Отварање дневног боравка за децу са сметњама у развоју у Бајиној Башти

У уторак, 4. априла 2017. године са почетком у 11 часова, у улици Војводе Мишића бб у Бајиној Башти званично се отвара дневни боравак Dream центра за децу са сметњама у развоју.Отварање се реализује у оквиру пројекта „Ја имам сан…“ и има за циљ да представи један од резултата Пројекта – почетак рада дневног боравка за децу ометену у развоју, као и да упозна јавност са савременим и одрживим услугама Dream центра, неопходним за развој моторичких способности, постизање стимулативне средине, обезбеђење физичке и психичке релаксације и интеграције деце и младих са сметњама у развоју, као и са будућим активностима пројекта.

Сврха пројекта „Ја имам сан…“ је подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта, кроз успостављање локалних социјалних услуга и подизање свести грађана о значају пружања квалитетне социјалне услуге за особе са сметњама у развоју. Пројекат укупне вредности 206.323,52 евра, реализује Општина Бајина Башта у партнерству са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља из Бајине Баште. Пројекат је део програма „Подршка Европске уније инклузивном друштву“ који спроводи Делегацијa Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Одржан округли сто – Социјалне услуге и образовање деце са сметњама у развоју

  1. децембра 2016. године у просторијама Центра за социјални рад Бајина Башта, одржан је округли сто на тему „Социјалне услуге и образовање деце са сметњама у развоју“. Округли сто је био намењен особама са инвалидитетом, представницима локалне самоуправе, Дома здравља и Образовног центра Бајина Башта. Циљ округлог стола била је размена искустава и информација о развоју социјалне заштите на локалном нивоу, о социјалним услугама, а пре свега о услузи дневног боравка, као и презентација могућности унапређење квалитета подршке деци и младима са сметњама у развоју.

Скуп је отворила директорица Центра за социјални рад, Марица Вуковић, која је том приликом истакла значај који активности подршке деци и младима са сметњама у развоју имају у очувању и побољшању квалитета њиховог живота у локалној заједници.  Стручна сарадница Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, Оливера Ђуровић, упознала је присутне с начином рада у дневном боравку за децу са сметњама у развоју, напомињујући да та установа представља базу за помоћ корисницима и подршку члановима њихових породица.

Током дискусије су договорени правци будуће сарадње у сврху унапређења социјалне заштите и квалитета подршке деци и младима са сметњама у развоју на територији општине Бајина Башта. Основна идеја је била промовисање значаја социјалних услуга у заједници, представљање постојећих података о образовању деце са сметњама у развоју локалним актерима, као и отварање теме о тешкоћама при остваривању права на образовање, а све у сврху заједничког формулисања могућих решења и покретања позитивних промена у остваривању права на социјалну инклузију особа ометених у развоју.

Округли сто је активност у оквиру пројекта „Ја имам сан“, који реализује Општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља из Бајине Баште, уз финансијску подршку Европске уније. Пројекат има за циљ подршку социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Монтесори обука за запослене у дневном боравку у Бајиној Башти

Као једна од кључних активности пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније, од 8. до 15. новембра 2016. године у Бајиној Башти реализован је тренинг на тему „Примена Монтесори методе у раду са особама са инвалидитетом“.

Програм обуке је обухватио два дела намењена дефектолозима свих струка, педагозима, психолозима и другим специјалним васпитачима који раде или ће радити са особама са сметњама у развоју. Акредитовани предавачи Српске Монтесори асоцијације упознали су полазнике програма са Монтесори филозофијом и педагогијом, односно како научити Монтесори вежбе, савладати израду Монтесори материјала, развити способност посматрања и препознавања индивидуалних потреба, открити нове начине индивидуалног приступа, створити амбијент који одговара индивидуалним потребама деце и научити начине организовања и извођења развојних игара.

Монтесори је концепт чији фокус је на развоју интелигенције као основе људског развоја, уз истовремено и постепено усавршавање покрета, усвајање одређених правила и развој пажње и концентрације. Изложеност групи са позитивним социјалним понашањем, без великих осцилација, као и стабилној и сталној средини у физичком смислу током осетљивих периода живота, води стварању јаке личности, самосталног одлучивања, самопоуздања и самопоштовања код деце са сметњама у развоју. Велика пажња је поклоњена физичком развоју и координацији покрета детета у разноврсној средини са књигама, играчкама и дидактичким материјалима прилагођеним његовом узрасту, с обзиром на то да је покрет основа Монтесори педагогије и развоја свести детета.

Обука је спроведена у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чији циљ је подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат имплементира Општина Бајина Башта у партнерству са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Реализован тренинг „Процена потреба и израда индивидуалног плана услуга за децу и младе са сметњама у развоју“ у Бајиној Башти

У оквиру пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта, 30. октобра 2016. одржан је трећи модул тренинга за будуће стручне сараднике дневног боравка Dream центра намењеног деци и младима са сметњама у развоју.

Обука на тему Процене потреба и израда индивидуалног плана услуга за децу и младе са сметњама у развоју, у организацији специјалних едукатора Друштва за церебралну и дечију парализу из Ивањице, обухватила је примену модерних приступа са фокусом на подржавању и развијању капацитета особа са сметњама у развоју, у циљу пружања квалитетних социјалних услуга грађанима и обезбеђивања активније позиције особа са интелектуалним потешкоћама, а пре свега деце са којима се минимално спроводи или не спроводи едукација и рехабилитациони рад услед тога што нису обухваћена системом образовања нити било којим обликом третмана.

Након првог корака који се односио на систематску регистрацију ове деце, током овог модула обука спроведен је процес прилагођавања услуга дневног боравка деци са сметњама у развоју кадровски, програмски и просторно, кроз образовање наставника и припрему за примену одговарајућих метода у раду. Едукација је обухватила презентацију вештина за процену, планирање и организацију рада у дневном боравку, активности које укључују и саму породицу, као и нивое у раду са корисницима који представљају оквир за индивидуализацију приступа. Значајна пажња посвећена је стручном раду на тему пријема, процена потреба и способности корисника, планирања индивидуалног плана услуга са реализацијом активности и услуга идентификованих у индивидуалном плану, припреме и адаптације корисника у познатом и неформалном окружењу и евалуације индивидуалних планова. Оцена компетенција полазника по завршетку тренинга извршена је на основу израде индивудуалних програма рада за децу са посебним потребама, односно децу са поремећајем из аутистичног спектра и децу са поремећајем понашања.

Обука Процена потреба и израда IPU представља битну фазу пројекта „Ја имам сан“, чији основни циљ је подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Из финансијску подршку Европске уније, пројекат реализује Општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља из Бајине Баште.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Реализован тренинг Сензорна соба у Бајиној Башти

У оквиру пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта, у просторијама Црвеног крста Бајина Башта 16. октобра 2016. године одржан је тренинг на тему „Сензорна соба“, намењен стручном особљу будућег дневног боравка за особе са сметњама у развоју у Бајиној Башти.

Обуку су организовали дефектолози и педагози Друштва за церебралну и дечију парализу Ивањица: Мр. Светлана Главинић, Дубравка Ивковић и Ана Драгојевић. На овај начин, учесницима тренинга је представљена помоћна терапијска метода у виду специјализоване интерактивне собе за стимулацију свих чула и успостављање емоционалне равнотеже особа са тешкоћама у развоју. Циљ овакве методе јесте креирање индивидуалних планова и програма рехабилитације прилагођених специфичним потребама пацијената, што се постиже кроз стимулацију свих чула, подизање пажње, побољшање функционалног статуса и остварење боље сарадње с пацијенатима током третмана.

Сензорну собу ће од 2017. године у терапијске сврхе моћи да користе деца и млади са сметњама у развоју – корисници дневног боравка Dream центра у Бајиној Башти, док је у плану проширење услуге на остале суграђане којима је помоћ потребна.

Тренинг је реализован у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чији циљ је подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Реализована едукација Мапирање најискљученије деце са сметњама у развоју у Бајиној Башти

У оквиру пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније, 8. октобра 2016. године у просторијама Црвеног крста Бајина Башта реализован је први од четири модула тренинга за стручно особље које ће бити ангажовано у дневном боравку за рад са децом са сметњама у развоју и остала заинтересована стручна лица из Златиборског округа.

Едукацију на тему Излазак ка кориснику и мапирање ресурса у локалној заједници и најискљученије деце организовало је Удружење „Снага пријатељства“ – Amity, у складу са акредитованим Програмом основне обуке за израду плана мапирања и изласка на терен у циљу идентификације најискљученије деце са сметњама у развоју. Тренинг за 13 стручних лица из области социјалне/здравствене заштите и образовања реализовале су мр Надежда Сатарић, социјална радница и Невенка Богдановић, психолошкиња. Осим анализе правног оквира и тренутног бројног стања особа са сметњама у развоју, обука је обухватила и основне механизме идентификације деце са сметњама у развоју која нису укључена у систем заштите, вештине комуникације с децом ометеном у развоју и члановима њихових породица, технике умрежавања кључних стејкхолдера битних за поменуту област, као и примере добре праксе из земље и иностранства.

Активним учешћем у теоријском и практичном делу обуке, учесници тренинга су показали спремност и мотивацију да унапреде постојећа знања из поменуте области и стекну нове вештине у циљу побољшања квалитета живота деце ометене у развоју.

Поменуте активности се спроводе у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Припремни радови за изградњу објекта дневног боравка за особе са сметњама у развоју у Бајиној Башти

Паралелно са едукацијом деце школског узраста о значају добре социјалне заштите за рањиве и угрожене групе са територије општине Бајина Башта, чланови тима пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта имплементирају активности у вези са изградњом дневног боравка за особе са сметњама у развоју. Реч је о радовима на реконструкцији и адаптацији објекта будућег Dream центра, уз финансијску подршку Европске уније, вредности од 50.000 евра, чији почетак је планиран за октобар. Очекује се да комплетно уређење и стављање објекта у функцију буде завршено у децембру 2016. године.

 

У току је и реализација припреме тренинга за стручно особље које ће бити ангажовано за рад са децом са сметњама у развоју, као и остала заинтересована стручна лица из релевантних институција у Златиборском округу. Тренинзи ће обухватити 4 различита модула: Приступи и методе рада у дневном боравку, Сензорна соба, Монтесори метод, Метод мапирања најискљученије деце са сметњама у развоју. Циљ тренинга је оспособљавање професионалаца и волонтера, како за инклузију идентификованих особа са сметњама у развоју и пружање савремених услуга дневног боравка, тако и за развој моторичких способности, постизање стимулативне средине, обезбеђење физичке и психичке релаксације и интеграције деце и младих са сметњама у развоју.

 

Поменуте активности се спроводе у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Инфо дан о социјалној инклузији у Бајиној Башти

Упоредо са едукацијом деце школског узраста о значају добре социјалне заштите за рањиве и угрожене групе са територије општине Бајина Башта, спроведена је акција подизања свести код грађана Бајине Баште.

Млади волонтери из основних и средњих школа, заједно са члановима пројектног тима, организовали су Инфо дан на улицама Бајине Баште, информишући грађане о проблемима са којима се свакодневно суочавају њихови суграђани са сметњама у развоју. На тај начин, шира јавност Града је упозната са сврхом успостављања дневног боравка за децу са сметњама у развоју, услугама које ће се пружати у оквиру дневног боравка, као и активностима које ће бити доступне будућим корисницима.

Инфо дан о потребама и могућностима особа са сметњама у развоју реализован је у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Средства су намењена набавци опреме за свакодневни рад Удружења.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Министар Вулин у посети Удружењу деце са сметњама у развоју и њихових родитеља

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, Александар Вулин, 24. маја 2016. године посетио је Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта, које је један од реализатора пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта, у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља. Циљеви пројекта су изградња објекта за дневни боравак деце са сметњама у развоју, креирање услуге дневног боравка, као и подизање свести грађана о важности пружања квалитетне социјалне услуге за особе са сметњама у развоју.

Догађају су присуствовали представници Друштва за церебралну парализу Бајина Башта и Црвеног крста из Бајине Баште.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је са 356.000 динара подржало пројекат „Мој кутак“ Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта, у оквиру Конкурса за унапређење положаја особа са инвалидитетом у 2015. години. Средства су намењена набавци опреме за свакодневни рад Удружења.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Одржана почетна конференција пројекта “Ја имам сан…“

Почетна конференција пројекта социјалне инклузије „Ја имам сан…“, одржана је 12. априла 2016. године, у просторијама Установе „Култура“ у Бајиној Башти.

Конференција је имала за циљ да упозна присутне са будућим активностима и планираним резултатима пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта, кроз успостављање локалних социјалних услуга и подизање свести грађана о значају пружања квалитетне социјалне услуге за особе са сметњама у развоју.

Присутнима су се обратили: Петар Петровић, заменик председника Општине Бајина Башта, Иван Марковић, координатор пројекта, Оливера Ђуровић, стручни сарадник Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља и Марица Вуковић, директорка Центра за социјални рад. Координатор пројекта је најавио изградњу центра за особе са сметњама у развоју и успостављање услуге дневног боравка, док је представница Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, говорила на тему положаја особа са сметњама у развоју и потреби за променом свести грађана како би се створило инклузивно друштво. Марица Вуковић је представила сам процес социјалне инклузије и најавила реализацију обука дефектолога за стицање нових вештина за рад са децом и младима до 30 година са сметњама у развоју.

Реализацију пројекта „Ја имам сан…“, општина Бајина Башта је започела у сарадњи са Центром за социјални рад Бајина Башта и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта. Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније инклузивном друштву“, коју ЕУ финансира са 5,4 милиона евра, а који спроводи Делегацијa Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs