Članom 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članom 113. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajine Bašte“ broj 2/019), propisano je da je nadležni organ opštine dužan da na internet prezentaciji opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi skupština.

U skladu sa navedenom obavezom, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, obaveštava javnost da je otpočela rad na pripremi sledećih odluka:

-Odluke o mesnim zajednicama,

-Odluka o budžetu opštine Bajina Bašta za 2020.godinu

-Odluke o boravišnoj taksi

-Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o održavnju javnih zelenih površina

-Odluka o sahranjivanjima i grobljima na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o pogrebnim delatnostima

-Odluka o snabdevanju vodom

-Odluka o prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene

-Odluka o postavljanje ugostiteljskih bašti, tezgi na javnim površinama

-Odluka o pijacama

-Odluka o dimničarskim uslugama

 

Načelnik Opštinske uprave

Jelena Filipović

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova