U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-35/018 od 30. novembra 2018. godine, kojim je utvrđen nacrt Plana investicija opštine Bajina Bašta za 2019. godinu, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

 

 POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA INVESTICIJA OPŠTINE BAJINA BAŠTA ZA 2019. GODINU

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Plana investicija opštine Bajina Bašta za 2019. godinu, koja će trajati u periodu od 01. decembra do 15. decembra 2018. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: opstinabb.investicije@gmail.com.

Usmena javna rasprava o nacrtu Plana investicija opštine Bajina Bašta za 2019. godinu održaće se na dan 10. decembra 2018. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

Podelite ovu vest:
Veličina slova