмите

47Оливера Пердух
грађевинска ROP-BBA-26321-CPI-2/2022
08.06.2022.

преузмите

48 Александар Златановић
грађевинска ROP-BBA-17646-CPI-1/2022
13.06.2022.

преузмите

49Сандра Лескур
грађевинска ROP-BBA-20660-CPI-2/2022
13.06.2022.

преузмите

50Весна Милосављевић
грађевинска ROP-BBA-42940-CPI-2/2022
20.06.2022.

преузмите

51Милован Јовановић
грађевинска ROP-BBA-26981-CPI-3/2022
20.06.2022.

преузмите

52Михајло Вукојичић
грађевинска ROP-BBA-8442-CPI-2/2022
28.06.2022.

преузмите

53Биљана Нешковић
грађевинска ROP-BBA-45017-CPI-2/2022
29.06.2022.

преузмите

54Велибор Александрић
грађевинска ROP-BBA-34257-CPI-3/2022
30.06.2022.

преузмите

55Вера Аврамовић
грађевинска ROP-BBA-4555-CPI-2/22
04.07.2022.

преузмите

56Тривун Вучетић
грађевинска ROP-BBA-18975-CPI-1/2022
05.07.2022.

преузмите

57Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-20419-CPI-1/2022
08.07.2022.

преузмите

58Александра Златановић
грађевинска ROP-BBA-17646-CPA-2/2022
14.07.2022.

преузмите

59Мирослав Васић
грађевинска ROP-BBA-18092-CPI-3/2022
20.07.2022.

преузмите

60Миодраг Миловановић
грађевинска ROP-BBA-9620-CPI-2/2022
26.07.2022.

преузмите

61Небојша Кривокућа
грађевинска ROP-BBA-19566-CPI-2/2022
01.08.2022.

преузмите

62Милун Цвејић
грађевинска ROP-BBA-22968-CPI-5/2022
02.08.2022.

преузмите

62Дарко Рајаковић
грађевинска ROP-BBA-44334-CPI-2/2022
02.08.2022.

преузмите

64Владимир Тирменштајн
грађевинска ROP-BBA-26945-CPI-3/2022
05.08.2022.

преузмите

65Слободан Симић
грађевинска ROP-BBA-4132-CPIH-4/2022
30.08.2022.

преузмите

66Зоран и Зорица Јанковић
грађевинска ROP-BBA-11362-CPI-2/2022
30.08.2022.

преузмите

67СТР М-Маркет Мирко Радивојевић пр
грађевинска ROP-BBA-13885-Cpi-2/2022
19.09.2022.

преузмите

68СВЕТЛАН ЛАЗАРЕВИЋ
грађевинска ROP-BBA-296581-cpi-1/2022
21.09. 2022.

преузмите

69Душко Јововић
грађевинска ROP-BBA-32549-CPI-3/22
22.09. 2022.

преузмите

70Светлана Перишић
грађевинска ROP-BBA-4759- CPI-2/2022
23.09. 2022.

преузмите

71Радисав Васиљевић
грађевинска ROP-BBA-40181-CPI-2/2022
26.09. 2022.

преузмите

72ППУП ЗАРИЋ ДОО Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-42423-CPI-3/2022
30.09. 2022.

преузмите

73Александар Маринковић
грађевинска ROP-BBA-11362-CPI-2/2022
03.10.2022.

преузмите

74Породично пољопривредно газдин.
грађевинска ROP-BBA-30081-CPI-3/2022
04.10. 2022.

преузмите

75Лазар Михајловић
грађевинска ROP-BBA-44024-CPI-2/2022
04.10. 2022.

преузмите

76Кристина Ранђеловић
измена грађ. дозволе ROP-BBA-12776-CPA-6/2022
05.10.2022.

преузмите

77Бранислав Јездић
грађевинска ROP-BBA-10196-CPI-6/2022
06.10. 2022.

преузмите

78Невен Добријевић
грађевинска ROP-BBA-11987-CPI-2/2022
13. 10. 2022.

преузмите

79ЉУБАН СИНЂИЋ
грађевинска ROP-BBA 18735-CPIHA-4/22
10.11. 2022.

преузмите

80Милица Михаиловић
грађевинска ROP-BBA-32572-CPI-2/2022
30.11.2022.

преузмите

81Милош Јоловић
грађевинска ROP-BBA-29505-CPI-2/2022
01.12. 2022.

преузмите

82Немања Живковић
грађевинска ROP-BBA-29117-CPI-2/2022
21.04.2022.

преузмите

83Јелена Лазић
грађевинска ROP-BBA-31256-CPI-2/2022
26.04.2022.

преузмите

84Милијана Ранковић
грађевинска ROP-BBA-19567-CPI-3/2022
21.04.2022.

преузмите

85Јована Томка
грађевинска ROP-BBA-25875-CPI-2/2022
10.05.2022.

преузмите

86Данијела Стефановић
грађевинска ROP-BBA-19206-CPIH-4/2022
10.05.2022.

преузмите

87Тамара Маринковић
грађевинска ROP-BBA-4443-CPIH-2/2022
10.05.2022.

