Javna nabavka 7/2016

Javna nabavka radova broj JN br. 7/2016

RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALNOM PUTU: OVČINjSKA REKA – LUKE – GVOZDAČKA ŠKOLA – U MESTU GVOZDAC, OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka 3/2016

Javna nabavka male vrednosti broj JN br. 3/2016

Nabavka usluge – održavanje fotokopir aparata, štampača i nabavka računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka 13/2015

Javna nabavka male vrednosti broj JN br. 13/2015

Nabavka usluge istraživanja i razvoja u cilju realizacije studijsko-istraživačkog projekta „Efikasnije korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta kroz povećano gajenje leguminoznih krmnih vrsta na oranicama i travnjacima u unapređenja proizvodnje mesa i mleka na teritoriji opštine Bajina Bašta“

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova