Apel JKP „12 septembar“

Javno komunalno preduzeće “12 septembar” Bajina Bašta obaveštava sve građane, a posebno korisnike gradskog vodovoda da je poslednjih dana zbog visokih dnevnih temperatura evidentirana vanredno visoka dnevna i noćna potrošnja vode u svim delovima grada.

Osim toga, radom ekipa na terenu, evidentiran je isto tako neodgovorno i neprimereno visok stepen neracionalne potrošnje i rasipanja vode za piće.

Dnevni protokoli koji se vode na crpnom postrojenju ukazuju na izrazito smanjen dotok vode u zonu vodoizvorišta, što direktno utiče na količinu vode koja se može pumpati i prepumpavati u postojeće rezervoarske kapacitete, bez obzira na punu pogonsku spremu pumpnih agregata i prateće opreme.

Zbog svega prethodno navedenog, Javno komunalno preduzeće “12 septembar” apeluje na sve svoje sugrađane da čuvaju vodu, da je štede i racionalno koriste, jer nas i dalje očekuje period sa malo padavina i visokim temperaturama, kako ne bi morali da vršimo noćne i dnevne restrikcije u snabdevanju vodom, svih delova grada.

Obaveštenje se donosi šodno važećoj Odluci o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Bajina Bašta (“Službeni list SO” br.6/2009) i Odluci o gradskom vodovodu (“Službeni list SO” br.6/2001).

 

 

Javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Vrutci

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE  u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE VRUTCI

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Vrutci, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 43/17.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 11. do 25. avgusta 2017. godine na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština grada Užica i opština Bajina Bašta i Čajetina.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 25. avgustom 2017. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Obaveštenje o hidrometeorološkom upozorenju – crveni meteoalarm

Na osnovu upozorenja o uticaju vanredne/opasne pojave Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije od 03.08.2017.godine, a u skladu sa izdatim upozorenjem Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da se,u periodu od 03.08. do 05.08.2017.god. očekuje veoma opasna pojava: „ Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave,a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu  štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja „-proglašen je crveni meteoalarm.

U skladu sa tim,apeluje  se na stanovništvo da :

  1. U cilju sprečavanja pojave požara na otvorenom,da se građani pridržavaju propisa kojima se zabranjuje upotreba vatre na otvorenom što podrazumeva zabranu paljenja trave strnjike i sl.
  2. O pojavi manjih požara na otvorenom, hitno obaveštavaju nadležne službe ili sami pristupe njihovom gašenju do pristizanja profesionalnih vatrogasno spasilačkih jedinica.
  3. Obzirom na najavljene temperature preko 38 °C,građani borave što je moguće manje na otvorenom,posebno hronični bolesnici,lica pod terapijom,medicinskom kontrolom i meteoropate.

„Čarobna kuhinja“ za korisnike Dream centra u Bajinoj Bašti

Pored svakodnevnih aktivnosti u dnevnom boravku Dream centra kao što su: vežbe pisanja cifara, matematičke operacije uz pomoć didaktičkog materijala, pisanje slova i kratkihi rečenica, vežbe grafo-fonemske analize i sinteze, vežbe artikulacije i fonacije, vežbe za razvoj fluentnosti i repredukcije teksta, deca iz Boravka su 21. juna posetila vršnjake iz razvojne grupe P.U. „Neven“.

Tom prilikom su obišli svoju staru učionicu, prisetili se igračaka i igara iz vrtića, listali svoje stare fotografije. Ujedno je realizovana zajednička aktivnost na temu „Čarobna kuhinja“, gde su se deca iz dnevnog boravka našla u ulogama malih pekara i prošla kroz proces pripreme peciva uz pomoć defektologa, logopeda i medicinskih sestara-vaspitača. Kroz ovu aktivnost deca su se zabavila, a na zanimljiv, kreativan i pre svega koristan način, predstavljen im je put od pravljenja do prodaje pekarskih proizvoda.

