Planinu Taru priroda je bogato darovala različitim geomorfološkim celinama, specifičnim oblicima reljefa i drugim prirodnim lepotama po cemu se ubraja u najlepše planine Srbije. Tara i susedna Zvijezda, čine jedinstvenu planinsku celinu, koju medjusobno dele kanjonske doline rečica: Derventa i Beli Rzav. Ove planine čine istočni ogranci Dinarskog sistema sa sličnom strukturom i pravcem pružanja (severozapad – jugoistok), kojima je Drina usekla duboku i živopisnu kanjonsku dolinu. Ukupna površina planine Tare je 183 km2 , a prosečna visina je 1200 m. Područje Nacionalnog Parka Tara zauzima prostor od 19.175 hektara. Na području NP Tara postoji značajan broj zaštićenih vrsta (ukupno 1100 vrsta viših biljaka , od kojih je najpoznatija Pančićeva omorika) i životinjskih vrsta (ukupno oko 170 vrsta ptica, oko 53 vrste sisara…).

Klima na Tari je kontinentalno-planinska. Prosečna temperatura leti je 15,3 oC, a zimi iznosi -3,7 oC. Broj sunčanih dana je 62 godišnje. Prosečna dnevna insolacija leti 7,2 h, a zimi 2,8 h. Prosečna dužina trajanja snežnog pokrivača je 106 dana uz prosečnu debljinu snega od 100 cm. Period pod snegom je od Oktobra do Aprila.

Mitrovac na Tari

Mitrovac je jedna od najvećih visoravni Tare. Nalazi se na oko 1080 m nadmorske visine i karakterišu ga hladne zime i jeseni koje su toplije od proleća. Prosečna debljina snežnog pokrivača je oko 1 m i ima ga 100 dana godišnje. Leti su prosečne temperature 16,6 stepeni. Ovde će Vas dočekati obilje prirode i čistog vazduha. Aktivni doživljaj prirode…

Na Mitrovcu je izgrađeno veliko beogradsko Dečije odmaralište u kome, pored centralnog objekta, postoji još šest paviljona u obliku šatora, čiji je ukupni kapacitet oko 600 mališana. U okviru odmarališta postoje i svi uslovi da se uz odmor i oporavak, odvija i rekreatinvna nastava. U zimskom periodu rade i dva ski lifta.

Posebnu atrakciju ovog dela Tare čine svakako jezero Zaovine i vidikovac Kozja stena, sa koga puca veličanstven pogled na kanjon Drine i jezero Perućac. Jezero Zaovine leži na 840 m nadmorske visine, i nastalo je pregradjivanjem gornjeg toka rečice Beli Rzav. U jezero Zaovine se, u vreme visokog vodostaja kroz ogromne cevi postavljene u tunelu u dužini od 9750 m, pumpama velike jačine ispumpava voda iz jezera Perućac, koja se kasnije u vreme niskog vodostaja iz ove akumulacije istim cevima vraća u Drinu i tako se koristi za proizvodnju električne energije. Jezero Zaovine, okruženo šumama i proplancima, predstavlja pravu oazu mira i tišine. Kristalno čista jezerska voda obiluje raznim vrstama riba, tako da će zaljubljenici u ribolov na jezeru naći svoje mesto za uživanje. Jezero pruža dosta mogućnosti za bavljenje sportovima na vodi, kao i za kupanje. U Zaovinama će sva čula uživati.

Veličina slova