Poseta Bajinobaštana Slovačkoj

Bajinobaštani u poseti Slovačkoj

Delegacija od 20 članova u kojoj je bila i izvorno pevačka grupa „Zvuci Kadinjače“ iz Zaglavka. Svi troškovi puta i boravka namireni iz projekta „Evropa za građane“.

Posle bratimljenja Mesne zajednice Zaglavak i Veliki Ripljani iz Slovačke, saradnja je proširena i na opštinski nivo. Letos je delegacija iz tog slovačkog mesta bila gost na „Drinskoj regati“, a krajem septembra i početkom oktobra uzvraćena je poseta od strane MZ Zaglavak i opštine Bajina Bašta. Bajinobaštansku delegaciju predvodili su Petar Petrović, zamenik predsednika opštine, Nikola Ilijašević, zamenik predsednika Skupštine opštine i Vidan Radovanović, predsednik MZ Zaglavak. Delegacija je brojala 20 članova u kojoj je bila i izvorno pevačka grupa „Zvuci Kadinjače“ iz Zaglavka.

Na skupu u Velikim Ripljanima bila je po jedna mesna zajednica iz Češke, Poljske i Mađarske. Susret je organizovala Evropska unija preko svog projekta „Evropa za građane“. Zahvaljujući tome, bajinobaštansku delegaciju, kao ni ostale, učešće nije koštalo ni dinar jer su svi troškovi puta i boravka namireni iz projekta „Evropa za građane“.

„Razmenili smo iskustva o funkcionisanju mesnih zajednica, ali i lokalnih samouprava. Bili smo primljeni od strane gradonačelnika Partizanske sa kojim smo razgovarali o početku saradnje tog grada i Bajine Bašte. Takođe nas je primila direktora Slovačke agencije za ulaganja u drugim zemljama. Tu smo razgovarali o mogućnostima da ta agencija deo svojih sredstava plasira na području naše opštine. Mislim da je to bila lepa i korisna poseta koja treba da donese rezultate, pre svega, na polju kulture, sporta i privrede“, kaže Petar Petrović, predvodnik delegacije Bajine Bašte.

Pojava bolesti plavog jezika na području opštine Bajina Bašta

Obzirom na pojavu zarazne bolesti PLAVI JEZIK, Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine donela je rešenja, kojim se područje u poluprečniku od najmanje 100 km od žarišta u naseljnim mestima: Obajgora, Pilica,Jagoštica, Višesava, Jakalj, Cerje, Rogačica, Zaglavak, Zlodol, Jelovik, Kostojevići, Zarožje, Crvica, Ovčinja, Zaovine, Solotuša, Bačevci i Dobrotin u opštini Bajina Bašta proglašava ZARAŽENIM od zarazne bolesti PLAVI JEZIK, a područje u poluprečniku od 50 km od granice zaraženog područja, na kojem nije sprovođena vakcinacija, proglašava se UGROŽENIM od zarazne bolesti PLAVI JEZIK.

Nadležne veterinarske službe sprovodiće mere radi suzbijanja i iskorenjivanja bolesti plavog jezika. Sredstva za sprovođenje navedenih mera na gazdinstvima koja su proglašena zaraženim od bolesti plavog jezika, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.

Ministarsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine-Uprava za veterinu formirala je Nacionalni krizni centar za sprečavanje pojave, praćenje kretanja i kontrolu zarazne bolesti plavog jezika.

Bolest plavog jezika je infektivna, virusna, bolest ovaca od koje mogu da obole i goveda i koze. Prenose je insekti (komarac, obad, muva) i ne spada u zoonoze, tj. nije zarazna za čoveka.

Realizovana edukacija Mapiranje najisključenije dece sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti

U okviru projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, 8. oktobra 2016. godine u prostorijama Crvenog krsta Bajina Bašta realizovan je prvi od četiri modula treninga za stručno osoblje koje će biti angažovano u dnevnom boravku za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i ostala zainteresovana stručna lica iz Zlatiborskog okruga.

