Poštovani sugrađani,

 

Povodom problema zagađenja vazduha posebno izraženog u periodu grejne sezone podsećamo vas da je povećanje suspendnovanih čestica u vazduhu direktna posledica procesa sagorevanja fosilnih goriva u automibilima i energenata u individualnim ložištima i toplanama.

Poreklo grubih suspendovanih čestica  (PM10), u urbanim sredinama je od motornih vozila i peći za sagorevanje. PM10 su među najopasnijim polutantima u vazduhu, one prilikom udisanja napadaju ljudski respiratorni sistem, utiču na njegovu otpornost i deponuju se u nadubljim delovima pluća, stvarajući zdravstvene probleme.

Pored toga što oštećuju zdravlje ove čestice umanjuju i vidljivost tokom dana jer stvaraju efekte vidljivosti koji su karakteristični za izmaglicu koja se često prepoznaje kao smog.

Upotreba motornih vozila na fosilna goriva doprinosi povećanju efekta staklene bašte, što je direktan uticaj na klimatske promene.

Pozivamo vas da u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, posebno u grejnoj sezoni:

-smanjite korišćenje uglja kao energetna,

-smanjite upotrebu automobila.

Preporučujemo vam:

-da ne koristite otpadne materijale kao energente (plastika, guma, tekstil i sl.), zato što je opasno i kažnjivo.

Ovom prilikom pozivamo i sve privredne subjekte da se pridržavaju datih preporuka, a da korišćenjem ekoloških energenata daju svoj doprinos smanjenju zagađenja.

Takođe, ističemo da će inspekcija pojačano pratiti rezultate merenja emisije štetnih i zagađujućih materija u vazduhu kod operatera čija je obaveza u skladu sa odredbama člana 58. Zakona za zaštitu vazduha da obezbedi propisana povremena merenja emisije.

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

-inspektor za zaštitu životne sredine

Podelite ovu vest:
Veličina slova