Закључак Штаба за ванредне ситуације

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљењу ванредним ситуацијама и члана 17. става 3. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ број 27/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Бајина Башта на седници одржаној дана 10.07.2020. године у 09 и 30 часова, доноси:

ЗАКЉУЧАК

Услед погоршања епидемиолошке ситуације, Штаб за ванредне ситуације општине Бајина Башта доноси следеће превентивне мере:

 у свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра

 забрана организовања свечаности, прослава, журки и слично

 забрана рада ноћних клубова , дискотека и слично

 ограничење радног времена угоститељских објеката од 7.00 до 22.00 часа

 у јавном превозу обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила

 спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда

 честа дезинфекција свих јавних објеката и јавних површина

Закључак штаба упутити Начелнику општинске управе и одмах ступити у спровођење и контролу спровођења истих, преко општинских инспекцијских служби.

КОМАНДАНТ ШТАБА

Радомир Филиповић

Јавна набавка услуга МВ 05/20

Јавна набавка услуга МВ 05/20

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПРОЈЕКТОМ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 10/20

Јавна набавка добара МВ 10/20

НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ КЕСА ЗА СЕЛЕКТОВАНИ СУВИ ОТПАД

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији локалне самоуправе Бајина Башта

Обавештавамо Вас да ће 08.07. и 09.07.2020 године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ВИСАН д.о.о. из Београда Земун, Јернеја Копитара бб, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02-8/2020-02/10 од 16.03.2020. године.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова.

Планирано је да радови трају 2 дана.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца ЛАРВАСТОП ПИРИПРОX 0,5 ЗГ.

Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

 

Позив грађанима за пријаву штете на стамбеним објектима

На основу Закључка Штаба  за ванредне ситуације општине Бајина Башта 06 бр.8-2/2020-27 30.06.2020. године и у складу са чланом 15. став 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде (“Сл.гласник РС” бр. 112/2015- у даљем тексту: Закон) поступак за пружање помоћи покреће се пријавом штете.

Чланом 11. тачка 2. Закона  дефинисан је услов за остваривање права на помоћ а то је  да је штета пријављена у складу са Законом.

Општинска управа Бајина Башта  позива грађане да пријаве насталу штету на стамбеним објектима ТОКОМ ОБИЛНИХ КИШНИХ ПАДАВИНА у другој половини јуна 2020. године  у року од 15 дана од дана објављивања позива, односно до 16.07.2020. године.

Обрасци за пријаву штете се преузимају на писарници општинске управе Бајина Башта.

Сваки оштећени грађанин мора пријавити штету јер је чланом 21. Закона јасно дефинисано да се рокови за одлучивање рачунају од дана подношења пријаве

Рок за одлучивање, односно поступање по пријави, захтеву или другом поднеску поднетом на месту из става 1. овог члана, рачуна се од дана подношења пријаве, захтева или другог поднеска. Поступак којим се утврђује право на помоћ се води у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак, уколико овим законом није другачије одређено.

Дакле, власник објекта који је претрпео штету мора да попуни пријаву штете, независно од тога да ли је комисија већ била и узела податке. Пријава је услов за добијање помоћи.

Начелник

Општинске управе Бајина Башта

Јелена Филиповић

Обавештење грађанима општине Бајина Башта

Све странке које долазе у простирије Општинске управе морају да се придржавају мера дистанцирања и морају носити заштите маске и рукавице! Молимо вас да приликом уласка у просторије Општинксе управе поштујете мере заштите од вируса “Ковид-19“

Начелник

Општинске управе Бајина Башта

Пројекат јавна својина за развој јавног сектора

У циљу промоције пројектних резултата и значаја одговорног и ефикасног управљања јавном имовином града Ужица и општине Бајина Башта у оквиру пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“, израђен је трећи промотивни спот у коме су детаљније изнете реализоване активности на пројекту, као и преостале активности са даљим током пројекта

Пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Спот можете погледати на адреси https://youtu.be/KtL2Lxmz-2w

                                     

 

 

Прелиминарни резултати избора у Бајиној Башти

Објављени су прелиминарни резултати избора за посланике Скупштине  Србије и за одборнике Скупштине општине Бајина Башта одржаних у недељу 21.06.2020. године у Бајиној Башти.Распоред мандата за одборнике СО Бајина Башта је следећи:

СНС  30

СПС   9

СРС    2

СПАС 2

СНП   2

Оглас за рани јавни увид плана детаљне регулације обале језера Перућац

Општинска управа општине Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ОБАЛЕ ЈЕЗЕРА ПЕРУЋАЦ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 26. јуна до 10. јула 2020. године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине о изради Плана детаљне регулације обале језера Перућац  (“Сл. лист општине Бајина Башта “ број 2/2019 од 06.03.2019. године).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, Бајина Башта, у току трајања раног јавног увида, закључно са 10.07.2020. године.

Општинска управа Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

Умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине

Обавештавамо вас да су од 6.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.

Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.

Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.

Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину.

www.zis.gov.rs

Величина слова