Javna nabavka radova 04/2017

Javna nabavka radova  broj JN br. 04/2017

Izvođenje hitnih intervencija na sanaciji oštećenja nastalih elementarnim nepogodama i intervencije po nalozima nadležnih organa

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka radova 05/2017

Javna nabavka radova  broj JN br. 05/2017

Izvođenje radova na letnjem održavanju puteva i ulica na teritoriji opštine Bajina Bašta

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka radova u otvorenom postupku 06/2017

Javna nabavka radova u otvorenom postupku broj JN br. 06/2017

IZVOĐENjE RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANjU STACIONARA SA GINEKOLOGIJOM U OKVIRU DOMA ZDRAVLjA U BAJINOJ BAŠTI

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka usluga 1/2017

Javna nabavka male vrednosti broj JN br. 01/2017

Ugostiteljske usluge

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova