РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА

Табелу испод са документима можете претраживати по задатом критеријуму (нпр. броју предмета).

Редни бројИнвеститорВрста радоваБрој предметаДатум објављивањаДокументација
1Чолић Мишо, Спасоја Ивановића 55 Бајина БаштаИзградња економског објекта351-40/201503.04.2015

преузмите

2Милосављевић Душанка, Славимира Ђорђевића 14 Бајина БаштаИзградња помоћног објекта351-39/201502.04.2015

преузмите

3Кадињача АД, Миленка Топаловића 78Реконструкција пословног простора351-42/201509.04.2015

преузмите

4Зарић Зарија, Драгољуба Бешлића 18/1 Бајина БаштаИзградња помоћног објекта351-54/201530.04.2015

преузмите

5Михаило Поповић, К.М.Обреновића 5/б Бајина БаштаОдржавање стамбено пословног објекта351-63/201514.05.2015

преузмите

6Тришић Милан, Радничка 1 Бајина БаштаИзградња нисконапонског вода351-38/201515.06.2015

преузмите

7Милутин Танасковић, Јакаљ Бајина БаштаИзградња објекта за намену пољопривреде351-99/201524.06.2015

преузмите

8ЕПС Краљево-Погон Бајина БаштаИзградња СБТЦ -Катино брдо 2351-95/201526.06.2015

преузмите

9Робне куће ДОО, Макензијева 57 БеоградАдаптација пословног простора351-110/201503.07.2015

преузмите

10Зоран Луковић, Устаничка 6 Бајина БаштаПромена намене објекта351-113/201514.07.2015

преузмите

11Млекара Спасојевић ДОО, Црвица 22 Бајина БаштаИзградња СТС 10/0.4 КВ351-112/201510.07.2015

преузмите

12Љиљана Живановић, Светосавска 145 Бајина БаштаИзградња објекта за намену пољопривреде351-138/201511.08.2015

преузмите

13Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28Изградња мреже јавног осветљења351-158/201527.08.2015

преузмите

14Ненад Јовановић, Милоша Поцерца 34 БеоградАдаптација стамбенног простора351-178/201514.09.2015

преузмите

15Илић Жељко, Николе Тесле 92 УжицеИзградња објекта за намену пољопривреде351-181/201525.09.2015

преузмите

16+Николић Ђорђе, Црвица Бајина БаштаИзградња помоћног објекта 351-201/201528.09.2015

преузмите

17Митровић Бобан, Пилица Бајина БаштаИзградња СТС 10/0.4 КВ351-202/201529.09.2015

преузмите

18Штрбац Марко, Кнеза Милана Обреновића 57 Бајина БаштаИзградња помоћног објекта 351-205/201501.10.2015

преузмите

19Тришић Милан, Радничка 1 Бајина БаштаИзградња нисконапонског вода351-209/201502.10.2015

преузмите

20Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28Изградња мреже јавног осветљења351-215/201507.10.2015

преузмите

21VIP MOBILE DOO БеоградИзградња СТС 10/0.4 КВ351-210/201507.10.2015

преузмите

22Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28Изградња пута у МЗ Солотуша351-223/201520.10.2015

преузмите

23Тришић Милан, Радничка 1 Бајина Башта Изградња помоћног објекта 351-224/201527.10.2015

преузмите

24Катанић Тадија, Краља Драгутина 11 Бајина БаштаРеконструкција пословно стамбеног објекта351-227/201530.10.2015

преузмите

25Тришић Милан, Радничка 1 Бајина БаштаИзградња базена351-233/201503.11.2015

преузмите

26Војвођанска банка АД, Нови СадИнвестиционо одржавање објекта351-235/201510.11.2015

преузмите

27Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28Реконструкција некатегорисаног пута351-265/201529.12.2015

преузмите

28Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28Инвестиционо одржавање пута351-266/201530.12.2015

преузмите