Republička izborna komisija, na sednici održanoj 16. marta 2017. godine, donela je

O B J A Š Nj E Nj E

za primenu člana 16. stav 4. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike,raspisanih za 2. april 2017. godine

  1. Član 16. stav 4. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 18/17) glasi:

                 „Svoj identitet birač dokazuje važećom ličnom kartom, odnosno važećom putnom ispravom (pasošem), kao i važećom vozačkom dozvolom na čijem je obrascu naveden jedinstveni matični broj birača.“.

                 Birački odbor treba da omogući glasanje biraču koji svoj identitet dokazuje ličnom kartom sa isteklim rokom važenja, pod uslovom da priloži potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte.

  1. Objašnjenje iz tačke 1. shodno se primenjuje i u slučaju glasanja birača van biračkog mesta, u skladu sa čl. 26. i 27. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine.
  2. Ovo objašnjenje će biti dostavljeno biračkim odborima obrazovanim za sprovođenje izbora za predsednika Republike raspisanih za 2. april 2017. godine.
  3. 4. Ovo objašnjenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

02 Broj:013-191/17

U Beogradu, 16. marta 2017. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                        PREDSEDNIK

                                                                                Vladimir Dimitrijević

Podelite ovu vest:

Još nema komentara za ovu vest.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti javno vidiljiva. Obavezna polja su označena sa (*).