преузмите

88Дејан Крунић
грађевинска ROP-BBA-29475-CPI-2/2022
11.05.2022.

преузмите

89Гордана Станковић
грађевинска ROP-BBA-2288-CPI-3/2022
11.05.2022.

преузмите

90ППУП ЗВЕМИЛ
грађевинска ROP-BBA-8299-CPI-2/2022
19.05.2022.

преузмите

91Ранко Јаковљевић
грађевинска ROP-BBA-16431-CPIH-3/2022
17.05.2022.

преузмите

92Снежана Мрљеш
грађевинска ROP-BBA-2289-CPIH-4/2022
17.05.2022.

преузмите

93Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-7462-CPI-3/2022
23.05.2022.

преузмите

94BLUUU REAL ESTATE
грађевинска ROP-BBA-8453-CPI-2/2022
17.05.2022.

преузмите

95Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-32233-CPI-3/2022
19.05.2022.

преузмите

96Александра Ковачевић-Недељковић
грађевинска ROP-BBA-26191-CPI-3/2022
19.05.2022.

преузмите

97Богдан Ерић
грађевинска ROP-BBA-12872-CPI-2/2022
23.05.2022.

преузмите

98Драгана и Драган Петронијевић
грађевинска ROP-BBA-38745-CPI-2/2022
01.07.2022.

преузмите

99Никола Недељковић
грађевинска ROP-BBA-4662-CPI-2/2022
01.07.2022.

преузмите

100Никола и Вељко Марковић
грађевинска ROP-BBA-9346-CPI-2/2022
04.07.2022.

преузмите

101Гордана Миленковић Вукић
грађевинска ROP-BBA-3296-CPIH-3/2022
06.07.2022.

преузмите

102Мартићи и Waelkens
грађевинска ROP-BBA-19462-CPIH-2/2022
06.07.2022.

преузмите

103Никола Сташевић
грађевинска ROP-BBA-6177-CPIH-6/2022
10.08.2022.

преузмите

104Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-1468-CPIH-3/2022
11.08.2022.

преузмите

105Јасмина Раонић
грађевинска ROP-BBA-11190-CPI-2/2022
17.08.2022.

преузмите

106Петар Зубер
грађевинска ROP-BBA-24500-CPI-3/2022
26.08.2022.

преузмите

107Љиљана Васиљевић
грађевинска ROP-BBA-45954-CPI-2/2022
26.08.2022.

преузмите

108Снежана Пантелић
грађевинска ROP-BBA-16377-CPI-3/2022
26.08.2022.

преузмите

109Јока Чолић
грађевинска ROP-BBA-22135-CPI-2/2022
14.09.2022.

преузмите

110Татјана Чолић
грађевинска ROP-BBA-22008-CPI-2/2022
14.09.2022.

преузмите

111Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-6878-CPI-3/2022
16.09.2022.

преузмите

112Дарко Костовски
грађевинска ROP-BBA-1814-CPI-2/2022
21.09.2022.

преузмите

113Предраг Попмијатов
грађевинска ROP-BBA-1696-CPI-2/2022
21.09.2022.

преузмите

114Општина Бајина Башта
грађевинска ROP-BBA-9822-CPI-2/2022
22.09.2022.

преузмите

115Софија и Никола Нешовић
грађевинска ROP-BBA-46155-CPI-2/2022
29.09.2022.

преузмите

116Јасмина Топаловић
грађевинска ROP-BBA-38259-CPIН-4/2022
28.09.2022.

преузмите

117Андреја Мартиновић
грађевинска ROP-BBA-43000-CPI-2/2022
05.10.2022.

преузмите

118Милан Максимовић
грађевинска ROP-BBA-15067-CPI-3/2022
07.10.2022.

преузмите

119Милош Благојевић
грађевинска ROP-BBA-29040-CPIН-2/2022
14.10.2022.

преузмите

120Драгиша Јелисавчић
грађевинска ROP-BBA-23145-CPI-3/2022
27.10.2022.

преузмите

121Ивана Копривица
грађевинска ROP-BBA-22726-CPI-5/2022
02.11.2022.

преузмите

122Вук Хинић
грађевинска ROP-BBA-29287-CPI-2/2022
10.11.2022.

преузмите

123Миодраг Јовановић
грађевинска ROP-BBA-16831-CPI-3/2022
15.11.2022.

преузмите

124Немања Веселиновић
грађевинска ROP-BBA-26453-CPI-2/2022
10.11.2022.

преузмите

125Даница Тадић
грађевинска ROP-BBA-13458-CPI-4/2022
23.11.2022.

преузмите

126Иван Србиноски
грађевинска ROP-BBA-44359-CPIН-3/2022
30.11.2022.

преузмите

127Урош Мемедовић
грађевинска ROP-BBA-17785-CPI-3/2022
02.12.2022.

преузмите

128Александар и Бојана Вујић
грађевинска ROP-BBA-10611-CPI-4/2022
05.12. 2022.

преузмите

129Милорад Мијатовић
грађевинска ROP-BBA-1733-CPI-3/2022
05.12. 2022.

преузмите

Величина слова