Skupština Opštine Bajina Bašta broji 45 odbornika.

Odbornici Skupštine opštine Bajina Bašta su:

Vesna Đurić

Vesna Đurić

Predsednik Skupštine Opštine Bajina Bašta

Radina Rajaković

Radina Rajaković

Sekretar Skupštine Opštine Bajina Bašta

1. BABIĆ SVETLANA
2. AKSIĆ SANjA
3. VILOTIĆ MARJANA
4. JOSIPOVIĆ LjUBINKO
5. SPASOJEVIĆ DRAGAN
6. GLIŠIĆ BRANKA
7. RADOVANOVIĆ VIDAN
8. SAVIĆ RATKO
9. ĐURIĆ KARAKLIĆ ALEKSANDRA
10.ĐUROVIĆ OLIVERA
11.ILIJAŠEVIĆ NIKOLA
12.JELISAVČIĆ DUŠKO
13.MILOŠEVIĆ VLASTIMIR
14.JOVANOVIĆ DUŠICA
15.KRLIĆ MILENA
16.PETROVIĆ BILjANA
17.PETROVIĆ MILjKO
18.KOVAČEVIĆ LjUBODRAG
19.LUKIĆ RADIVOJE
20.LUKIĆ MIROSLAV
21.JOVANOVIĆ ŽELjKO
22.MAKSIMOVIĆ VESNA
23.LUKIĆ MLADEN
24.DODIĆ GAVRILOVIĆ MILICA
25.JAGODIĆ DRAGOMAN
26.MAKSIMOVIĆ RADOMIR
27.MARKOVIĆ VALENTINA
28.NEŠKOVIĆ MIROSLAV
29.PAVIĆEVIĆ VASILIJE
30.MARKOVIĆ MILOŠ
31.MILOVANOVIĆ MILENKO
32.MATIĆ MILETA
33.RAKIĆ NEDELjKO
34.PETROVIĆ PREDRAG
35.RADOVANOVIĆ VLADE
36.RADOVANOVIĆ VOJO
37.SPASOJEVIĆ SINIŠA
38.RAKOVIĆ ZORAN
39.STAMENIĆ DANIJELA
40.RISTIĆ VELjKO
41.STANKOVIĆ JASNA
42.TODOROVIĆ DRAGAN
43.RADOJIČIĆ LjUBINKO
44.ĐURIĆ VESNA
45.ŠARAC LIDIJA
Kliknite OVDE  da saznate više o poslovima koje obavlja svaki zaposleni i opštini Bajina Bašta, kao i o sistematizaciji radnih mesta u opštini Bajina Bašta.
Veličina slova