Упозорење Сектора за ванредне ситуације

Обавештавају се грађани  да смо од Републичког хидрометеоролошког завода добили  Упозорење за подручје Србије, за 04.01.2020. године, на потенцијално опасну појаву -поледица или залеђивање мокрих површина, Тmin<-5 °C и магла- хоризонтална видљивост мања од 200 m  . Молимо грађане,  учеснике у саобраћају, да прилагоде брзину вожње насталим условима, као и пешацима да се опрезно крећу у случају залеђених коловоза и тротоара.

 

 

Обавештење о обавези уклањања снега и леда

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је одредбама чланова 59-62. Одлуке о комуналном реду предвиђено да су корисници објеката стамбених, пословних и управних зграда, помоћних и привремених објеката, продавница, занатских радњи, киоска, перона, паркинга и сличних површина у обавези да врше уклањање снега и леда са тротоара испред и поред горе наведених објеката.

У случају поледице, непходно је посипање индустријском сољу или другим средствима ради безбеднијег кретања пролазника.

Власници, односно корисници стамбених и осталих зграда и објеката обавезни су да са кровова уклањају снег и лед који представља  опасност за пролазнике, водећи при том рачуна да се не угрозе пролазници, не оштете електричне и друге инсталације.

Уколико власници односно корисници стамбених и управних зграда и других помоћних објеката нису у могућности да уклоне лед са кровова, дужни су да ангажују ватрогасну службу да их уклони.

Снег са паркинга за такси возила, уклањају корисници паркинга.

Због клизавог тротоара и појава леденица на крововима, односно настрешницама, грађанима се саветује да се крећу са појачаном пажњом дуж улица и тротоара. Напомињемо, да и ако су надлежне службе активне на терену, грађани су дужни да брину о сопственој безбедности.

Контролу уклањања снега и леда врши комунални инспектор, а у наредним данима обављаће појачан надзор у вези са чишћењем и уклањањем леда и снега са тротоара, прилаза стамбеним зградама и испред пословних објеката.

За непоштовање одредаба Одлуке, предвиђене су новчане казне за правна, физичка лица и предузетнике.

 

 

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Предлози скупштинских одлука

У складу са чланом 149. став 4 Пословника  Скупштине општине Бајина Башта (Сл .лист општине Бајина Башта  бр.4/19, објављују се предлози следећих одлука ,утврђени након спроведене јавне расправе, који ће се разматрати на 21. седници Скупштине општине Бајина Башта 20.12.2019. године.

Обавештење о расвети на тргу Душана Јерковића

Због извођења радова на  Тргу Душана Јерковића , градска расвета испред управне зграде Хидроелектране и старе Задружне управе неће радити док се радови на реконструкцији не заврше.

Хвала на разумевању.

 

Општинска управа Бајина Башта

Одлука о додели средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ 11/2018 и 06/2019), члана 8. Правилника за доделу средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2019 и 10/2019),  Општинско веће општине Бајина Башта на седници одржаној дана 28.11.2019.године доноси

Одлуку

о доделу средстава за  помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години

 

Више о одлуци у документу испод…

Пројекат јавна својина за развој јавног сектора

У циљу промоције пројектних резултата и значаја одговорног и ефикасног управљања јавном имовином града Ужица и општине Бајина Башта у оквиру пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“, израђен је други промотивни спот у коме су детаљније изнете реализоване активности на пројекту, као и преостале активности са даљим током пројекта.

Пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Спот можете погледати на адреси https://youtu.be/KtL2Lxmz-2w

                                     

 

 

Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о пијацама, одлуке о постављању башта угоститељских објеката и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Бајина Башта и одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Бајина Башта

У складу са Закључком 01 Број:06-49/019 од 15. новембра 2019. године, којим је утврђен нацрт Одлуке о пијацама, Одлуке о постављању башта угоститељских објеката и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Бајина Башта и Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Бајина Башта, Општинско веће општине Бајина Башта, у п у ћ у ј е

Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о пијацама,

одлуке о постављању башта угоститељских објеката и

других покретних привремених објеката на јавним  површинама

на територији општине Бајина Башта и одлуке о држању и заштити

домаћих животиња на територији општине Бајина Башта

 

           Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да узму учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о пијацама, Одлуке о постављању башта угоститељских објеката и других покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Бајина Башта и Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Бајина Башта, која ће трајати у периоду од 19. новембра до 04. децембра 2019. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу:sobb@mts.rs.

            Усмена јавна расправа о нацрту наведених одлука одржаће се на дан 02. децембра 2019. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                      Радомир Филиповић

Јавна набавка услуга МВ 23/19

Јавна набавка услуга МВ 23/19

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА ЗА ТРАСУ ПРОЛАСКА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉЕ БАЈИНЕ БАШТЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 29/19

Јавна набавка услуга МВ 29/19

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова