ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу члана 10. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( „Службени гласник РС“ број 15/2016) обавештава пореске обвезнике да могу поднети захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате који је доспео за плаћање на дан 4. март 2016. године и који је као такав евидентиран у пореском рачуноводству Службе за наплату и контролу јавних прихода, а где износ главног дуга не прелази 2.000.000 динара.

Захтеви се могу поднети од 1. априла 2016. године до 4. јула 2016. године, на писарници Општинске управе Бајина Башта и у канцеларији бр. 16 и 23. Службе за наплату и контролу јавних прихода.

Пореским обвезницима који стекну право на плаћање дугованог пореза на рате у складу са наведеним законом, и редовно измирују рате доспелих обавеза које су одложене, као и текуће обавезе у складу са Законом, отписује се камата на дуг која се односи на дуговани порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.

Уколико порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза на рате у складу са овим Законом исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг.

Висина референтне каматне стопе која се примењује током репрограма је 4.25% (важи од 11.02.2016.године)  а може и линк

http://www.nbs.rs/internet/cirilica/index.html

Службе за наплату и контролу јавних прихода

Поделите ову вест:

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Величина слова