GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Tabelu ispod sa dokumentima možete pretraživati po zadatom kriterijumu (npr. datumu objavljivanja ili broju predmeta).

REDNI BROJINVESTITORVRSTA RADOVABROJ PREDMETADATUM OBJAVLjIVANjADOKUMENTACIJA
1Stanojla Malinić
građevinska ROP-BBA-11384-CPI-5/2023
17.01.2023.

preuzmite

2Vidan Bogosavljević
građevinska ROP-BBA-25079-CPI-3/2023
18.01.2023.

preuzmite

3Radovan Stamenić
građevinska ROP-BBA-20911-CPI-5/2023
19.01.2023.

preuzmite

4Miloš Vasić
građevinska ROP-BBA-38819-CPI-2/2023
31.01. 2023.

preuzmite

5Nataša Stanić
građevinska ROP-BBA-37364-CPI-3/2023
02.02. 2023.

preuzmite

6Vladislav Mijailović
građevinska ROP-BBA-20915-CPI-2/2023
03.02. 2023.

preuzmite

7Nataša Petrović
građevinska ROP-BBA-2624-CPI-1/2023
21.02. 2023.

preuzmite

8Vesna Lazanski
građevinska ROP-BBA-31201-cpi-6/23
02.03.2023.

preuzmite

9Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-1073-CPIH-3/2023
07.03. 2023.

preuzmite

10Vladimir Ivljanin
građevinska ROP-BBA-5131-CPI-4/2023
09.03. 2023.

preuzmite

11Biljana Pavlović
građevinska ROP-BBA-45395-CPI-8/2022
13.03. 2023.

preuzmite

12Nemanja Marković Beograd
građevinska ROP-BBA-5309-CPI-4/2023
04.04. 2023.

preuzmite

13Kristijan Đujić
građevinska ROP-BBA-24257-CPI-3/2022
11.01.2023.

preuzmite

14Stevan Vasilić
građevinska ROP-BBA-20253-CPI-2/2023
25.01.2023.

preuzmite

15Vlade Boranjac
građevinska ROP-BBA-21856-CPI-4/2023
25.01.2023.

preuzmite

16Slavica Bogdanović Adžić
građevinska ROP-BBA-9393-CPIH-3/2023
31.01.2023.

preuzmite

17Bojan Jerotijević
građevinska ROP-BBA-1647-CPI-1/2023
31.01.2023.

preuzmite

18Milan Đurić
građevinska ROP-BBA-27118-CPA-8/2022
13.03.2023.

preuzmite

19Milica Veličković
građevinska ROP-BBA-4764-CPI-3/2023
07.03.2023.

preuzmite

20Jelena Rakić
građevinska ROP-BBA-10608-2/2023
12.04.2023.

preuzmite

21Miloš Jovanović
građevinska ROP-BBA-36266-CPI-3/2023
13.04. 2023.

preuzmite

22Dragiša Vuković
građevinska ROP-BBA-31733-CPI-2/2023
18.04. 2023.

preuzmite

23NINA Milošević
građevinska ROP-BBA-19657-CPI-2/2023
18.04. 2023.

preuzmite

24Miloš Petković i Radmila N.S.
građevinska ROP-BBA-9718-CPI-2/2023
20.04. 2023.

preuzmite

25ELVIS Andrić
građevinska ROP-BBA-31716-CPIH-3/2023
21.04.2023.

preuzmite

26Miloš Stefanović
građevinska ROP-BBA-38729-CPI-3/2023
03.05.2023.

preuzmite

27Karadarević Bogdana i dr.
građevinska ROP-BBA-19833-CPIH-3/2023
08.05.2023.

preuzmite

28Željko Knežević
građevinska ROP-BBA-3702-CPI-2/2023
12.04.2023.

preuzmite

29Slobodan Savović
građevinska ROP-BBA-37494-CPI-2/2023
18.04.2023.

preuzmite

30Dejan Antić
građevinska ROP-BBA-32877-CPIH-5/2023
21.04.2023.

preuzmite

31Nikola Baštovanović
građevinska ROP-BBA-39961-CPI-2/2023
20.04.2023.

preuzmite

32Natalija Tipold Redža
građevinska ROP-BBA-36445-CPI-4/2023
24.04.2023.

preuzmite

33JP Elektroprivreda Srbije
građevinska ROP-BBA-3573-CPI-6/2023
15.05.2023.

preuzmite

34Milan Stojanović
građevinska ROP-BBA-40748-CPIH-3/2023
09.05.2023.

preuzmite

35Jovana Jelisavčić
građevinska ROP-BBA-5435-CPI-3/2023
11.05.2023.

preuzmite

36Dragan Novaković
građevinska ROP-BBA-41892-CPI-2/2023
23.05.2023.

preuzmite

37Gordana Vojnović bojović
građevinska ROP-BBA-40081-CPI-2/2023
30.05.2023.

preuzmite

38Goran Bajić
građevinska ROP-BBA-16538-CPI-2/2023
02.06.2023.

preuzmite

39Ivana Karamarković
građevinska ROP-BBA-2938-CPI-3/2023
06.06.2023.

preuzmite

40David Obradović ....EKO DRINA BB
građevinska ROP-BBA-6848-CPA-9/2023
06.06.2023.

preuzmite

41Joviša Vasić
građevinska ROP-BBA-37842-CPI-2/2023
08.06.2023.

preuzmite

42Nikola Tomić
građevinska ROP-BBA 10217-CPIH-7/2023
12.06.2023.

preuzmite

43Goran Vujić
građevinska ROP-BBA-9937-GPIH-7/2023
13.06.2023.

preuzmite

44Milisav Novaković
građevinska ROP-BBA-4766-CPI-4/2023
14.06.2023.

preuzmite

45Vladan Jovanović
građevinska ROP-Bba-14861-CPI-3/2023
20.06.2023.

preuzmite

46Radojka Jelisavčić
građevinska ROP-BBA-25430-CPI-4/2023
20.06.2023.

preuzmite

47Tomislav Novičić
građevinska ROP-BBA-39787-CPI-3/2023
29.06.2023.

preuzmite

48Slađan Todorović
građevinska ROP-BBA-16590-2/2023
03.07.2023.

preuzmite

49Jelena Stanojević i deca
građevinska ROP-BBA-18750-CPI-3/2023
03.07.2023.

preuzmite

50Miloš Janković
građevinska ROP-BBA-13842-CPI-3/2023
03.07.2023.

preuzmite

51Bosiljka Dobrijević
građevinska ROP-BBA-3132-CPI-1/2023
04.07.2023.

preuzmite

52Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-11169-CPI-1/2023
12.06.2023.

preuzmite

53Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-16543-CPI-3/2023
08.06.2023.

preuzmite

54Marijana Aleksić Milanović
građevinska ROP-BBA-1564-CPI-4/2023
20.06.2023.

preuzmite

55Blagoje i Olivera Krsmanović
građevinska ROP-BBA 36369-CPIH-3/2023
15.06.2023.

preuzmite

56Savo Nadaždin
građevinska ROP-BBA 45282-CPIH-3/2023
29.06.2023.

preuzmite

57Dušan Glogovac
građevinska ROP-BBA-31413-CPI-4/2023
17.07.2023.

preuzmite

Veličina slova