GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Tabelu ispod sa dokumentima možete pretraživati po zadatom kriterijumu (npr. datumu objavljivanja ili broju predmeta).

REDNI BROJINVESTITORVRSTA RADOVABROJ PREDMETADATUM OBJAVLjIVANjADOKUMENTACIJA
1Stanislav Altkorn građevinska ROP-BBA -34713-CPI-2/202111.01.2022.

preuzmite

2Obrad Simić
građevinska ROP-BBA-5221-7/202114.01.2022.

preuzmite

3Dejan Supurović građevinska ROP-BBA-28889-CPI-2/202217.01.2022.

preuzmite

4Jovan Lazovićgrađevinska ROP-BBA-36697-CPI-2/202112.01.2022.

preuzmite

5Nebojša Ninkovićgrađevinska ROP-BBA-44716-CPIH-2/202128.01.2022.

preuzmite

6Predrag Klinčevićgrađevinska ROP-BBA-10608-CPIH-3/202227.01.2022.

preuzmite

7Velimir Mijanovićgrađevinska ROP-BBA-969-CPI-1/202208.02.2022.

preuzmite

8Bojan Nikolić građevinska ROP-BBA-40420-CPI-2/202208.02.2022.

preuzmite

9Nikodin Jelisavčić građevinska ROP-BBA-33241-CPI-3/202209.02.2022.

preuzmite

10Jelena Vilotijevićgrađevinska ROP-BBA-3212-CPI-3/202209.02.2022.

preuzmite

11Zlatko Tešić građevinska ROP-BBA-14550-CPI-2/202209.02.2022.

preuzmite

12Ljubodrag Radivojević građevinska ROP-BBA-15427-CPI-3/202211.02.2022.

preuzmite

13Nebojša Tegeltijagrađevinska ROP-BBA-3076-CPI-3/202208.02.2022.

preuzmite

14Branislav Vasićgrađevinska ROP-BBA-6119-CPI-2/202208.02.2022.

preuzmite

15Brane Novakovićgrađevinska ROP-BBA-27419-CPI-3/202208.02.2022.

preuzmite

16Mikailo Stanićgrađevinska ROP-BBA-20797-CPI-3/202217.02.2022

preuzmite

17Stefan Lukić građevinska ROP-BBA-33658-CPI-2/202221.02.2022.

preuzmite

18Predrag Žižović građevinska ROP-BBA-7296-CPI-2/202228.02.2022.

preuzmite

19Emilija Živanović građevinska ROP-BBA-3929-CPI-1/202201.03.2022.

preuzmite

20Suzana Jezdić građevinska ROP-BBA-44837-CPI-2/2022
02.03. 2022.

preuzmite

21Ljubiša Lazić
građevinska ROP-BBA-29325-CPI-2/2022
02.03. 2022.

preuzmite

22Marija Meničanin
građevinska ROP-BBA-20974-CPI-4/2022
04.03. 2022.

preuzmite

23Vera Mirković
građevinska ROP-BBA-4822-CPIH-2/2022
14.03. 2022.

preuzmite

24Aleksandra đokić
građevinska ROP-BBA-42267-CPIH-4/22
16.3.2022

preuzmite

25Nataša Ordagić
građevinska ROP-BBA-7838-CPI-1/2022
18.03. 2022.

preuzmite

26Ružica Pajić
građevinska ROP-BBA-44418-CPI-2/2022
18.03. 2022.

preuzmite

27Marija Gavrović-Jankulović
građevinska ROP-BBA-23438-CPI-2/2022
24.02.2022.

preuzmite

28Milan Šuka
građevinska ROP-BBA-10453-CPI-2/2022
23.02.2022.

preuzmite

29Predrag Pjević
građevinska ROP-BBA-8194-CPI-3/2022
27.02.2022.

preuzmite

30Zoran Jovanović
građevinska ROP-BBA-18867-CPI-2/2022
16.03.2022.

preuzmite

31JP EPS Beograd
građevinska ROP-BBA-6245-CPI-1/2022
21.03.2022.

preuzmite

32Radoljub Kremić
građevinska ROP-BBA-128-CPI-4/2022
18.03.2022.

preuzmite

33Vladimir Jelisavčić
građevinska ROP-BBA-27836-CPI-2/2022
23.03. 2022.

preuzmite

34Vladimir Spasojević
građevinska ROP-BBA-432-CPI-4/2022
23.03. 2022.

preuzmite

35Miroslav Josipović
građevinska ROP-BBA-1442-CPI-2/2022
25. 03. 2022.

preuzmite

36Zoran Pavlović
građevinska ROP-BBA-41074-CPI-2/2022
30. 03. 2022.

preuzmite

45Žarko Božić
građevinska ROP-BBA-11759-CPA-7/2022
25.05.2022.

preuzmite

46Goran Pajić
građevinska ROP-BBA-45425-CPI-2/2022
03.06.2022.

preuzmite

47Olivera Perduh
građevinska ROP-BBA-26321-CPI-2/2022
08.06.2022.

preuzmite

48 Aleksandar Zlatanović
građevinska ROP-BBA-17646-CPI-1/2022
13.06.2022.

preuzmite

49Sandra Leskur
građevinska ROP-BBA-20660-CPI-2/2022
13.06.2022.

preuzmite

50Vesna Milosavljević
građevinska ROP-BBA-42940-CPI-2/2022
20.06.2022.

preuzmite

51Milovan Jovanović
građevinska ROP-BBA-26981-CPI-3/2022
20.06.2022.

preuzmite

52Mihajlo Vukojičić
građevinska ROP-BBA-8442-CPI-2/2022
28.06.2022.

preuzmite

53Biljana Nešković
građevinska ROP-BBA-45017-CPI-2/2022
29.06.2022.

preuzmite

54Velibor Aleksandrić
građevinska ROP-BBA-34257-CPI-3/2022
30.06.2022.

preuzmite

55Vera Avramović
građevinska ROP-BBA-4555-CPI-2/22
04.07.2022.

preuzmite

56Trivun Vučetić
građevinska ROP-BBA-18975-CPI-1/2022
05.07.2022.

preuzmite

57Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-20419-CPI-1/2022
08.07.2022.

preuzmite

58Aleksandra Zlatanović
građevinska ROP-BBA-17646-CPA-2/2022
14.07.2022.

preuzmite

59Miroslav Vasić
građevinska ROP-BBA-18092-CPI-3/2022
20.07.2022.

preuzmite

60Miodrag Milovanović
građevinska ROP-BBA-9620-CPI-2/2022
26.07.2022.

preuzmite

61Nebojša Krivokuća
građevinska ROP-BBA-19566-CPI-2/2022
01.08.2022.

preuzmite

62Milun Cvejić
građevinska ROP-BBA-22968-CPI-5/2022
02.08.2022.

preuzmite

62Darko Rajaković
građevinska ROP-BBA-44334-CPI-2/2022
02.08.2022.

preuzmite

64Vladimir Tirmenštajn
građevinska ROP-BBA-26945-CPI-3/2022
05.08.2022.

preuzmite

65Slobodan Simić
građevinska ROP-BBA-4132-CPIH-4/2022
30.08.2022.

preuzmite

66Zoran i Zorica Janković
građevinska ROP-BBA-11362-CPI-2/2022
30.08.2022.

preuzmite

67STR M-Market Mirko Radivojević pr
građevinska ROP-BBA-13885-Cpi-2/2022
19.09.2022.

preuzmite

68SVETLAN LAZAREVIĆ
građevinska ROP-BBA-296581-cpi-1/2022
21.09. 2022.

preuzmite

69Duško Jovović
građevinska ROP-BBA-32549-CPI-3/22
22.09. 2022.

preuzmite

70Svetlana Perišić
građevinska ROP-BBA-4759- CPI-2/2022
23.09. 2022.

preuzmite

71Radisav Vasiljević
građevinska ROP-BBA-40181-CPI-2/2022
26.09. 2022.

preuzmite

72PPUP ZARIĆ DOO Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-42423-CPI-3/2022
30.09. 2022.

preuzmite

73Aleksandar Marinković
građevinska ROP-BBA-11362-CPI-2/2022
03.10.2022.

preuzmite

74Porodično poljoprivredno gazdin.
građevinska ROP-BBA-30081-CPI-3/2022
04.10. 2022.

preuzmite

75Lazar Mihajlović
građevinska ROP-BBA-44024-CPI-2/2022
04.10. 2022.

preuzmite

76Kristina Ranđelović
izmena građ. dozvole ROP-BBA-12776-CPA-6/2022
05.10.2022.

preuzmite

77Branislav Jezdić
građevinska ROP-BBA-10196-CPI-6/2022
06.10. 2022.

preuzmite

78Neven Dobrijević
građevinska ROP-BBA-11987-CPI-2/2022
13. 10. 2022.

preuzmite

79LjUBAN SINĐIĆ
građevinska ROP-BBA 18735-CPIHA-4/22
10.11. 2022.

preuzmite

80Milica Mihailović
građevinska ROP-BBA-32572-CPI-2/2022
30.11.2022.

preuzmite

81Miloš Jolović
građevinska ROP-BBA-29505-CPI-2/2022
01.12. 2022.

preuzmite

82Nemanja Živković
građevinska ROP-BBA-29117-CPI-2/2022
21.04.2022.

preuzmite

83Jelena Lazić
građevinska ROP-BBA-31256-CPI-2/2022
26.04.2022.

preuzmite

84Milijana Ranković
građevinska ROP-BBA-19567-CPI-3/2022
21.04.2022.

preuzmite

85Jovana Tomka
građevinska ROP-BBA-25875-CPI-2/2022
10.05.2022.

preuzmite

86Danijela Stefanović
građevinska ROP-BBA-19206-CPIH-4/2022
10.05.2022.

preuzmite

87Tamara Marinković
građevinska ROP-BBA-4443-CPIH-2/2022
10.05.2022.

preuzmite

88Dejan Krunić
građevinska ROP-BBA-29475-CPI-2/2022
11.05.2022.

preuzmite

89Gordana Stanković
građevinska ROP-BBA-2288-CPI-3/2022
11.05.2022.

preuzmite

90PPUP ZVEMIL
građevinska ROP-BBA-8299-CPI-2/2022
19.05.2022.

preuzmite

91Ranko Jakovljević
građevinska ROP-BBA-16431-CPIH-3/2022
17.05.2022.

preuzmite

92Snežana Mrlješ
građevinska ROP-BBA-2289-CPIH-4/2022
17.05.2022.

preuzmite

93Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-7462-CPI-3/2022
23.05.2022.

preuzmite

94BLUUU REAL ESTATE
građevinska ROP-BBA-8453-CPI-2/2022
17.05.2022.

preuzmite

95Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-32233-CPI-3/2022
19.05.2022.

preuzmite

96Aleksandra Kovačević-Nedeljković
građevinska ROP-BBA-26191-CPI-3/2022
19.05.2022.

preuzmite

97Bogdan Erić
građevinska ROP-BBA-12872-CPI-2/2022
23.05.2022.

preuzmite

98Dragana i Dragan Petronijević
građevinska ROP-BBA-38745-CPI-2/2022
01.07.2022.

preuzmite

99Nikola Nedeljković
građevinska ROP-BBA-4662-CPI-2/2022
01.07.2022.

preuzmite

100Nikola i Veljko Marković
građevinska ROP-BBA-9346-CPI-2/2022
04.07.2022.

preuzmite

101Gordana Milenković Vukić
građevinska ROP-BBA-3296-CPIH-3/2022
06.07.2022.

preuzmite

102Martići i Waelkens
građevinska ROP-BBA-19462-CPIH-2/2022
06.07.2022.

preuzmite

103Nikola Stašević
građevinska ROP-BBA-6177-CPIH-6/2022
10.08.2022.

preuzmite

104Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-1468-CPIH-3/2022
11.08.2022.

preuzmite

105Jasmina Raonić
građevinska ROP-BBA-11190-CPI-2/2022
17.08.2022.

preuzmite

106Petar Zuber
građevinska ROP-BBA-24500-CPI-3/2022
26.08.2022.

preuzmite

107Ljiljana Vasiljević
građevinska ROP-BBA-45954-CPI-2/2022
26.08.2022.

preuzmite

108Snežana Pantelić
građevinska ROP-BBA-16377-CPI-3/2022
26.08.2022.

preuzmite

109Joka Čolić
građevinska ROP-BBA-22135-CPI-2/2022
14.09.2022.

preuzmite

110Tatjana Čolić
građevinska ROP-BBA-22008-CPI-2/2022
14.09.2022.

preuzmite

111Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-6878-CPI-3/2022
16.09.2022.

preuzmite

112Darko Kostovski
građevinska ROP-BBA-1814-CPI-2/2022
21.09.2022.

preuzmite

113Predrag Popmijatov
građevinska ROP-BBA-1696-CPI-2/2022
21.09.2022.

preuzmite

114Opština Bajina Bašta
građevinska ROP-BBA-9822-CPI-2/2022
22.09.2022.

preuzmite

115Sofija i Nikola Nešović
građevinska ROP-BBA-46155-CPI-2/2022
29.09.2022.

preuzmite

116Jasmina Topalović
građevinska ROP-BBA-38259-CPIN-4/2022
28.09.2022.

preuzmite

117Andreja Martinović
građevinska ROP-BBA-43000-CPI-2/2022
05.10.2022.

preuzmite

118Milan Maksimović
građevinska ROP-BBA-15067-CPI-3/2022
07.10.2022.

preuzmite

119Miloš Blagojević
građevinska ROP-BBA-29040-CPIN-2/2022
14.10.2022.

preuzmite

120Dragiša Jelisavčić
građevinska ROP-BBA-23145-CPI-3/2022
27.10.2022.

preuzmite

121Ivana Koprivica
građevinska ROP-BBA-22726-CPI-5/2022
02.11.2022.

preuzmite

122Vuk Hinić
građevinska ROP-BBA-29287-CPI-2/2022
10.11.2022.

preuzmite

123Miodrag Jovanović
građevinska ROP-BBA-16831-CPI-3/2022
15.11.2022.

preuzmite

124Nemanja Veselinović
građevinska ROP-BBA-26453-CPI-2/2022
10.11.2022.

preuzmite

125Danica Tadić
građevinska ROP-BBA-13458-CPI-4/2022
23.11.2022.

preuzmite

126Ivan Srbinoski
građevinska ROP-BBA-44359-CPIN-3/2022
30.11.2022.

preuzmite

127Uroš Memedović
građevinska ROP-BBA-17785-CPI-3/2022
02.12.2022.

preuzmite

128Aleksandar i Bojana Vujić
građevinska ROP-BBA-10611-CPI-4/2022
05.12. 2022.

preuzmite

129Milorad Mijatović
građevinska ROP-BBA-1733-CPI-3/2022
05.12. 2022.

preuzmite

Veličina slova