Скупштина Општине Бајина Башта броји 45 одборника.

Чланови Скупштине општине Бајина Башта:

Весна Ђурић

Весна Ђурић

Председник Скупштине Општине Бајина Башта

Радина Рајаковић

Радина Рајаковић

Секретар Скупштине Општине Бајина Башта

1. ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
2. АКСИЋ САЊА
3. ВИЛОТИЋ МАРЈАНА
4. БИЉИЋ ГРОЗДАН
5. ВУКАИЛОВИЋ ДРАГАН
6. ГЛИШИЋ БРАНКА
7. РАДОВАНОВИЋ ВИДАН
8. ЂОРЂЕВИЋ НЕМАЊА
9. ЂУРИЋ КАРАКЛИЋ АЛЕКСАНДРА
10.ЂУРОВИЋ ОЛИВЕРА
11.ИЛИЈАШЕВИЋ НИКОЛА
12.ЈЕЛИСАВЧИЋ ДУШКО
13.МИЛОШЕВИЋ ВЛАСТИМИР
14.ЈОВАНОВИЋ ДУШИЦА
15.ЈОВАНОВИЋ ЕМИЛИЈА
16.ПЕТРОВИЋ БИЉАНА
17.ПЕТРОВИЋ МИЉКО
18.КОВАЧЕВИЋ ЉУБОДРАГ
19.ЛУКИЋ РАДИВОЈЕ
20.ЛУКИЋ МИРОСЛАВ
21.ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
22.МАКСИМОВИЋ ВЕСНА
23.ЛУКИЋ МЛАДЕН
24.МИЛЕКИЋ ДУШКО
25.МИЛУТИНОВИЋ ГОРАН
26.МАКСИМОВИЋ РАДОМИР
27.МАРКОВИЋ ВАЛЕНТИНА
28.НЕШКОВИЋ МИРОСЛАВ
29.ПАВИЋЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ
30.МАРКОВИЋ МИЛОШ
31.РАДОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
32.МАТИЋ МИЛЕТА
33.РАКИЋ НЕДЕЉКО
34.ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ
35.РАДОВАНОВИЋ ВЛАДЕ
36.РАДОВАНОВИЋ ВОЈО
37.СПАСОЈЕВИЋ СИНИША
38.РАКОВИЋ ЗОРАН
39.СТАМЕНИЋ ДАНИЈЕЛА
40.РИСТИЋ ВЕЉКО
41.СТАНКОВИЋ ЈАСНА
42.ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
43.ФИЛИПОВИЋ РАДОМИР
44.ЂУРИЋ ВЕСНА
45.ШАРАЦ ЛИДИЈА
Кликните ОВДЕ  да сазнате више о пословима које обавља сваки запослени и општини Бајина Башта, као и о систематизацији радних места у општини Бајина Башта.