Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту

У оквиру међународног пројекта „Смањење ризика од катастрофа и сигурност у државама чланицама ОСЦЕ-а” Архус центар Јужне и Источне Србије спровео је пројекат „Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту”, подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији и општине Бајина Башта.Током реализације пројекта урађена је ревизија постојећих планских и других докумената вазаних за ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта. Урађена и једногласно усвојена је Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта, а следи доношење Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта. У активностима око израде поменутих докумената учествовала је шира стручна јавност, а доношење је прошло кроз процес јавне расправе, а у току читавог пројекта је вођена кампања укључивања и едукације јавности. Након усвајања докумената извршена је едукација повереника цивилне заштите, а план је да са овим активностима настави како би био оспособљен  Систем цивилне заштите, који је и најближи грађанима Бајине Баште.

Више о овоме на следећем линку  http://arhus.rs/index2.html

Градимо партнерство за отпорније заједнице

У оквиру међународног пројекта „Смањење ризика од катастрофа и сигурност у државама чланицама ОСЦЕ-а” Архус центар Јужне и Источне Србије спровео је пројекат „Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту”, подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији и општине Бајина Башта.Током реализације пројекта урађена је ревизија постојећих планских и других докумената вазаних за ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта. Урађена и једногласно усвојена је Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта, а следи доношење Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта. У активностима око израде поменутих докумената учествовала је шира стручна јавност, а доношење је прошло кроз процес јавне расправе, а у току читавог пројекта је вођена кампања укључивања и едукације јавности. Након усвајања докумената извршена је едукација повереника цивилне заштите, а план је да са овим активностима настави како би био оспособљен  Систем цивилне заштите, који је и најближи грађанима Бајине Баште.

„Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту” – Едукација повереника цивилне заштите-

Едукација повереника цивилне заштите, као последња активност у оквиру пројекта „Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту” Архус центра Јужне и Источне Србије, подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији и општине Бајина Башта, организована је почетком новембра у Бајиној Башти, у просторијама Канцеларије за младе.

Председници месних заједница, уједно и повереници цивилне заштите, имали су прилику да се упознају са законским оквиром у области ванредних ситуација, као и са општинском Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбом о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта. Одлука је усвојена на задњој седници Скупштине општине Бајина Башта, док се очекује скорашње доношење Наредбе.

Повереницима је подељењен едукативни материјал, од тога и Приручник за обуку повереника цивилне заштите, где је детаљно објашњена њихова улога у ситуацијама елементарних непогода.

Део планираних активности одвијао се на Тргу Душана Јерковића, где су представници Архус центра ЈИС, Општинске управе и повереници, заједно са волонтерима Канцеларије за младе поделили грађанима Бајине Баште лифлете на којима је списак свих повереника, њихови контакт телефони, као и кратак текст о томе шта је цивилна заштита и 72 часовни прибор за прживљавање.

Постери са информацијама о повереницима и њиховим контакт телефонима окачени су на видљивим местима у свим месним заједницама.

Свечано уручене одлука и наредба о формирању јединица цивилне заштите

Церемонија свечаног уручења израђених докумената у области формирања цивилне заштите, у општини Бајина Башта, у оквиру пројекта „Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту” Архус центра Јужне и Источне Србије, подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији и општине Бајина Башта, организована је 15. септембра 2016. године у Бајиној Башти.

  Том приликом представница Мисије ОЕБС у Србији, Валентина Кораћ, уручила је начелници Општинске управе Бајина Башта, Јелени Филиповић, Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбу о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта.

Презентацији су присуствовали и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, председници месних заједница и будући повереници цивилне заштите, чланови Радне групе за реализацију активности на унапређењу отпорности заједнице ради смањења ризика од непогода на територији општине Бајина Башта, као и представници свих релевантних институција, зинтересоване јавности и волонтери Канцеларије за младе.

У име стручног тима који је радио на изради поменутих докумената, Драгана Ивановић презентовала је присутнима нацрт одлуке и наредбе.

„Мисија ОЕБС у Србији подржава институционално повезивање и примену Архуске конвенције у Србији“, навела је Валентина Кораћ. Она је честитала свим учесницима у реализацији пројекта и најавила даљу подршку ове међународне организације, кроз обуку повереника цивилне заштите.

„Израда докумената који ће унапредити цивилну заштиту на нашој територији, прошао је кроз процес јавног оглашавања, стављањем на јавни увид и јавну расправу “, нагласила је Јелена Филиповић и том приликом истакла важност даље имплементације и примене одлуке и наредбе. Како је најављено, усвајање докумената биће предложено за прву наредну седницу Општинског већа, а онда на даље усвајање у скупштинској процедури.

 „Усвајање докумената на локалном нивоу биће пропраћено и активностима информисања јавности“, истакла је Соња Поповић, председница Архус центра ЈИС и менаџерка пројекта „ Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту” и том приликом најавила де ће волонтери Канцеларије за младе у Бајиној Башти, вршити поделу лифлета грађанима Бајине Баште и мештанима у месним заједницама које су у претходном периоду биле највише погођене елементарним непогодама, са прецизним упуствима о поступању у случају ризичних ситуација. Она је похвалила сарадњу са општином Бајина Башта, Мисијом ОЕБС и ресорним министарством и још једном поновила да ће за представнике месних заједница бити организована обука о цивилној заштити.

Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту

Удружење грађана Архус центар Јужне и Источне Србије, у оквиру пројекта „ Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту”, који је подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији и општине Бајина Башта, организовало је радионицу, која је одржана 27 и 28.06.2016. године у Бајиној Башти.

Радионици су, поред пројектног тима Архус центра ЈИС присуствовали и чланови Радне групе за реализацију активности на унапређењу отпорности заједнице ради смањења ризика од непогода на територији општине Бајина Башта, коју је именовао председник општине Радомир Филиповић. Радну групу чине експерти из Општинске управе општине Бајина Башта, Одељења за ванредне ситуације Ужице, ватрогасно спасилачке јединице Бајина Башта, МУП-а, јавних предузећа, повереника цивилне заштите из угрожених месних заједница, ЕПС ХЕ Бајина Башта, ТВ Прима, НП Тара, Дома здравља.

Радионица је имала за циљ да анализира, преиспита и ревидира постојеће општинске одлуке, планове и стратегије вазане за реаговање у ванредним ситуацијама и смањења ризика од непогода, а да након тога ради на ревизији постојећих и изради нацрта нових докумената чији је циљ унапређење безбедности заједнице и усаглашавање са смернициама ЕУ које дефинишу ову област.

У оквиру радионице урађен је Нацрт о изменама и допунама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Нацрт Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта који ће бити стављени на јавни увид од 15.07.2016. године у просторијама Општинске управе општине Бајина Башта.

Састанак за формирање алијансе за смањење ризика од непогода у Бајиној Башти

Катастрофалне поплаве које се учестало понављају у Србији су само још једно од подсећања да се непогоде могу десити свуда и са собом донети несагледиве последице. Бајина Башта је једна од најпогођенијих општина, претрпевши у 2014. години огромне штете због поплава и клизишта. У међувремену, општина Бајина Башта је припремила неколико веома важних планова који се односе на смањење ризика од непогода, а формирала је и Савет за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет и тиме демонстрирала трајно опредељење ка унапређењу укључивања јавности у креирање политика и стратегија на локалном нивоу.

Удружење грађана Архус центар Јужне и Источне Србије је почело са спровођењем пројеката „ Унапређење учешћа локалне заједнице ради смањења ризика од непогода у Бајиној Башти” који је подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији. Иницијални састанак је одржан 17.03.2016. године у сали Општине Бајина Башта. Овај пројекат има за циљ да добије повратну информацију од грађана/ки, институција и медија Бајине Баште о упознатости са мерама за смањење ризика од катастрофа и да сагледавањем релевантних стратешких докумената у овој области припреми препоруке за унапређење укључивања јавности.

Позиву за формирање Алијансе за смањење ризика од непогода у Бајиној Башти одазвао се предедник Општине, представници/це општинске управе Бајине Баште, представници/це Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министрства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, Републичке дирекције за воде, ЈП „Србијаводе“, Републичког хидрометеоролошког завода, Црвеног крста, ватрогасци, извиђачи Бајине Баште, представници/це цивилног сектора, медији, као и шира јавност.