Јавна набавка радова ОП 16/19

Јавна набавка радова ОП 16/19

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА (ДОДАТНЕ КОЛИЧИНЕ)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 13/19

Јавна набавка добара МВ 13/19

НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ КЕСА ЗА СЕЛЕКТОВАНИ СУВИ ОТПАД

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 01/19

Јавна набавка радова ОП 01/19

ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕЊА НАСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПО НАЛОЗИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 17/19

Јавна набавка услуга МВ 17/19

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ
РАЈКА ТАДИЋА У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 24/19

Јавна набавка услуга МВ 24/19

Израда пројекта за изградњу тротоара и јавне расвете у Бушинском пољу у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-11546/2018 од 30.новембра 2018. године и 51 бр.112-6426/2019 од 26.јуна 2019

Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места:

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28

Радна места која се попуњавају:

 

1.Радно место за послови локалног економског развоја и вођења јавних инвестиција, у звању саветник – 1 извршилац

  1. Радно место – Радно место заслужбеник за јавне набавке, у звању млађи саветник – 1 извршилац
  2. Радно местопорески инспектор канцеларијске и теренске контроле локалних јавних прихода за физичка лица у звању млађи саветник-1 извршилац

Више о конкурсу у документима испод…

Јавна набавка радова ОП 04/19

Јавна набавка радова ОП 04/19

Асфалтирање улице Његошеве са израдом тротоара у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Безготовинско плаћање локалних такси

Поштовани суграђани,

 

Кабинет председника Владе Републике Србије-Јединица за имплементацију стратешких пројеката-Тим за реформу јавне управе у оквиру реформе јавне управе увела је нове могућности за јединице локалних самоуправа у областио безготовинског плаћања такси и накнада платним картицама на ПОС терминалима.

Општина Бајина Башта, прикључила се је овом пројекту и нашим суграђанима је омогућено да плаћања потребних локалних такси могу вршити безготовински на пос терминалу у улици Душана Вишића бр. 28, шалтер сала. Безготовинско плаћање може се вршити путем Dina card, Visa, Maestro картицама.

Безготовинским плаћањем такси платним картицама на пос терминалима поједностављује се процедура за грађање јер на шалтеру на коме предају захтев могу да плате прописану таксу или накнаду.

Општинска управа општине Бајина Башта

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Услуге збрињавања одраслих особа са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 06/19

Јавна набавка радова ОП 06/19

Асфалтирање улице „Карађорђева“ са израдом тротоара у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова