Obaveštavamo vas da je odredbama člana 12. Odluke o merama za zaštitu  od buke („Službeni list opštine Bajina Bašta“, br. 13/2012 i 8/2016) propisano na javnim prostorima mogu se organizovati muzički programi, koncerti i javne manifestacije tako da se muzika koja se emituje posredstvom elektro-akustičnih uređaja može koristitit isključivo na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja, koje u formi rešenja izdaje inspektor za zaštitu životne sredine.

Organizator javnih skupova i aktivnosti je dužan da u skladu sa ovom Odlukom podnese zahtev inspektoru za zaštitu životne sredine, a najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje skupa ili organizovanja aktivnosti.

Podelite ovu vest:
Veličina slova