Obaveštenje Opštinskog veća opštine Bajina Bašta

Opštinsko veće, na sednici od 10.03.2017. godine  usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Bajina Bašta sa potrebnim obrascima za njihovu primenu.Pravilnici su objavljeni u Sl.listu opštine Bajina Bašta br.2/2017 od 13.03.2017.godine i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

KONKURS za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta namenjenih dotacijama Sportskom savezu

U skladu sa čl. 137 tačka 1, 3, 5 i 7 Zakona o sportu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 10/2016 ), na osnovu člana 19 Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Bajina Bašta (01Broj06-5/015) objavljuje

KONKURS

za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2016. godinu, namenjenih dotacijama Sportskom savezu, u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara