Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-11546/2018 od 30.novembra 2018. godine i 51 br.112-6426/2019 od 26.juna 2019

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Organ u kome se popunjavaju izvršilačka radna mesta:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića broj 28

Radna mesta koja se popunjavaju:

 

1.Radno mesto za poslovi lokalnog ekonomskog razvoja i vođenja javnih investicija, u zvanju savetnik – 1 izvršilac

  1. Radno mesto – Radno mesto zaslužbenik za javne nabavke, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac
  2. Radno mestoporeski inspektor kancelarijske i terenske kontrole lokalnih javnih prihoda za fizička lica u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Bezgotovinsko plaćanje lokalnih taksi

Poštovani sugrađani,

 

Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije-Jedinica za implementaciju strateških projekata-Tim za reformu javne uprave u okviru reforme javne uprave uvela je nove mogućnosti za jedinice lokalnih samouprava u oblastio bezgotovinskog plaćanja taksi i naknada platnim karticama na POS terminalima.

Opština Bajina Bašta, priključila se je ovom projektu i našim sugrađanima je omogućeno da plaćanja potrebnih lokalnih taksi mogu vršiti bezgotovinski na pos terminalu u ulici Dušana Višića br. 28, šalter sala. Bezgotovinsko plaćanje može se vršiti putem Dina card, Visa, Maestro karticama.

Bezgotovinskim plaćanjem taksi platnim karticama na pos terminalima pojednostavljuje se procedura za građanje jer na šalteru na kome predaju zahtev mogu da plate propisanu taksu ili naknadu.

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

Veličina slova