Edukaciju na temu Izlazak ka korisniku i mapiranje resursa u lokalnoj zajednici i najisključenije dece organizovalo je Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity, u skladu sa akreditovanim Programom osnovne obuke za izradu plana mapiranja i izlaska na teren u cilju identifikacije najisključenije dece sa smetnjama u razvoju. Trening za 13 stručnih lica iz oblasti socijalne/zdravstvene zaštite i obrazovanja realizovale su mr Nadežda Satarić, socijalna radnica i Nevenka Bogdanović, psihološkinja. Osim analize pravnog okvira i trenutnog brojnog stanja osoba sa smetnjama u razvoju, obuka je obuhvatila i osnovne mehanizme identifikacije dece sa smetnjama u razvoju koja nisu uključena u sistem zaštite, veštine komunikacije s decom ometenom u razvoju i članovima njihovih porodica, tehnike umrežavanja ključnih stejkholdera bitnih za pomenutu oblast, kao i primere dobre prakse iz zemlje i inostranstva.

Aktivnim učešćem u teorijskom i praktičnom delu obuke, učesnici treninga su pokazali spremnost i motivaciju da unaprede postojeća znanja iz pomenute oblasti i steknu nove veštine u cilju poboljšanja kvaliteta života dece ometene u razvoju.

Pomenute aktivnosti se sprovode u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Edukacija dece predškolskog i školskog uzrasta iz oblasti životne sredine

Opštinski projekat “Edukacija dece predškolskog i školskog uzrasta iz oblasti zaštite životne sredine” uspešno je realizovan, a završnicu je predstavljao boravak nagrađene dece u eko-kampu Odreda izviđača u Zaovinama.

Ukupno 22 dece, pobednici eko-kviza u svojim školama, kao i najbolji u likovnim i literatnim radovima, bili su učesnici svojevrsnog eko-kampa. Tri dana, učenici od tećeg do osmog razreda osnovnih škola “Sveti Sava” i “Rajak Pavićević”, imali su priliku da se upoznaju sa lepotama Zaovina, uz zajedničko druženje i upoznavanje pod nadzorom učiteljica. Sa njima su bile i dve predstavnice Odreda izviđača Bajina Bašta. Za učesnike eko-kampa predstavnici Nacionalnog parka “Tara” upriličili su šetnju i upoznavanje sa prirodnim odlikama, a deca su imala priliku i da posmatraju ptice koje žive na ovom prostoru. Predstavnici Opštinske uprave organizovali su kreativnu radionicu, gde su deca kroz crteže i tekst osmišljavala eko poruke, dok su predstavnici komunalnog preduzeća ilustrativno i interaktivno predstavili model primarne selekcije otpada i njen značaj za životnu sredinu. Sa izviđačima su deca stekla korisna i zanimljiva saznanja o životu u prirodi.

Projekat su pored opštine , podržali JKP “12. Septembar” i „RAKETA AB“ d.o.o.

Program edukaciji dece trajao je od februara do oktobra 2016. godine. U okviru toga realizovano je više aktivnosti. Najpre je izvršena edukacija dece o zaštiti životne sredine i primarnoj selekciji otpada, putem prezentacija koje su predstavljene u vrtiću i u svim školama u gradu, tako da je svako dete dobilo osnovna saznanja o ekologiji. Obeležen Svetski dan šuma, 21. mart, sadnjom sadnica u dvorištu vrtića, srednjih škola i sportsko- rekreativnom centru Lug.

Akcija obeležavanja Dana planete Zemlje, 22. aprila, realizovana je u okviru opštinskog projekta ali i u okviru Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i obalnim područjima jugoistočne Evrope”, a koji se inplementira od strane Stalne radne grupe za ruralni razvoj (SWG) i NALAS-a, uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu-Modernizaciju komunalnih usluga (ORF MMS) i Vlade Švajcarske. Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, tom prilikom, animirala je škole i nevladin sektor, tako da su u akciji učestvovali predškolci Dečijeg vrtića Neven, đaci osnovnih škola “Sveti Sava” i “Rajak Pavićević”, Tehnička škola i Gimnazija “Josif Pančić”, Kancelarija za mlade, Odred izviđača Bajina Bašta, predstavnici Zelenog saveta i edukatori Opštinske uprave, ukupno oko 100 volontera. Za njih je SWG obezbedio majice, rukavice i kese, a osveženje JP Nacionalni park  “Tara”. U okviru akcije, aktivisti su prikupili oko 10 m³ ili oko 2 tone suvog otpada, uglavnom papira, kartona, plastike i plastične folije. Čišćene su uglavnom manje divlje deponije u užem gradskom jezgru (zapušteni placevi u blizini škola, gradskog parka i reke Rače). Prikupljeni otpad transportovali su radnici JKP “12. Septembar”.

                Svetski dan zaštite životne sredine, 5. jun obeležen je svečanim uručenjem nagrada najuspešnijim na raspisanom konkursu za likovne i literarne radove na temu zaštite životne sredine, a druženje je upriličeno u Galeriji ustanova kulture.

                Eko-kviz je usledio u oktobru mesecu, nakon prethodne podele lifleta u svim predškolskim i školskim ustanovama, iz kojih su se učenici i spremali za takmičenje.

                Uz čestitke svim učenicima na pokazanom znanju i trudu, velika zahvalnost pripada i školama, njihovim rukovodiocima i nastavnom osoblju koje je kroz individualno i preko radnih grupa učestvovalo u svim gore navedenim akcijama.

                Pojedini članovi Zelenog saveta opštine Bajina Bašta veoma aktivno su učestvovali i podržali ovaj značajan projekat na podizanju i ekološkom osvešćivanju šire zajednice, koja je krenula najpre od dečjeg uzrasta.

JAVNI OGLAS o raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog zemljišta u zakup

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja raspisuje Oglas o raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme.

Lokacije se daju u zakup na određeno vreme, na period do pet godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Javno nadmetanje će se sprovesti 15.11.2016.godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Plan održavanja puteva u zimskim uslovima 2016/2017 na teritoriji opštine Bajina Bašta

Održavanje puteva na teritoriji opštine Bajina Bašta u zimskim uslovima počinje sa prvim zimskim padavinama, a završava se prestankom zimskih padavina. Zvanično, period početka rada zimske službe počinje odmah nakon zaključenja ugovora i traje do 15.04.2017. godine.

          Prioritetni pravci, kao i prednost određenih pravaca se određuju odgovarajućim Planom rada zimske službe koju možete preuzeti ispod:

Plan rada zimske službe 2016/2017

Pripremni radovi za izgradnju objekta dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti

Paralelno sa edukacijom dece školskog uzrasta o značaju dobre socijalne zaštite za ranjive i ugrožene grupe sa teritorije opštine Bajina Bašta, članovi tima projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta implementiraju aktivnosti u vezi sa izgradnjom dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju. Reč je o radovima na rekonstrukciji i adaptaciji objekta budućeg Dream centra, uz finansijsku podršku Evropske unije, vrednosti od 50.000 evra, čiji početak je planiran za oktobar. Očekuje se da kompletno uređenje i stavljanje objekta u funkciju bude završeno u decembru 2016. godine.

 

U toku je i realizacija pripreme treninga za stručno osoblje koje će biti angažovano za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i ostala zainteresovana stručna lica iz relevantnih institucija u Zlatiborskom okrugu. Treninzi će obuhvatiti 4 različita modula: Pristupi i metode rada u dnevnom boravku, Senzorna soba, Montesori metod, Metod mapiranja najisključenije dece sa smetnjama u razvoju. Cilj treninga je osposobljavanje profesionalaca i volontera, kako za inkluziju identifikovanih osoba sa smetnjama u razvoju i pružanje savremenih usluga dnevnog boravka, tako i za razvoj motoričkih sposobnosti, postizanje stimulativne sredine, obezbeđenje fizičke i psihičke relaksacije i integracije dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

 

Pomenute aktivnosti se sprovode u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

JAVNI OGLAS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bajina Bašta.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Bajina Bašta, u kancelariji br.19 svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Kontakt osoba Ana Ilijašević, tel. 031/862-366 lok 115.

Veličina slova