GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Tabelu ispod sa dokumentima možete pretraživati po zadatom kriterijumu (npr. datumu objavljivanja ili broju predmeta).

REDNI BROJINVESTITORVRSTA RADOVABROJ PREDMETADATUM OBJAVLjIVANjADOKUMENTACIJA
1 Goran i Vera Vučković građevinska ROP-BBA-32609-CPI-3/202117. 03. 2021.

preuzmite

2Radoljub Radojević građevinska ROP-BBA-5200-CPI-2/202129. 04. 2021.

preuzmite

3RB GLOBAL NETWORK OFBUSINESSS...građevinska ROP-BBA-27117-CPI-3/2126.03. 2021.

preuzmite

4PPUP MLEKARA SPASOJEVIĆ građevinska ROP-BBA-13952-CPI-4/2102.04.2021.

preuzmite

5Milenko Petrović građevinska ROP-BBA-31958-CPI-2/2105. 04. 2021.

preuzmite

6Aleksandar Bajić graevinske ROP-BBA-18513-Cpi-2/2118. 05. 2021.

preuzmite

7Milosav Lukić građevinska ROPO-BBA-21833-CPI-2/202119.05. 2021.

preuzmite

8Bogdan Jovanović građevinska ROP-BBA-33535-Cpi-2/202128. 05. 2021.

preuzmite

9Slobodan Marković građevinska ROP-BBA-4536-CPI-2/202131. 05. 2021.

preuzmite

10Živanović Milomir građevinska ROP-BBA-15301-CPI-1/202101. 06. 2021.

preuzmite

11Ivanović Dušanka građevinska ROP-BBA-14194-CPIH -2/2102. 06. 2021.

preuzmite

12Radojica Milanovićgrađevinska ROP-BBA-27294-CPI-2/202109.02.2021.

preuzmite

13Slaviša Lazarevićgrađevinska ROP-BBA-38541-CPI-1/202022.01.2021.

preuzmite

14Slavica Ćeranićgrađevinska ROP-BBA-9121-CPI-3/202104.02.2021.

preuzmite

15Miloš i Dragoman Kosićgrađevinska ROP-BBA-15212-CPIH-5/202101.03.2021.

preuzmite

16Darko Milićevićgrađevinska ROP-BBA-21393-CPI-3/202101.03.2021.

preuzmite

17Vladan Spasojevićgrađevinska ROP-BBA-1279-CPIH-5/202101.03.2021.

preuzmite

18Vladimir Žigićgrađevinska ROP-BBA-20497-CPIH-3/202102.03.2021.

preuzmite

19Ivan Jelisavčićgrađevinska ROP-BBA-29400-CPIH-3/202109.03.2021.

preuzmite

20Živana Matićgrađevinska ROP-BBA-24623-CPIH-6/202119.03.2021.

preuzmite

21Dragan Veselinovićgrađevinska ROP-BBA-36670-CPI-2/202113.04.2021.

preuzmite

22Zdravko Sredojevićgrađevinska ROP-BBA-13198-CPI-1/202119.05.2021.

preuzmite

23Lela Simićgrađevinska ROP-BBA-6993-CPI-2/202120.05.2021.

preuzmite

24Radan Markovićgrađevinska ROP-BBA-25635-CPIN-1/202101.06.2021.

preuzmite

25Snežana Popovićgrađevinska ROP-BBA-10038-CPIN-2/202102.06.2021.

preuzmite

26Mirjana Josipović građevinska ROP-BBA-38464-CPI-2/202107. 06. 2021.

preuzmite

27Dušanka Jezdić građevinska ROP-BBA-37307-CPI--2/202115.06. 2021.

preuzmite

28Nemanja Makević građevinska ROP-BBA 1127-CPI-2/202117. 06. 2021.

preuzmite

29Mileta Mitrović PR ..Kostojevići građevinska ROP-BBA-3974-CPI-2/202117.06.2021.

preuzmite

30Zorica Nestorovićgrađevinska ROP-BBA-12478-CPIH-5/202124.06.2021.

preuzmite

31Luka Jelisavčićgrađevinska ROP-BBA-9710-CPI-2/202124.06.2021.

preuzmite

32Sofija Milanovićgrađevinska ROP-BBA-9004-CPI-2/202128.06.2021.

preuzmite

33milan Stojić građevinska ROP-BBA-4542-CPI-2/202129. 06. 2021.

preuzmite

34Saša Miloševićgrađevinska ROP-BBA-28378-CPI-2/202102.07.2021.

preuzmite

35Jelena Jakovljevićgrađevinska ROP-BBA-20542-CPI-1/202108.07. 2021.

preuzmite

36Luka Bošković građevinska ROP-BBA-31807-CPI-3/202114.07. 2021.

preuzmite

37Rade Nikolićgrađevinska ROP-BBA-3913-CPI-2/202124.08.2021.

preuzmite

38Marija Brković građevinska ROP-BBA-25488-CPI-1/202125. 08. 2021.

preuzmite

39Dragana Lukić Jovanović građevinska ROP-BBA-17967-CPI-2/202125. 08. 2021.

preuzmite

40Dejan Boškovićgrađevinska ROP-BBA-2574-CPI-3/202124.08.2021.

preuzmite

41Veselinka Zloporubović građevinska ROP-BBA-27926-CPI-1/202101. 09. 2021.

preuzmite

42Marko Vukašinović građevinska ROP-Bba-10045-CPIH -5/202102. 09. 2021.

preuzmite

43Opština Bajina Baštagrađevinska ROP-BBA-26487-CPI-1/202102. 09. 2021.

preuzmite

44Aleksandar Stanojčić građevinska ROP-BBA-7074-CPIH-4/202103.09.2021.

preuzmite

45Kristina Ranđelović građevinska ROP-BBA-12776-CPI-2/2114.09.2021

preuzmite

46Ilijana Šušnjar građevinska ROP-BBA-29343-CPI-1/202114.09.2021

preuzmite

47Boban Sredojević građevinska ROP-BBA-34156-CPI-7/2116.09.2021

preuzmite

48Luka Boškovićizmenjena građ. doz. ROP-BBA-31807-CPA-5/202120.09.2021.

preuzmite

49Dušan Petrović građevinska ROP-BBA-3653-CPI-3/202120.09.2021.

preuzmite

50Vesna Krsmanovićgrađevinska ROP-BBA-7793-CPI-3/202120.09.2021.

preuzmite

51Dušan Đurićgrađevinska ROP-BBA-9583-CPI-2/202120.09.2021.

preuzmite

52Sanja Boškovićgrađevinska ROP-BBA-3738-CPIH-3/202106.09.2021.

preuzmite

53Dragoslav Jelisavčićgrađevinska ROP-BBA-1016-CPI-2/202121.09.2021.

preuzmite

Veličina slova