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, a finansira ga Evropska unija.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

24. Drinska regata

Bajina Bašta već skoro četvrt veka organizuje Drinsku regatu koja je najveća manifestacija na vodi u regionu i sa celokupnim sadržajem i po masovnosti jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u Srbiji. Održava se u uspomenu na drevne drinske splavare i predstavlja spoj tradicije sa savremenim turističkim trendovima.  Drinska regata pored velikog spusta rekom Drinom obuhvata i brojne prateće sadržaje koji svake godine u julu u Bajinu Baštu privuku preko 100 000 posetilaca.

U 2016. godini Drinska regata je nagrađena sa dva najznačajnija priznanja u turizmu u Srbiji tako da je i zvanično krunisana kao najbolja srpska turistička manifestacija.  Od strane Turističke organizacije Srbije Drinskoj regati je na Svetski dan turizma dodeljen Turistički cvet 2016 za najbolju turističku manifestaciju a od strane Privredne komore Srbije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija nagrada „Najbolje iz Srbije 2016“ za najbolju turističku manifestaciju u funkciji promocije Srbije.

Za ovogodišnju manifestaciju smo pripremili veoma sadržajan program a cilj nam je da pored tradicionalno odličnog provoda svim gostima Drinske regate  predstavimo kompletnu turističku ponudu Bajine Bašte ali i regiona Podrinja i zapadne Srbije.

Program 24. Drinske regate

Sreda, 19. jul

21.00 Koncert Tropiko Benda u S.R.C. „Braća Milutinović“

 

Četvrtak, 20. jul

16.00 Takmičenje u pripremanju riblje čorbe pored rečice Vrelo u Perućcu.

Humanitarni koncert u S.R.C. „Braća Milutinović“

20.00 Trubački orkestar Petra Milićevića

21.00 Džuboks bend

22.00 Pinkove zvezde

 

Petak, 21. jul

17.00 Egzibicioni skokovi sa mosta u reku Drinu, izletište Rača.

Muzički festival MOST FEST, prvo veče učestvuju:

20.15    Predgrupe

21.00     ZDRAVKO ČOLIĆ

 

Subota, 22. jul

do 10.30 Evidentiranje plovila i učesnika i spuštanje plovila

11.00   24. Drinska regata®, veliki zabavno rekreativni spust od Perućca do Rogačice

Muzički festival MOST FEST, drugo veče učestvuju

21.00     „ROK U PONOĆ “ Bajina Bašta

22.00     NEVERNE BEBE

00.00     KERBER

 

Od 19. do 23. jula na trgu i glavnoj ulici u Bajinoj Bašti organizuje se Sajam suvenira, domaće radinosti, meda i rakija.

Detaljne informacije o programu 24. Drinske regate i sve podatke vezane za turizam u Bajinoj Bašti možete dobiti na telefon

Turističkog informativnog centra u Bajinoj Bašti 031/866-903,

mejl info@taradrina.com ,

i putem FB strane www.facebook.com/BajinaBastaInfo

Javni uvid u nacrt strategije socijalne zaštite opštine Bajina Bašta

Na osnovu člana 52. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07 i 83/2014-dr. Zakon) obaveštava se:

            Zainteresovana javnost da je Opštinska uprava opštine Bajina Bašta oglasila:

J A V N I  U V I D

 

U NACRT STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

 

 

 

            Uvid u podneti planski dokument može se izvršiti na sajtu opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs , od 12.07.-27.07.2017. godine.

            Sva zainteresovana fizička i pravna lica svoje primedbe i predloge na Nacrt mogu dostaviti:

– u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28., sa naznakom: “primedbe i predlozi na Nacrt Strategije ”;

– u elektronskoj formi na e-mail adresu: sobb@mts.rs;

            Javna sednica Komisije sa javnom raspravom, na kojoj će biti razmatrane primedbe i predlozi fizičkih i pravnih lica dospele tokom javnog uvida, biće održana po završetku javnog uvida, u četvrtak 27. jula 2017. godine, u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, sa početkom u 11 časova.

            Javnoj sednici i javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici obrađivača, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta.

Javnoj sednici i javnoj raspravi mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe i predloge tokom javnog uvida. O svakoj podnetoj primedbi i predlogu obrađivač planskog dokumenta će javno izneti svoj stav.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva

Na osnovu člana 3. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta 01 Broj:06-23/017 od 03. jula 2017. godine i Zaključka Opštinskog veća 01 Broj:06-23/017 od 03. jula 2017. godine Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA.

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju programa i projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Bajina Bašta za 2017. godinu iznosi 3.150.000,00 dinara.

Održana Radionica u okviru projekta Cressida na Zlatiboru

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji je zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizovao Radionicu na Zlatiboru od 14. do 16. juna pod nazivom “Procena stanja malih vodotokova” u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim – CRESSIDA”.

Radionicu je otvorila gospođa Gordana Kožuharova ispred Regionalnog centra za životnu sredinu koja je iskoristila priliku da učesnicima skupa predstavi projekat CRESSIDA koji REC implementira uz podršku Agencije za zaštitu životne sredine SAD. Gospođa Kožuharova je istakla da je jedan od ciljeva ove radionice da na terenu predstavi metodu za evaluaciju stanja i monitoring malih vodotokova sliva reke Drine i inicira saradnju među opštinama na čijim teritorijama se nalazi sliv Drine u cilju unapređenja ekološkog statusa ove reke ali i da doprinese sprovođenju Okvirne direktive o vodama Evropske unije u našoj zemlji. Ispred Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, suorganizatora Radionice, okupljene je pozdravila gospođa Dragana Vidojević, šef odseka za indikatore i izveštavanje, i predstavila rad Agencije u oblasti zaštite voda. Gospođa Vesna Mitrović, načelnica odeljenja za zaštitu prirodnih resursa, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, važnog partnera na projektu CRESSIDA je učesnicima dala pregled novih propisa iz oblasti zaštite voda.

Ispred Agencije za zaštitu životne sredine SAD okupljene je pozdravio doktor Hoze Zambrana (José Zambrana) i doktor Klejton Koks subspecijalizant Američke asocijacije za napredak nauke u okviru Agencije za zaštitu životne sredine SAD.

Na Radionici su predstavljeni rezultati sprovedenih aktivnosti u okviru programa CRESSIDA i pilot projekta “Value Drina” kao i primenjivost metode za brzu procenu stanja vodnih resursa – SVAP2, na pritokama reke Drine koje su sprovele opštine Mali Zvornik i Ljubovija u saradnji sa nevladinim sektorom i to Omladinskim ekološkim udruženjem „Naša Ljubovija i „Eko Drina“. Praktičan rad na terenu predstavljen je na reci Rzav – Crni Rzav na tri odabrane lokacije, gde su učesnici imali prilike da timski rade procene na odabranim lokacijama i time primene nova teorijska znanja koja će im dalje koristiti u implementaciji sličnih akcija u svojim lokalnim zajednicama.

Učesnici radionice bili su predstavnici uprave i civilnog sektora lokalnih samouprava gradova Šabac, Užice i Sremska Mitrovica, kao i opština Bogatić, Krupanj, Prijepolje, Priboj, Bajina Bašta, Mali Zvornik i Ljubovija. Ispred Agencije za zaštitu životne sredine na Radionici su kao predavači bili i doktor Džo Floumerš ,gospođa Kelsi Aho ,subspecijalizant instituta za nauku i obrazovanje u Ouk Ridžu  i gospođa Merien Kerns , subspecijalizanti Američke asocijacije za napredak nauke. Ispred REC-a među predavačima je bila i gospođa Nađa Železnik, lider na projektu Svetske banke „Podrška upravljanju vodnim resursima u slivu reke Drine” i gospođa Jelena Tripković, menadžer projekta CRESSIDA za Srbiju.

CRESSIDA projekat ima za cilj da pruži podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima reka Drina (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i Drim (Albanija, Kosovo*, Makedonija) relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da efikasnije sprovode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj. U projektu učestvuje ukupno 18 opština, zajedno sa svojim partnerskim organizacijama iz civilnog sektora, iz zemalja učesnica u projektu. U Srbiji su to opštine Bogatić, Mali Zvornik i Ljubovija.

Javna nabavka radova 07/2017

Javna nabavka radova  broj JN br. 07/2017

GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI OŠ „RAJAK PAVIĆEVIĆ“ BAJINA BAŠTA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova