U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-35/018 od 30. novembra 2018. godine, kojim je utvrđen nacrt novog Statuta opštine Bajina Bašta, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, upućuje

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STATUTA OPŠTINE BAJINA BAŠTA

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu novog Statuta opštine Bajina Bašta, koja će trajati u periodu od 01. decembra do 15. decembra 2018. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu:sobb@mts.rs.

Usmena javna rasprava o nacrtu novog Statuta opštine Bajina Bašta održaće se na dan 10. decembra 2018. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 11,30 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

Podelite ovu vest:
Veličina slova