Јавна набавка радова 07/2017

Јавна набавка радова  број ЈН бр. 07/2017

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Светски дан животне средине-Зелени савет општине Бајина Башта

Светски дан заштите животне средине који се обележава 05. маја 2017. године има за циљ подизање свести о важности поштовања животне средине али и неопходности доприноса појединца. Ове године биће обележен темом „Иновација, партнерство и вредност природе“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у сарадњи са Специјалним резерватом природе „Засавица”, обележиће овај дан акцијом уклањања глога са пашњака „Ваљевац”, који је највећи никад разорани степски пашњак у Србији, а који се налази у самом средишту резервата.

Заштита животне средине може да се оствари само уз међусекторску, мулти и интердисциплинарну сарадњу у овој области.  Животна средина је у свету али и у нашој земљи, под великим притиском различитих фактора угрожавања и многе биолошке врсте су угрожене у већем или мањем степену, на прагу нестајања или су чак заувек изгубљене.

Животну средину, пре свега штитимо ради здравља и напретка људи али и очувања природних вредности, што уједно и представља систем одрживог развоја, односно усклађеност економског и друштвеног развоја с једне стране и заштите животне средине с друге стране.

Светски дан заштите животне средине подсећа људе широм света да су наши лични избори они који обликују свет око нас и да наше свакодневне одлуке као потрошача, помножене са милијардама, имају огроман утицај на животну средину – неке од њих ће допринети даљем исцрпљивању природних ресурса, док ће друге помоћи да се заштитите осетљиви екосистеми.

Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту

У оквиру међународног пројекта „Смањење ризика од катастрофа и сигурност у државама чланицама ОСЦЕ-а” Архус центар Јужне и Источне Србије спровео је пројекат „Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту”, подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији и општине Бајина Башта.Током реализације пројекта урађена је ревизија постојећих планских и других докумената вазаних за ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта. Урађена и једногласно усвојена је Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта, а следи доношење Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта. У активностима око израде поменутих докумената учествовала је шира стручна јавност, а доношење је прошло кроз процес јавне расправе, а у току читавог пројекта је вођена кампања укључивања и едукације јавности. Након усвајања докумената извршена је едукација повереника цивилне заштите, а план је да са овим активностима настави како би био оспособљен  Систем цивилне заштите, који је и најближи грађанима Бајине Баште.

Више о овоме на следећем линку  http://arhus.rs/index2.html

Студијска посета Баварској у оквиру пројекта “БиоВил”

Представници Словеније, Србије, Хрватској, Македоније и Румуније у периоду од 15. до 18. маја 2017. учествовали су у оквиру пројекта „БиоВил“ у студијској посети Немачкој, где су имали прилику да се упознају са различитим техникама производње грејања и електричне енергије у биоенергетским селима у јужном делу Немачке. Нашу делегацију чинили су представници Бајине Баште, села Костојевићи и Сталне конференције градова и општина.

„БиоВил“ је пројекат који се реализује уз подршку ЕУ програма Хоризонт 2020 и бави се развојем и успостављањем концепта биоенергетских села у земљама Југоисточне Европе. СКГО је партнер из Србије који реализује активности у оквиру програма. Циљ пројекта је подршка развоју концепта биоенергетских села у Словенији, Србији, Хрватској, Македонији и Румунији до инвестиционе фазе, кроз пренос знања из Аустрије, Немачке и других земаља. Овај пројекат ће иницирати почетак оснивања најмање пет биоенергетских села у партнерским земљама спремних за фазу инфраструктурног инвестирања, чиме би се повећао удео у биоенергетској одрживости. У Србији ће то бити село Костојевићи у општини Бајина Башта.

Инвестиција овог пројекта је пре свега у знању и искуствима партнера из западне Европе, пре свега из Аустрије и Немачке. Кроз пројекат је планирано да се развије сва потребна документација која је неопходна за инвестиције у замени котла у селу Костојевићи и то са мазута на котао на биомасу. Овим поводом организована је студијска посета у Баварској од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) и Агенције за обновљиве изворе енергије.

Током студијске посете, пример добре праксе грејања на пиљевину хотела Швајгер представљен је у селу Глон. У овом месту су од 2009. до 2014. године постављена два постројења за производњу топлотне енергије на бази пиљевине, чиме се обезбеђује не само грејање за хотел, већ и за потребе фабрике која прави чоколадне облике, цркве и шест домаћинстава. Овај пример грејања представљен је и у селу Шлахт и селу Бух где су презентовани и примери постављања цевовода РЕХАУ, такође учесници су посетили и топлану на пиљевину у месту Цинеберг. Центар за биомасу који користи, производи и продаје пиљевину, дрвене брикете и све производе од дрва, пример је добре праксе удруживања шумовласника и оснивања Асоцијације шумара који су направили овај центар за биомасу у месту Кемптен.

Село Глон је познато по томе што се 2007. године повезало са мештанима из целог округа Едерсберг како би осмислили пут енергетске транзиције који је одржив у њиховом месту до 2020. године. Кључно је што је ово пример добре праксе не само грађанске партиципације, већ грађанског волонтерског рада и грађанског активног учешћа. Њихов циљ је да потпуно пређу на коришћење искључиво обновљиве изворе енергије.

Ова посета је била јако значајна за учеснике јер су могли да виде методе и моделе приватне праксе и укључивања грађана у процес производње и испоруке топлотне и електричне енегије, као и начине на који су се организовали појединци како би проширили мрежу снабдевања топлотном енергијом на бази обновљивих извора енергије.

Тако, на пример, у биоенергетском селу Вилдполдсриед учесници су имали прилику да виде комбиноване системе коришћења соларних панела, ветрењача, пиљевине, биогаса (метана), такозвани смарт грид или паметну мрежу, будућност електродистрибуције.

Предлози на нацрт Правилника о начину финансирања пројеката организација цивилног друштва

Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима ПОЗИВА представнике организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења да дају своје примедбе, предлоге и сугестије на нацрт Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта.

Своје примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на писарницу општине Бајина Башта или поштом на доле назначену адресу:

Општина Бајина Башта

Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима.

Ул. Душана Вишића бр. 28

Рок за подношење примедби, предлога и сугестија је до 29.05.2017. године до 15 часова.

Контакт особа: Милица Гавриловић, тел. 069/1997-650, е- mail: milicagavrilovic15@gmail.com

Обавештење грађевинске инспекције Општинске управе Бајина Башта

Обавештавају се грађани са територије општине Бајина Башта, да у Складу са чл. 7. Став 6. и 7. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15) грађевинска инспекција доноси  решења о рушењу незаконито изграђених објеката.

У том смислу обавештавају се грађани да уколико добију такво решење, а за предметни објекат поседују грађевинску дозволу, или им је исти од раније у поступку легализације, да о томе доставе доказе на увид грађевинској инспекцији.

Такође, обавештавају се грађани, да горе наведеним решењима бесправни објекти улазе у поступак  Озакоњења, а до рушења истих неће доћи, сем у случају да се исти не могу озаконити.

Озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе представља јавни интерес за Републику Србију.

Јавна набавка услуга 5/2017

Јавна набавка услуга мале вредности број ЈН бр. 05/2017

Одржавање хоризонталне сигнализације

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара 3/2017

Јавна набавка добара мале вредности број ЈН бр. 03/2017

Набавка кеса за примарну селекцију отпада

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга 2/2017

Јавна набавка услуга  бр. 02/2017

Снабдевање електричном енергијом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Измене и допуна плана генералне регулације Бајине Баште

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14 и 145/14) и чл. 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЈИНЕ БАШТЕ

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 19.04.2017.год. закључно са 03.05.2017.године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Треће измене и допуне Плана, Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта (канцеларија бр.14), пружиће све потребне информације у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне, послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 03.05.2017.год.