Javna nabavka radova 07/2017

Javna nabavka radova  broj JN br. 07/2017

GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI OŠ „RAJAK PAVIĆEVIĆ“ BAJINA BAŠTA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka radova 04/2017

Javna nabavka radova  broj JN br. 04/2017

Izvođenje hitnih intervencija na sanaciji oštećenja nastalih elementarnim nepogodama i intervencije po nalozima nadležnih organa

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka radova 05/2017

Javna nabavka radova  broj JN br. 05/2017

Izvođenje radova na letnjem održavanju puteva i ulica na teritoriji opštine Bajina Bašta

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova