Poštovani sugrađani,

dana 06.11. 2018. stupile su na pravnu snagu izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji. Donetim izmenama predviđeno je da građevinska dozvola važi 5 godina u kom roku je investitor dužan pribaviti upotrebnu dozvolu. Upotrebna dozvola ne može se izdati ako investitor nije potvrdio temelje i krovnu konstrukciju. Za sve objekte izgađene do 11. septembra 2009. godine rok za pribavljanje upotrebne dozvole je dve godine od stupanja izmena Zakona .

Takođe, istog dana stupile su na snagu  izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata  koji je predvideo rok od 5 godina za ozakonjenje svih objekata u suprotnom zahtevi će nakon isteka roka biti odbijeni. Ovim se apeluje na investitore da rešavaju  svoja predhodna pitanja  ( imovinske odnose, saglasnosti i sl. ).

Kako su predmet ozakonjenja i objekti za koje postoje ranije  dozvole i odobrenja, a od kojih je odstupljeno u toku gradnje i radovi su izvedeni do 27. novembra 2015. godine, investitori  su dužni odmah  dostaviti svoju projektnu dokumentaciju i dozvolu –rešenje – odobrenje građevinskoj inspekciji radi sačinjavanja popisnog lista, donošenja rešenja i ulaska u postupak ozakonjenja.

Poštovani sugrađani, molim vas da svi zajedno uzmemo učešća i do kraja privedemo postupke izdavanja upotrebnih dozvola kao i ozakonjenja objekata i izbegnemo postupke uklanjanja nezakonito izgrađenih objekata.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Jelena   Filipović

Podelite ovu vest:
Veličina slova