Јавно саопштење у вези озакоњења објеката

На основу члана 94. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/2016), Општинска управа општине Бајина Башта, доноси

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ

 Општинска управа општине Бајина Башта на основу члана 90. и 94. Закона о општем управном поступку(„Сл. гласник РС“ број 18/2016), покренула је поступке озакоњења бесправно саграђених објеката на територији општине Бајина Башта пописаних на основу сателитског снимка.

Чланом 2. Закона о озакоњењу („Сл. гласник РС“ број 96/2015), озакоњење бесправно саграђених објеката представља јавни интерес Републике Србије, те се у складу са тим позивају сви грађани општине Бајина Башта да узму активно учешће у овим поступцима а ради озакоњења бесправно саграђених објеката.

Ово решење се објављује на огласној табли Општинске управе општионе Бајина Башта , ул. Душана Вишића бр.28 и на званичној веб презентацији www.bajinabasta.rs.

 

Начелник општинске управе

Јелена Филиповић

Обавештење грађевинске инспекције Општинске управе Бајина Башта

Обавештавају се грађани са територије општине Бајина Башта, да у Складу са чл. 7. Став 6. и 7. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15) грађевинска инспекција доноси  решења о рушењу незаконито изграђених објеката.

У том смислу обавештавају се грађани да уколико добију такво решење, а за предметни објекат поседују грађевинску дозволу, или им је исти од раније у поступку легализације, да о томе доставе доказе на увид грађевинској инспекцији.

Такође, обавештавају се грађани, да горе наведеним решењима бесправни објекти улазе у поступак  Озакоњења, а до рушења истих неће доћи, сем у случају да се исти не могу озаконити.

Озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе представља јавни интерес за Републику Србију.

Пријаве објеката који нису пописани

Сходно одредбама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ број 96/2015) општина Бајина Башта донела је Програм пописа незаконито изграђених објеката. Највећи део незаконито изграђених објеката је пописан, али постоји могућност да приликом пописа катастарске општине није дошло до евидентирања сваког објекта. Грађани чији објекти нису пописани из било ког разлога, могу да дођу у службене просторије Општинске управе Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28 да пријаве објекат који није пописан путем обавештења за евидентирање незаконито изграђеног објекта.

Започет попис незаконито изграђених објеката биће довршен у потпуности.

 

Начелник општинске управе

Јелена Филиповић

Мишљења министарства у вези примене појединих одредаба Закона о озакоњењу

Министарству грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре обратио се већи број грађана-власника објеката који су незаконито изграђени,као и јединица локалних самоуправа,захтевима за давање мишљења о примени појединих одредаба Закона о озакоњењу објеката.На основу својих законских овлашћења Министарство даје следећа мишљења:

Озакоњење објеката изграђених на пољопривредном земљишту

Примена члана 33. Закона о озакоњењу

Озакоњење објеката у Бајиној Башти

У сусрет закону , усвојеном од стране Скупштине Републике Србије, о озакоњењу објеката и заједничком послу који он предвиђа а обавља се наредне године, Општинска управа Бајина Башта поставила је интернет страницу која служи нашим суграђанима да поједностави процес озакоњења незаконито изграђених објеката.