ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

објављује

ЗАХТЕВ

ЈП ЕПС огранак „Дринско – Лимске ХЕ“ за давање сагласности за цену воде за водоводе „Тара“ и „Перућац“.

Поделите ову вест: