Članom 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članom 113. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajine Bašte“ broj 2/019), propisano je da je nadležni organ opštine dužan da na internet prezentaciji opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad n apripremi propisa koje donosu skupština.

U skladu sa navedenom obavezom, Oipštinska uprava opštine Bajina Bašta, obaveštava javnost da je otpočeo rad na pripremi sledećih odluka:

-Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretmosti obveznnika koji vode poslovne knjige sa prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti u 2018. godini na teritoriji opštine Bajina Bašta.

 

 

Načelnik Opštinske uprave

Jelena Filipović

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova