U okviru projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, 8. oktobra 2016. godine u prostorijama Crvenog krsta Bajina Bašta realizovan je prvi od četiri modula treninga za stručno osoblje koje će biti angažovano u dnevnom boravku za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i ostala zainteresovana stručna lica iz Zlatiborskog okruga.

Edukaciju na temu Izlazak ka korisniku i mapiranje resursa u lokalnoj zajednici i najisključenije dece organizovalo je Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity, u skladu sa akreditovanim Programom osnovne obuke za izradu plana mapiranja i izlaska na teren u cilju identifikacije najisključenije dece sa smetnjama u razvoju. Trening za 13 stručnih lica iz oblasti socijalne/zdravstvene zaštite i obrazovanja realizovale su mr Nadežda Satarić, socijalna radnica i Nevenka Bogdanović, psihološkinja. Osim analize pravnog okvira i trenutnog brojnog stanja osoba sa smetnjama u razvoju, obuka je obuhvatila i osnovne mehanizme identifikacije dece sa smetnjama u razvoju koja nisu uključena u sistem zaštite, veštine komunikacije s decom ometenom u razvoju i članovima njihovih porodica, tehnike umrežavanja ključnih stejkholdera bitnih za pomenutu oblast, kao i primere dobre prakse iz zemlje i inostranstva.

Aktivnim učešćem u teorijskom i praktičnom delu obuke, učesnici treninga su pokazali spremnost i motivaciju da unaprede postojeća znanja iz pomenute oblasti i steknu nove veštine u cilju poboljšanja kvaliteta života dece ometene u razvoju.

Pomenute aktivnosti se sprovode u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova