U skladu sa odredbama člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014–dr. zakon, 101/2016–dr. zakon i 47/2018), Odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta 01 broj: 320-4/2017 i Odluke o izmeni Odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta 01 broj 320-1/2019, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, upućuje

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STRATEGIJE POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE BAJINA BAŠTA 2019-2024

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta za vremenski period od 2019. do  2024. godine, koja će trajati u periodu od 25. januara do 19. februara 2019. godine,  dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi, lično na pisarnici ili poštom,  na adresu : Opština Bajina Bašta – Načelniku opštinske uprave, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu ana.ilijasevic@bajinabasta.rs , zaključno sa 19.02.2019. godine.

Usmena javna rasprava o nacrtu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta za vremenski period od 2019. do  2024. godine  održaće se na dan 18. februara 2019. godine u sali SO Bajina Bašta,  Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 11,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

 

                                                           OPŠTINSKA UPRAVA

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Jelena Filipović

Podelite ovu vest:
Veličina slova