GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Tabelu ispod sa dokumentima možete pretraživati po zadatom kriterijumu (npr. datumu objavljivanja ili broju predmeta).

REDNI BROJINVESTITORVRSTA RADOVABROJ PREDMETADATUM OBJAVLjIVANjADOKUMENTACIJA
1Stanislav Altkorn građevinska ROP-BBA -34713-CPI-2/202111.01.2022.

preuzmite

2Obrad Simić
građevinska ROP-BBA-5221-7/202114.01.2022.

preuzmite

3Dejan Supurović građevinska ROP-BBA-28889-CPI-2/202217.01.2022.

preuzmite

4Jovan Lazovićgrađevinska ROP-BBA-36697-CPI-2/202112.01.2022.

preuzmite

5Nebojša Ninkovićgrađevinska ROP-BBA-44716-CPIH-2/202128.01.2022.

preuzmite

6Predrag Klinčevićgrađevinska ROP-BBA-10608-CPIH-3/202227.01.2022.

preuzmite

7Velimir Mijanovićgrađevinska ROP-BBA-969-CPI-1/202208.02.2022.

preuzmite

8Bojan Nikolić građevinska ROP-BBA-40420-CPI-2/202208.02.2022.

preuzmite

9Nikodin Jelisavčić građevinska ROP-BBA-33241-CPI-3/202209.02.2022.

preuzmite

10Jelena Vilotijevićgrađevinska ROP-BBA-3212-CPI-3/202209.02.2022.

preuzmite

11Zlatko Tešić građevinska ROP-BBA-14550-CPI-2/202209.02.2022.

preuzmite

12Ljubodrag Radivojević građevinska ROP-BBA-15427-CPI-3/202211.02.2022.

preuzmite

13Nebojša Tegeltijagrađevinska ROP-BBA-3076-CPI-3/202208.02.2022.

preuzmite

14Branislav Vasićgrađevinska ROP-BBA-6119-CPI-2/202208.02.2022.

preuzmite

15Brane Novakovićgrađevinska ROP-BBA-27419-CPI-3/202208.02.2022.

preuzmite

16Mikailo Stanićgrađevinska ROP-BBA-20797-CPI-3/202217.02.2022

preuzmite

17Stefan Lukić građevinska ROP-BBA-33658-CPI-2/202221.02.2022.

preuzmite

18Predrag Žižović građevinska ROP-BBA-7296-CPI-2/202228.02.2022.

preuzmite

19Emilija Živanović građevinska ROP-BBA-3929-CPI-1/202201.03.2022.

preuzmite

20Suzana Jezdić građevinska ROP-BBA-44837-CPI-2/2022
02.03. 2022.

preuzmite

21Ljubiša Lazić
građevinska ROP-BBA-29325-CPI-2/2022
02.03. 2022.

preuzmite

22Marija Meničanin
građevinska ROP-BBA-20974-CPI-4/2022
04.03. 2022.

preuzmite

23Vera Mirković
građevinska ROP-BBA-4822-CPIH-2/2022
14.03. 2022.

preuzmite

24Aleksandra đokić
građevinska ROP-BBA-42267-CPIH-4/22
16.3.2022

preuzmite

25Nataša Ordagić
građevinska ROP-BBA-7838-CPI-1/2022
18.03. 2022.

preuzmite

26Ružica Pajić
građevinska ROP-BBA-44418-CPI-2/2022
18.03. 2022.

preuzmite

27Marija Gavrović-Jankulović
građevinska ROP-BBA-23438-CPI-2/2022
24.02.2022.

preuzmite

28Milan Šuka
građevinska ROP-BBA-10453-CPI-2/2022
23.02.2022.

preuzmite

29Predrag Pjević
građevinska ROP-BBA-8194-CPI-3/2022
27.02.2022.

preuzmite

30Zoran Jovanović
građevinska ROP-BBA-18867-CPI-2/2022
16.03.2022.

preuzmite

31JP EPS Beograd
građevinska ROP-BBA-6245-CPI-1/2022
21.03.2022.

preuzmite

32Radoljub Kremić
građevinska ROP-BBA-128-CPI-4/2022
18.03.2022.

preuzmite

33Vladimir Jelisavčić
građevinska ROP-BBA-27836-CPI-2/2022
23.03. 2022.

preuzmite

34Vladimir Spasojević
građevinska ROP-BBA-432-CPI-4/2022
23.03. 2022.

preuzmite

35Miroslav Josipović
građevinska ROP-BBA-1442-CPI-2/2022
25. 03. 2022.

preuzmite

36Zoran Pavlović
građevinska ROP-BBA-41074-CPI-2/2022
30. 03. 2022.

preuzmite

45Žarko Božić
građevinska ROP-BBA-11759-CPA-7/2022
25.05.2022.

preuzmite

46Goran Pajić
građevinska ROP-BBA-45425-CPI-2/2022
03.06.2022.

preuzmite

47Olivera Perduh
građevinska ROP-BBA-26321-CPI-2/2022
08.06.2022.

preuzmite

48 Aleksandar Zlatanović
građevinska ROP-BBA-17646-CPI-1/2022
13.06.2022.

preuzmite

49Sandra Leskur
građevinska ROP-BBA-20660-CPI-2/2022
13.06.2022.

preuzmite

50Vesna Milosavljević
građevinska ROP-BBA-42940-CPI-2/2022
20.06.2022.

preuzmite

51Milovan Jovanović
građevinska ROP-BBA-26981-CPI-3/2022
20.06.2022.

preuzmite

52Mihajlo Vukojičić
građevinska ROP-BBA-8442-CPI-2/2022
28.06.2022.

preuzmite

53Biljana Nešković
građevinska ROP-BBA-45017-CPI-2/2022
29.06.2022.

preuzmite

54Velibor Aleksandrić
građevinska ROP-BBA-34257-CPI-3/2022
30.06.2022.

preuzmite

55Vera Avramović
građevinska ROP-BBA-4555-CPI-2/22
04.07.2022.

preuzmite

56Trivun Vučetić
građevinska ROP-BBA-18975-CPI-1/2022
05.07.2022.

preuzmite

57Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-20419-CPI-1/2022
08.07.2022.

preuzmite

58Aleksandra Zlatanović
građevinska ROP-BBA-17646-CPA-2/2022
14.07.2022.

preuzmite

59Miroslav Vasić
građevinska ROP-BBA-18092-CPI-3/2022
20.07.2022.

preuzmite

60Miodrag Milovanović
građevinska ROP-BBA-9620-CPI-2/2022
26.07.2022.

preuzmite

61Nebojša Krivokuća
građevinska ROP-BBA-19566-CPI-2/2022
01.08.2022.

preuzmite

62Milun Cvejić
građevinska ROP-BBA-22968-CPI-5/2022
02.08.2022.

preuzmite

62Darko Rajaković
građevinska ROP-BBA-44334-CPI-2/2022
02.08.2022.

preuzmite

64Vladimir Tirmenštajn
građevinska ROP-BBA-26945-CPI-3/2022
05.08.2022.

preuzmite

65Slobodan Simić
građevinska ROP-BBA-4132-CPIH-4/2022
30.08.2022.

preuzmite

66Zoran i Zorica Janković
građevinska ROP-BBA-11362-CPI-2/2022
30.08.2022.

preuzmite

Veličina slova