Pripremni radovi za izgradnju objekta dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti

Paralelno sa edukacijom dece školskog uzrasta o značaju dobre socijalne zaštite za ranjive i ugrožene grupe sa teritorije opštine Bajina Bašta, članovi tima projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta implementiraju aktivnosti u vezi sa izgradnjom dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju. Reč je o radovima na rekonstrukciji i adaptaciji objekta budućeg Dream centra, uz finansijsku podršku Evropske unije, vrednosti od 50.000 evra, čiji početak je planiran za oktobar. Očekuje se da kompletno uređenje i stavljanje objekta u funkciju bude završeno u decembru 2016. godine.

 

U toku je i realizacija pripreme treninga za stručno osoblje koje će biti angažovano za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i ostala zainteresovana stručna lica iz relevantnih institucija u Zlatiborskom okrugu. Treninzi će obuhvatiti 4 različita modula: Pristupi i metode rada u dnevnom boravku, Senzorna soba, Montesori metod, Metod mapiranja najisključenije dece sa smetnjama u razvoju. Cilj treninga je osposobljavanje profesionalaca i volontera, kako za inkluziju identifikovanih osoba sa smetnjama u razvoju i pružanje savremenih usluga dnevnog boravka, tako i za razvoj motoričkih sposobnosti, postizanje stimulativne sredine, obezbeđenje fizičke i psihičke relaksacije i integracije dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

 

Pomenute aktivnosti se sprovode u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Info dan o socijalnoj inkluziji u Bajinoj Bašti

Uporedo sa edukacijom dece školskog uzrasta o značaju dobre socijalne zaštite za ranjive i ugrožene grupe sa teritorije opštine Bajina Bašta, sprovedena je akcija podizanja svesti kod građana Bajine Bašte.

Mladi volonteri iz osnovnih i srednjih škola, zajedno sa članovima projektnog tima, organizovali su Info dan na ulicama Bajine Bašte, informišući građane o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju njihovi sugrađani sa smetnjama u razvoju. Na taj način, šira javnost Grada je upoznata sa svrhom uspostavljanja dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, uslugama koje će se pružati u okviru dnevnog boravka, kao i aktivnostima koje će biti dostupne budućim korisnicima.

Info dan o potrebama i mogućnostima osoba sa smetnjama u razvoju realizovan je u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Sredstva su namenjena nabavci opreme za svakodnevni rad Udruženja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Ministar Vulin u poseti Udruženju dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Aleksandar Vulin, 24. maja 2016. godine posetio je Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta, koje je jedan od realizatora projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja. Ciljevi projekta su izgradnja objekta za dnevni boravak dece sa smetnjama u razvoju, kreiranje usluge dnevnog boravka, kao i podizanje svesti građana o važnosti pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Događaju su prisustvovali predstavnici Društva za cerebralnu paralizu Bajina Bašta i Crvenog krsta iz Bajine Bašte.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je sa 356.000 dinara podržalo projekat „Moj kutak“ Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta, u okviru Konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2015. godini. Sredstva su namenjena nabavci opreme za svakodnevni rad Udruženja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Održana početna konferencija projekta “Ja imam san…“

Početna konferencija projekta socijalne inkluzije „Ja imam san…“, održana je 12. aprila 2016. godine, u prostorijama Ustanove „Kultura“ u Bajinoj Bašti.

Konferencija je imala za cilj da upozna prisutne sa budućim aktivnostima i planiranim rezultatima projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Prisutnima su se obratili: Petar Petrović, zamenik predsednika Opštine Bajina Bašta, Ivan Marković, koordinator projekta, Olivera Đurović, stručni saradnik Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja i Marica Vuković, direktorka Centra za socijalni rad. Koordinator projekta je najavio izgradnju centra za osobe sa smetnjama u razvoju i uspostavljanje usluge dnevnog boravka, dok je predstavnica Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, govorila na temu položaja osoba sa smetnjama u razvoju i potrebi za promenom svesti građana kako bi se stvorilo inkluzivno društvo. Marica Vuković je predstavila sam proces socijalne inkluzije i najavila realizaciju obuka defektologa za sticanje novih veština za rad sa decom i mladima do 30 godina sa smetnjama u razvoju.

Realizaciju projekta „Ja imam san…“, opština Bajina Bašta je započela u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta. Ova aktivnost je deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, koju EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Početna konferencija projekta “Ja imam san…“

Početna konferencija projekta socijalne inkluzije „Ja imam san…“, održaće se u utorak, 12. aprila 2016. godine, u velikoj sali Ustanove „Kultura“ u Bajinoj Bašti.

Opština Bajina Bašta je počela realizaciju projekta „Ja imam san…“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta. Ova aktivnost je deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, koju EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U cilju podrške socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, narednih 20 meseci radiće se na unapređenju pristupačnosti objekata javne namene za lica sa smetnjama u razvoju, kao i poboljšanju socijalizacije i edukacije socijalno osetljivih grupa u opštini Bajina Bašta kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga. U planu je izgradnja centra za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju, senzibilizacija stručnih radnika za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju, kao i realizacija obuka za sticanje novih znanja i veština neophodnih za uspešan rad sa decom i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovo osposobljavanje za prepoznavanje potreba ove grupe korisnika.

Projekat će omogućiti podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Projektni tim ovom prilikom poziva sve zainteresovane građane da uzmu aktivno učešće u projektnim aktivnostima.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Početak realizacije projekta socijalne inkluzije „Ja imam san“

Opština Bajina Bašta je počela realizaciju projekta socijalne inkluzije „Ja imam san…“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije. U narednih 20 meseci, radiće se na unapređenju pristupačnosti objekata javne namene za lica sa smetnjama u razvoju, kao i poboljšanju socijalizacije i edukacije socijalno osetljivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga. U planu je izgradnja centra za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju, senzibilizacija stručnih radnika za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju, kao i realizacija obuka za sticanje novih znanja i veština neophodnih za uspešan rad sa  decom i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovo osposobljavanje za prepoznavanje potreba ove grupe korisnika.

Projekat „Ja imam san…“ je jedan od 28 projekata kojima su dodeljeni grantovi ukupne vrednosti 4,3 miliona evra, u okviru EU projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, koji ima za cilj podršku socijalnoj inkluziji socijalno najugroženijih grupa, među kojima su i Romi, širenjem obima i kvaliteta socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, stvarajući time bolje šanse za obrazovanje i zapošljavanje. Ceremonija dodele sertifikata dobitnicima grantova održana je 10. februara 2016. godine u amfiteatru hotela „Turist“ u Kraljevu.

Ceremoniji su prisustvovali: šef Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, nj.e. ambasador Majkl Devenport;  Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin; Ministarska poljoprivrede i zaštite životne sredine, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković; v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije, Ksenija Milenković; gradonačelnik Kraljeva, Tomislav Ilić; dimplomatski predstavnici Republike Češke, Slovačke i Kraljevine Holandije. Događaj je poslužio i za promociju rezultata EU PPF5 projekta i primopredaju tehničke dokumentacije za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Kraljevu, čiju je izradu finansirala Evropska unija.

Nakon programa dodele sertifikata, održana je radionica za implementaciju grantova u kojoj su učestvovali predstavni tehničke podrške projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ i timovi projekata koji su korisnici sredstava.

SVEČANA CEREMONIJA DODELE GRANTOVA ZA PROJEKTE SOCIJALNE INKLUZIJE

10. februara 2016. godine, u Kraljevu je održana svečana konferencija povodom dodele grantova koji učestvuju u projektu „Evropska podrška inkluzivnom društvu“, a čiji je glavni cilj podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, širenjem obima i kvaliteta socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Opštinu Bajina Bašta je predstavljao zamenik predsednika opštine Petar Petrović, kao i članovi projektnog tima iz opštinske uprave, direktorka Centra za socijalni rad Bajina Bašta i članovi Udruženja dece sa smetnjama u razvoju Bajina Bašta. Opštini Bajina Bašta je odobren grant od 206.500 evra za realizaciju projekta „Ja imam san“, koji podrazumeva izgradnju dnevnog centra za decu sa smetnjama u razvoju, obuku stručnih lica za rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i donošenje jedinstvenih planova za razvoj socijalnih usluga na lokalnom nivou.

Konferenciji su prisustvovali Šef Delegacije EU u Srbiji, Majkl Devenport, Ministar rada i socijalne politike, Aleksandar Vulin, Ministarka poljoprivrede, Snežana Bogosavljević-Bošković, i brojni ambasadori zemalja EU.

Ministar Vulin je precizirao da je dodeljeno 28 grantova u ukupnom iznosu od 4,3 miliona evra za ustanove iz 36 opština i gradova. Dobitnici grantova su predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija socijalne zaštite, centara za socijalni rad, opština i gradova, udruženja i fondacija, institucija iz oblasti obrazovanja, kao i javnih preduzeća. Te ustanove će se u naredne dve godine, kako je objasnio, baviti uslugama kućne nege, pomoći osobama koje žive sa HIV-om, pomoći deci koja žive na ulici, zapošljavanjem, obrazovanjem i osnaživanjem Roma.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport istakao je da mu je čast i zadovoljstvo da promoviše projekte koje Unija podržava i finansira za dobrobit građana Srbije, uz ocenu da Projekat predstavlja priliku da se promoviše zajednički rad i da se ostvare konkretni rezultati na terenu. Devenport je takođe naveo da su socijalno uključivanje i solidarnost sa osetljivim grupama među osnovnim vrednostima Evropske unije koje je Srbija usvojila.

Veličina slova