Zahteve za izdavanje dokumenata putem virtuelnog matičara možete podneti isključivo ako ste saglasni da vam dokumenta budu dostavljena na kućnu adresu kao vrednosna pošiljka.

Što znači da prilikom prijema traženih dokumenata platite takse i ptt uslugu.

Napomena: PTT usluga se plaća za svaki dokumenat posebno.

Molimo Vas da podatke pažljivo unesete zbog bržeg dostavljanja uverenja.

Uverenje će Vam biti dostavljeno poštom na kućnu adresu u roku od 7 radnih dana.

Uverenje se dostavlja kao vrednosna pošiljka sa otkupninom, isključivo na području teritorije Republike Srbije.

Troškovi za uverenje o državljanstvu su: 740,00 dininara (R.A.T.) + 100,00 dinara (naknada troškova postupka) + 152,00 dinara (PTT troškovi) + 60,00 dinara iznos poštarine za uplatu naloga..

 

  Ime*

  Prezime*

  Devojačko prezime

  Ime oca*

  Ime majke*

  Devojačko prezime majke

  Mesec rođenja*

  Dan rođenja*

  Godina rođenja*

  Opština rođenja

  Mesto rođenja*

  JMBG*

  Broj lične karte

  Adresa

  Svrha izdavanja*

  PODNOSILAC ZAHTEVA

  Ime naručioca*

  Prezime naručioca*

  JMBG naručioca*

  Adresa isporuke*

  Mesto naručioca*

  Poštanski broj*

  Telefon naručioca*

  Elektronska pošta *

  Dokažite da niste bot

  Veličina slova