Skupština Opštine Bajina Bašta broji 45 odbornika.

Odbornici Skupštine opštine Bajina Bašta su:

Vesna Đurić

Vesna Đurić

Predsednik Skupštine Opštine Bajina Bašta

Radina Rajaković

Radina Rajaković

Sekretar Skupštine Opštine Bajina Bašta

1. AKSENTIJEVIĆ ALEKSANDAR
2. ALEKSIĆ DRAGANA
3. ADžIĆ BOGDANOVIĆ SLAVICA
4. BABIĆ SVETLANA
5. BLAGOJEVIĆ RAJKA
6. GLIŠIĆ BRANKA
7. ĐURIĆ LAZO
8. ĐOKIĆ ZORICA
9. ILIJAŠEVIĆ VESNA
10.ĐUROVIĆ OLIVERA
11.JEVTIĆ SINIŠA
12.JELISAVČIĆ VLADIMIR
13.JELISAVČIĆ DUŠKO
14.JEZDIĆ RADE
15.JOVANOVIĆ NEBOJŠA
16.KARAKLIĆ ĐURIĆ ALEKSANDRA
17.KARAKLIĆ NIKOLA
18.KREMIĆ RADOVAN
19.KRLIĆ MILENA
20.KOVAČEVIĆ LjUBODRAG
21.JLAZAREVIĆ SLAVIŠA
22.MAKSIMOVIĆ RADOMIR
23.LUKIĆ MLADEN
24.MALEŠEVIĆ MARINA
25.MARKOVIĆ IVAN
26.MITROVIĆ RADIŠA
27.MARKOVIĆ MARKO
28.NEŠKOVIĆ MIROSLAV
29.PETROVIĆ VIDAN
30.PETROVIĆ MILjKO
31.PETROVIĆ PETAR
32.SPASOJEVIĆ SINIŠA
33.RAKIĆ NEDELjKO
34.STOJKANOVIĆ NOVICA
35.ŠARAC LIDIJA
36.TOMIĆ RADOSAV
37.SAVIĆ NATAŠA
38.KOSIĆ MILOŠ
39.LEKIĆ ALEKSANDRA
40.PETROVIĆ LjUBODRAG
Kliknite OVDE  da saznate više o poslovima koje obavlja svaki zaposleni i opštini Bajina Bašta, kao i o sistematizaciji radnih mesta u opštini Bajina Bašta.
Veličina slova