U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-45/019 od 23. oktobra 2019. godine, kojim je utvrđen nacrt Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2020. godinu, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O

NACRTU PLANA JAVNIH INVESTICIJA

OPŠTINE BAJINA BAŠTA ZA 2020. GODINU

           Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Plana javnih  investicija opštine Bajina Bašta za 2020. godinu, koja će trajati u periodu od 25. oktobra do 08. novembra 2019. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: opstinabb.investicije@gmail.com.

            Usmena javna rasprava o nacrtu Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2020. godinu održaće se na dan 05. novembra 2019. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

OPŠTINSKO VEĆE

                                                                                    ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE

                                                                                                      Petar Petrović

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova